Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

Gmina Frysztak zajmuje III miejsc w województwie Podkarpackim.

W dniu 22 czerwca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące „Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010” w którym uczestniczyli Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik oraz Dyrektor GOSiR Frysztak Wojciech Arciszewski. Spotkanie prowadził V-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca oraz Prezes TKKF w Rzeszowie Mieczysław Doskocz. W trakcie uroczystości Wójt Gminy Frysztak z rąk Marszałka Bogdana Rzońcy otrzymał dyplom i puchar za zajęcie III miejsca w województwie podkarpackim Gminy Frysztak w Podkarpackim Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010. Nagrodę indywidualną Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta Cholewińskiego otrzymał również Dyrektor GOSiR Frysztak Wojciech Arciszewski w uznaniu aktywności na rzecz „Sportu dla Wszystkich” , a szczególnie "Sportowego Turnieju Miast i Gmin" na terenie Województwa Podkarpackiego.

„Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010” po raz pierwszy organizowany był w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” i wywołał zainteresowanie w 36 miastach i gminach województwa Podkarpackiego. Uczestniczyło w nim tysiące osób, szczególnie dzieci i młodzieży.

Wiele samorządów wykorzystało tę inicjatywę do promocji zdrowego stylu życia i organizowania skryningowych badań profilaktycznych.

Organizatorem „Podkarpackiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin” było Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, zaś protektorat honorowy nad turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

Wyniki turnieju opracowane na tle ilości środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną oraz liczby osób startujących w dniach 26.05.2010 – 01.06.2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca są następujące:

I miejsce zajęły miasta i gminy:
Rokietnica, Bircza, Kamień, Dukla, Sokołów Małopolski, Kolbuszowa, Przemyśl.

II miejsca zajęły miasta i gminy: Zarzecze, Nozdrzec, Jarosław.

III miejsce zajęły miasta i gminy:
Frysztak, Sanok.

W „Podkarpackim Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010” uczestniczyło 36 miast i gmin, wśród których niesklasyfikowano ze względów na uchybienia regulaminowe 16. Łącznie w salach sportowych, boiskach i stadionach w rywalizacji sportowej uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

Jednocześnie Gmina Frysztak w „Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010” na szczeblu centralnym w grupie 3 czyli miast i gmin liczących od 7 500 do 15 000 mieszkańców zajęła 21 miejsce w Polsce.

Wojciech Arciszewski

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM