Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

Amatorski Nocny Turniej Piłki Nożnej - Dni Frysztaka 06.07.2024 - zapraszamy

 


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Amatorskim Nocnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w sobotę 06.07.2024 roku na boisku ze sztuczną trawą.

Zapisy i informacja w recepcji GOSiR Frysztak oraz pod numerem telefonu 172777111.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem turnieju.

Regulamin Amatorskiego Nocnego Turnieju Piłki Nożnej Dni Frysztaka 06.07.2024

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji we Frysztaku

CEL:

- Popularyzacja piłki nożnej jako formy rekreacji ruchowej

- Promowanie aktywnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu

- Rywalizacja fair play

UCZESTNICTWO:

Prawo startu w turnieju posiadają amatorzy.

W turnieju startują zespoły 6 osobowe ( 5 osób w polu +bramkarz) w kategorii open,

decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU:

06.07.2024 r. (sobota) godzina 22:00 na boisku ze sztuczną trawą (orlik) GOSiR Frysztak.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

System rozegrania i czas gry zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Preferowany system "każdy z każdym"

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia drużyn w biurze GOSiR lub telefonicznie 172777111 do dnia 04.07.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, do turnieju zostanie zakwalifikowane maksymalnie 4 drużyny, po czym lista zgłoszeń zostanie zamknięta. Jednak aby turniej został rozegrany musi zgłosić się minimum 3 zespoły inaczej turniej zostanie rozegrany w innym terminie lub zostanie odwołany.

NAGRODY:

Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają okolicznościowe puchary i dyplomy + weekendowe wstępy na basen kąpielowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- obowiązują stroje sportowe, obuwie miękkie lub turfy

- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski uczestnicy nie sa objęci przez organizatora ubezpieczeniem

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,

- kwestie nieuwzględnione w regulaminie reguluje organizator,

- udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i na stronach internetowych GOSiR Frysztak oraz partnerów medialnych.

ZAPRASZAMY


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM