Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

Turniej Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak 2024 - ZAPRASZAMYWójt gminy Frysztak oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zapraszają do udziału w Amatorskim Turnieju Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak 2024, który zostanie rozegrany na boisku przy basenach kąpielowych. Sportowa rywalizacja toczyć się będzie o mistrzostwo gminy Frysztak.

Turniej odbędzie się w dniu 22.06.2024r. (sobota ) godz. 10:00. Zgłoszenia drużyn prowadzone są w biurze GOSiR lub telefonicznie 17 27 77 111 do dnia 20.06.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń do turnieju zostanie zakwalifikowane maksymalnie 6 drużyn.

R e g u l a m i n

Amatorskiego Turnieju Siatkówki Plażowej

o Mistrzostwo Gminy Frysztak 2024”.

Kat. open.

 

Organizator:

Wójt Gminy Frysztak

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Cel:

- Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy rekreacji ruchowej.

- Promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na świeżym  powietrzu.

- Rywalizacja fair play.

Uczestnictwo :

Prawo startu w turnieju posiadają  amatorzy , osoby nie posiadające licencji zawodniczej.

W turnieju  startują zespoły 2  osobowe dowolnej płci  w kategorii open , decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopuszcza się drużyny mieszane.

Termin i miejsce rozegrania turnieju:

22.06.2024 r.  (sobota ) godz. 10:00 na boisku do siatkówki plażowej na basenie kąpielowym GOSiR Frysztak .

Sposób przeprowadzenia turnieju:

System rozegrania eliminacji zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

Ze względu na ograniczenie czasowe ( jedno boisko do gry ) turniej może być rozegrany według uproszczonych zasad.

Zgłoszenia :

Zgłoszenia drużyn  w biurze GOSiR  lub telefonicznie 17 27 77 111  do dnia 20.06.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń  do turnieju zostanie zakwalifikowane  maksymalnie 6 drużyn, po czym lista zgłoszeń zostanie zamknięta. Jednak aby  turniej został  rozegrany musi zgłosić się minimum 3 zespoły  inaczej  turniej zostanie rozegrany w innym terminie lub zostanie odwołany.

 

Nagrody :

Za zajęcie miejsc I - III drużyny otrzymają okolicznościowe puchary  i dyplomy basen  oraz bezpłatny wstęp na basen kąpielowy w dniu prowadzonych rozgrywek dla wszystkich drużyn.

Postanowienia końcowe:

- obowiązują stroje sportowe

- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem ,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież, uszkodzenia sprzętu              i odzieży,

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie ,

- kwestie nieuwzględnione w  regulaminie reguluje organizator.

- udział w turnieju jest równoznaczny  z akceptacją niniejszego regulaminu . We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do ostateczne interpretacji niniejszego regulaminu.

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i na stronach internetowych GOSiR  Frysztak oraz partnerów medialnych.

 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM