Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

MISJA I WIZJA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie wszystko...


*****

    Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku od początku istnienia zajmuje się  stwarzaniem możliwości aktywnego wypoczynku, promowaniem postaw służących poprawie zdrowia oraz prowadzeniem działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie  patologiom społecznym i ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności ruchowej.   
Działania Ośrodka polegają na propagowaniu stylu życia opartego na radości z uprawiania sportu i turystyki oraz integracji środowiska lokalnego.
Ze względu na globalnie szerzące się  choroby cywilizacyjne i społeczne takie jak otyłość, depresja, życie w stresie i uzależnienie od Internetu  rola Ośrodka staje się coraz ważniejsza. 


Misję Ośrodka realizujemy poprzez:
* udostępnianie, utrzymywanie i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
* wdrażanie atrakcyjnej i kompleksowej oferty mającej na celu organizowanie wypoczynku po szkole, pracy i w weekendy, 
* tworzenie nowych trendów ruchowych w sferze kultury fizycznej, kierując się potrzebami mieszkańców,
* wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, placówek oświatowych i innych organizacji prowadzących podobną działalność poprzez udostępnianie bazy i organizację imprez sportowych, 
* pozyskiwanie środków finansowych w ramach prowadzonej działalności statutowej poprzez wynajem bazy sportowej i noclegowej oraz sprzętu rekreacyjnego,
* zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej łącząc ją z tradycją, kulturą, stylem życia i wiedzą,
* budowanie pozytywnego wizerunku i marki Ośrodka,
* opracowanie i wdrażanie  strategii, która pozwoli stać się  rzetelnym partnerem na rynku sportowo-rekreacyjnym i turystycznym,
* prowadzenie szkoleń kadry Ośrodka w  celu  wzrostu jakości świadczonych usług, 
* odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi i administracja obiektami.  


Strategia rozwoju Ośrodka nakierowana jest na systematyczne poszerzanie oferty oraz rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury.  Prowadzona polityka ma na celu stworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjno- wypoczynkowej z bezpiecznym i atrakcyjnym kompleksem obiektów i urządzeń.Kładziemy nacisk na to  aby GOSiR Frysztak stał się rzetelnym partnerem na rynku turystycznym oraz profesjonalnym i przyjaznym centrum sportowym kreującym nowatorskie formy aktywności fizycznej budzące pozytywne emocje. 
Za priorytet stawiamy sobie wychowanie młodego pokolenia zgodnie z ideą kultury fizycznej oraz wszystkimi wzorcami jakie daje sport i aktywność ruchowa.
Ważnym aspektem pracy Ośrodka są działania pozwalające pozwalające obniżyć koszty utrzymania oraz usługi umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
Rozwój Ośrodka Sportu opiera się na rozbudowie obiektów poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, utrzymywaniu własnego ujęcia wody i profesjonalnym prowadzeniu usług hotelarskich, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

30 lat Ośrodka Sportu we Frysztaku - kliknij tu 


Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i naszych obiektów.
Dyrektor GOSiR Frysztak
mgr Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM