Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

„I FRYSZTACKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA – zbierz drużynę i walcz o zwycięstwo !


Szanowni Państwo!
Z dniem dzisiejszym 07.11.2017 r. rozpoczynamy oficjalne zapisy do udziału w „I Frysztackiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej. Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich, którzy chcą w uczciwej sportowej rywalizacji powalczyć o zwycięstwo i zdobyć atrakcyjne nagrody. 
Zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną i sędziowską (licencjonowani sędziowie piłki nożnej). Specjalnie dla uczestników i kibiców dodamy oprawę medialną, fotograficzną, wywiady, skróty meczów. Poszczególne pojedynki będzie można zobaczyć także on-line. Nie zabraknie konkursów i innych niespodzianek. Całość na nowoczesnej stronie internetowej.
Koszt udziału w lidze wynosi 300 zł od drużyny.

O lidze:
FALP to pierwsza inicjatywa w gminie Frysztak, której zadaniem jest integracja piłkarzy amatorów, zawodników, działaczy oraz pasjonatów tej dyscypliny sportu. Liga to sposób na promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, jako wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. Inicjatywa to także przykład międzypokoleniowej rywalizacji, której przyświeca wzajemny szacunek  i wspólny cel. Udział w  FALP Frysztak pozwoli na wyłonienie najlepszych drużyn poprzez uczciwą rywalizację zgodną z ideą Fair-Play.
Siedzibą ligi jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.

Z A P I S Y:

Zapisów można dokonać w biurze GOSiR Frysztak przy ul. Sportowej 30, 38-130 Frysztak do 17 listopada 2017 r. do godz. 14:00 
Zgłaszając drużynę należy podać:
1. Nazwę drużyny (dowolna – zgodnie z obowiązującymi normami obyczajowymi),
2. Dane kapitana drużyny: imię i nazwisko, nr tel., e-mail.
Uwaga: 
O udziale w lidze decyduje kolejność zgłoszeń. 
Kontakt z Organizatorem:
Marek Armata 503-300-552 e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
Mateusz Dyka tel. 500-049-939 e-mail:  mateusd16@interia.pl
GOSiR Frysztak: tel.  17 2777 111, e-mail: rezerwacje@gosir,frysztak.pl
Sprawy logistyczne oraz wynajęcie sali: 
Krzysztof Niemiec
--------------------------------------------------

O R G A N I Z A T O R Z Y:

-----------------------------------------------
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
-----------------------------------------------
GMKS „Strzelec” Frysztak


-----------------------------------------------
Gminna Akademia Piłkarska 


-----------------------------------------------
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Frysztaku


L I G Ę  W S P I E R A J  Ą:


SPONSOR TYTULARNY: 
P.W. Wenta sp. z o.o. - Operator Sieci Handlowej Zielony Koszyk

SPONSORZY: Sklep Sportowy Sport 4U z FrysztakaReklama Wizualna z Frysztaka 


Mebel System Z Pułanek


-----------------------------------------------


P A T R O N A T   H O N O R O W Y:

Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak


Zdzisław Pupa - Senator RP


P A T R O N A T   M E D I A L N Y:

-----------------------------------------------
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców www.frysztak24.pl -----------------------------------------------
Portal regionalny województwa podkarpackiego www.nowiny24.pl 
Gazeta Codzienna Nowiny-----------------------------------------------
Regionalny Portal Gospodarczy  www.gospodarka.podkarpacka.pl 
-----------------------------------------------
PARTNERZY LOKALNI:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku 

Stara Wędzarnia  Frysztak 


-----------------------------------------------


OFICJALNA STRONA 
FRYSZTACKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ
KLIKNIJ W OBRAZEK 
----------------------------------------------------
R E G U L A M I N 
F A L P 2017

I. WSTĘP:
1. Cel imprezy: 
- celem inicjatywy jest  popularyzacja piłki nożnej i uczciwej rywalizacji oraz  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez sport.

2. ORGANIZATORZY:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, 
- GMKS „Strzelec” Frysztak,
- Gminna Akademia Piłkarska Frysztak, 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Frysztaku,

PATRONAT HONOROWY: 
Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak
Zdzisław Pupa - Senator RP

3. TERMIN: 
- sezon 2017/2018 (Rozpoczęcie ligi 21.111.2017 r. pierwsza kolejka 25.11.2017 r. )

4. MIEJSCE ROZGRYWEK:
- hala sportowa S.P. nr 1 we Frysztaku
- sala SOSW Frysztak

---------------------------------------------------
II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK:
1. Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie wpisowego w wysokości 300 zł od drużyny,
- wpisowe do rozgrywek należy wpłacać w terminie do 21 listopada 2017 r. 
- brak wpłaty w tym terminie skutkuje niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej Organizatorom – pobierz kartę zgłoszenia. 
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.
4. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- imiona i nazwiska zawodników,
- imię i nazwisko kapitana drużyny,
- kontakt telefoniczny,
5. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników.
6. W meczach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem. 
7. Dopuszcza się udział zawodników zrzeszonych w klubach sportowych. 
8. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny - zgłoszenie obowiązuje do końca rozgrywek.
9. Zgłoszeń można dokonywać osobiście u organizatora pod adresem: GOSiR Frysztak ul. Sportowa 30, 38-130 Fryztak 
- zgłoszenia przyjmują:
Marek Armata kom. 503-300-552 marek.armata@gosir.frysztak.pl 
Mateusz Dyka tel. 500-049-939 e-mail:  mateusd16@interia.pl
10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są podpisać oświadczenie stwierdzające ich dobry stan zdrowia. 
III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK:
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania oficjalnych oświadczeń i komunikatów.
2.Terminarz rozgrywek ustalany jest przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
3. Mecze rozgrywane są wg terminów opracowanych przez Organizatora. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
4. Drużyna ma prawo przełożyć mecz na inny termin - nie więcej niż 2 razy  w sezonie: 
- zgłoszenia zmiany można dokonać minimum 3 dni robocze przed kolejką, w której jest rozgrywany dany mecz i  może on zostać przełożony tylko za zgodą organizatora. Gdy jedna z drużyn przełoży mecz traci ona wszelkie prawo do podejmowania decyzji o jakiej porze ma się odbyć zaległy mecz.
- termin przełożonego meczu ustala drużyna przeciwna. 
- przełożony mecz musi odbyć się w najbliższym wolnym terminie (nie dotyczy tego samego weekendu). 
- mecze ostatniej kolejki sezonu (zgodnie z terminarzem rozgrywek) nie mogą być przełożone.
5. W przypadku nie rozegrania meczu przyznany zostaje walkower dla drużyny, która ponosi winę za zaistniałą sytuację (- 3 pkt). 
- drużyny mogą rozegrać mecz awansem jedynie w przypadku wyjątkowej sytuacji i za zgodą organizatora.
6. .Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczy w rundzie, a jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery z korzyścią dla drużyn przeciwnych.
- drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu rozgrywek.
7. Wszelkie protesty muszą być składane do organizatora w formie pisemnej (osobiście lub emailem) w dniu meczu / zdarzenia.
IV. MECZ I BOISKO:
1. Boisko ma wymiary dł. 30 x szer. 15 m.
2. Bramki mają wysokość 2 m i szerokość 3 m.
4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od linii bramkowej.
5.  Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach.
6. Obowiązuje całkowity nakaz gry w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.
7. Drużyna rozpoczyna mecz w 5 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + 4 zawodników w polu).
8 W sytuacji, gdy stroje obu zespołów mają podobne barwy sędzia nakazuje zmianę poprzez nałożenie kamizelek jednej z drużyn.
9. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 4 osobowym 5 minut po upływie godziny spotkania ustalonej w terminarzu rozgrywek.
10. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne. 
11. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jeden przedstawiciel zespołu.
12. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.
14. Mecz trwa 2 x 20 min z przerwą 5 minutową.
15. Spotkanie musi rozpocząć się najpóźniej z 5 minutowym opóźnieniem w stosunku do godziny ustalonego meczu.
16.Drużyny grające pierwsze spotkania danego dnia mają obowiązek stawić się w liczbie co najmniej 4 zawodników na 10 min przed godziną meczu. Nadzór nad tą czynnością sprawuje sędzia.
V. KARY W GRZE:
1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego.
2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania,
3. Obowiązują kary: 1 min, 2 min i wykluczenie z gry.
4. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.
5. Trzy żółte kartki w kolejnych meczach powoduje odsunięcie zawodnika od 1 meczu, 6 żółtych kartek - 2 kolejne mecze absencji, 9 żółtych kartek - 3 kolejne mecze.
6. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez organizatora, który w zależności od okoliczności może zastosować karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu, aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
7. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower  przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił
VI. KARY ORGANIZACYJNE:
1. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej (konsekwencje regulaminowe takie jak w przypadku walkowera technicznego).
2.  Na terenie wokół hali sportowej zabrania się spożywania alkoholu zarówno przez zawodników jak i kibiców.
3. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze. 
VII. SĘDZIOWANIE: 
1. Obsadę sędziowską na  mecze wyznacza organizator.
VIII. PUNKTACJA:
1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną oraz minus 3 punkty w przypadku walkowera.
2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3.
3. Walkower techniczny oznacza przyznanie wyniku 0:3, chyba, że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej - w tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania (w przypadku walkowera technicznego nie obowiązuje -3 pkt).
4. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
- liczba zdobytych punktów,
- bezpośrednie wyniki meczów lub tabela sporządzona dla drużyn o takiej samej ilości punktów,
- różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi,
- liczba strzelonych bramek,
- dodatkowe spotkanie,
5. O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:
- liczba zdobytych punktów, różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi,
- liczba strzelonych bramek,
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizatorzy zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu.
 2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
5. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach. Ponadto zobowiązany jest poinformować rodziców nieletnich, że organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia ich podopiecznych.
6. Za sprawy finansowe związane z wpisowym oraz pomoc ze strony sponsorów odpowiedzialny jest klub GMKS "Strzelec" Frysztak.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wizerunku uczestników na potrzeby prowadzenia ligi na stronach internetowych i innych materiałach organizatorów oraz osób z nią związanych.
9. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania ligi w sezonie 2017/2018 r.

X. PRZEPISY GRY:
We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższym Regulaminie obowiązują oficjalne przepisy FUTSAL - kliknij tu 

LOGOTYPY:
Informujemy, że wszyscy partnerzy, sponsorzy, osoby wspierające ligę FALP Frysztak oraz zawodnicy mogą wykorzystać nieodpłatnie logotyp w celu zamieszczenia na koszulkach, bannerach oraz innych materiałach promocyjnych takich jak artykuły, strony internetowe, profile społecznościowe itp. 
Zabrania się wykorzystywania logo FALP Frysztak przez anonimowe osoby oraz anonimowe portale i profile internetowe. Osoby nie związane z ligą mogą wykorzystać logo po otrzymaniu zgody od Organizatorów. 
Logotypy na potrzeby ligi FALP Frysztak wykonał Pan Maciej Płoucha. 

Koordynatorzy:
Marek Armata tel: 503-300-552 e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
Mateusz Dyka tel: 500-049-939 e-mail:  mateusd16@interia.pl

Opracowanie
Marek Armata  

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM