Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ROK 2017 - OBCHODZIMY 30 LAT OŚRODKA SPORTU WE FRYSZTAKU (1987 - 2017)


W ROKU 2017 OBCHODZIMY 30 LAT !

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku został utworzony 1 stycznia 1987 r.  jako zakład budżetowy Zarządzeniem Naczelnika Gminy Frysztak Pana Ryszarda Lisaka. Na pierwszego Dyrektora Ośrodka mianowano Pana Lesława Mocka, który sprawował swoją funkcję do maja 1991 r. Od roku 1991 na stanowisko Dyrektora Ośrodka powołano Pana Wojciecha Arciszewskiego, który sprawował stanowisko do 31.12.2011 r.  
W 2012 r. na podstawie konkursu na dyrektora wybrano Pana mgr Marka Armatę. Byli dyrektorzy  do dnia dzisiejszego włączają się w życie sportowe gminy i współpracują z obecnym dyrektorem w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki. 
Basen Kąpielowy powstał w 1998 r. za kadencji wójta Pana mgr inż. Mieczysława Wrony. 
Ośrodek zmodernizowano po 24 latach funkcjonowania decyzją Wójta Gminy Frysztak Pana mgr inż. Jana Ziarnika. 

Ośrodek Sportu przed modernizacją
Obiekty po modernizacji

Galeria jak zmieniał się GOSiR Frysztak w latach 1987 - 2016 na końcu artykułu.


ZARYS HISTORII: 
GOSiR Frysztak jako Zakład Budżetowy funkcjonował 14 lat. W dniu 1 stycznia 2001 r. dokonano zmiany formy organizacyjno - prawnej Ośrodka i przekształcono go w jednostkę budżetową. Od 2001 r. GOSiR w świetle przepisów nie posiada osobowości prawnej, a zadania określone w Statucie wykonuje w imieniu Gminy.
Jako jednostka budżetowa kontynuje działania w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, a gospodarkę w zakresie kierowania prowadzi poprzez zarządzanie mieniem powierzonym przez wójta gminy Frysztak.

Według Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Frysztak 30 czerwca 2009 r. podstawowym celem działalności GOSiR jest zaspokajanie  zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Ważnym momentem w historii była budowa Otwartych Basenów Kąpielowych, które powstały w 1998 r. za kadencji wójta Pana mgr inż. Mieczysława Wrony.
Frysztackie baseny w ówczesnym czasie były jednym z nowocześniejszych obiektów i cieszą się bardzo dużą popularnością do dnia dzisiejszego. Szybko stały się słynne nie tylko w woj. podkarpackim przyciągając tłumy klientów. W okresie wakacyjnym z basenów korzystało rok rocznie blisko 30 000 osób. Rekord frekwencji, który warto odnotować padł w 2015 r. - w przeciągu dwóch miesięcy  letniego wypoczynku zarejestrowano ponad 34 000 osób.

Od 1987 r. do dnia dzisiejszego  Ośrodek słynie z propagowania sportu, rekreacji i turystyki osiągając jednocześnie  najwyższe wyniki na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Wraz z biegiem lat Ośrodek utrzymywał poziom funkcjonowania jednak wygląd obiektów pozostawiał coraz więcej do życzenia. Ząb czasu i eksploatacja powodowały, że zaczęto myśleć  o poprawie wyglądu budynku i rozbudowie obiektów.

Dzięki decyzji Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika Ośrodek przeszedł  gruntowną modernizację. Rozbudowano część administracyjno-socjalną, salę gimnastyczną i część noclegową. Zmodernizowano główną płytę boiska piłkarskiego. Wybudowano kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej i boisko do siatkówki plażowej. Na basenach zamontowano zjeżdżalnie wodną o długości 65 m.  
W 2012 roku na podstawie konkursu wybrano także nowego dyrektora, którym został Pan mgr Marek Armata. Wraz ze zmianą dyrektora zmieniła się także częściowo struktura organizacja Ośrodka. Modernizacja stworzyła także nowe możliwości pozwalające na zwiększenie potencjału bazy i rozszerzenie zakresu działania Ośrodka. W 2012 r. powstała nowa strona internetowa promująca działalność jednostki nowe logo oraz sposób działania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we  Frysztaku dzięki współpracy doświadczonej kadry z nowym programem rozwoju stał się nowoczesnym centrum aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Duży nacisk położono na promowanie postaw służących poprawie zdrowia oraz prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie  patologiom społecznym i ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności ruchowej.

Wdrożone działania Ośrodka skupiły się  na organizacji  życia sportowego Gminy Frysztak opartego na radości z uprawiania sportu, rekreacji i turystyki oraz integracji środowiska lokalnego.
Ważnym elementem funkcjonowania jednostki stała się współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami sportu oraz organizacjami pożytku publicznego.
Działalność Ośrodka nadal słynie z organizacji życia sportowego, nowoczesnej infrastruktury, czystości  i bezpieczeństwa.

Nowe formy wypoczynku: w 2012 r. utworzono Amatorską Ligę Badmintona i zespół czirliderek. W 2014 roku powstała Gminna Akademia Piłkarska. Ośrodek wrócił do organizacji wycieczek turystycznych i wyjazdów narciarskich. Interesującą inicjatywą stały się spływy kajakowe i towarzyszący im "Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rzeką Wisłok" oraz imprezy biegowe. Wdrożono wiele imprez o charakterze masowym na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym. W ośrodku Sportu odbywają się wszystkie ważniejsze imprezy z życia gminy.

Od 2012 roku systematycznie prowadzono prace budowlane i ziemne związane z ukończeniem rozpoczętej w 2011 r. modernizacji.
Od 2013 r. do bazy Ośrodka systematycznie dołączały nowe obiekty takie jak otwarta siłownia, drewniana altana i rozkładana trybuna dla kibiców piłkarskich.

W 2014 roku wykonano podstawowe prace budowlane wewnątrz części noclegowej GOSiRu na parterze i pierwszym piętrze. Wraz z początkiem 2015 r. rozpoczęto kolejne ważne inwestycje. Zakupiono wyposażenie bazy noclegowej, wdrożono nowe regulaminy części noclegowej, wprowadzono nowe procedury rezerwacji i kart meldunkowych oraz programy do rezerwacji on-line.

Wraz z początkiem roku 2015 wykonano utwardzenie placu przy Ośrodku. Inwestycja związana była z ułożeniem kostki brukowej przed budynkiem, począwszy od bramy wjazdowej, następnie wzdłuż budynku od strony północnej w stronę placu zabaw. Wykonano także chodniki prowadzące od bramy do kortu tenisowego.

W roku 2016 ukończono 4 pokoje i część korytarza na poddaszu, wykopano studnię na terenie Ośrodka, wymieniono ogrodzenie od strony południowej oraz wykonano kamienny grill przy placu zabaw. Rok 2016 stał się także rokiem rozpoczęcia prac nad rozszerzeniem oferty turystycznej. Wykonano szlak turystyczny "Kamienne Herby" oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem szlaku kajakowego na rzece Wisłok.

Z bazy Ośrodka każdego roku korzysta ponad 70 000 osób.  Gościmy mieszkańców gminy Frysztak oraz obozy, zgrupowania i osoby indywidualne spoza granic naszego regionu.

Suma środków Unijnych pozyskanych w latach 2011 - 2016, tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 

W roku 2017 przypada 30 lecie Ośrodka. 

Poniżej przedstawiamy jak zmieniał się  GOSiR Frysztak dzięki za  blisko 2 miliony środków unijnych. Obiekt tuż przed modernizacją nie tylko odbiegał pod względem wizualnym do dzisiejszych czasów ale także był w stanie wymagającym wielu gruntownych napraw i remontów, które musiałyby nastąpić aby obiekt uzyskał pozytywne oceny nadzoru budowlanego pozwalające na bieżące funkcjonowanie.

Wybrano więc najlepsze rozwiązanie umożliwiające dalszą działalność GOSiRu pozyskując jednocześnie środki zewnętrzne oraz zwiększając możliwości wypracowywania dochodów własnych i rozszerzając ofertę aktywnego wypoczynku. Na działalność i modernizację Ośrodka złożyła się decyzja Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika, uchwała Rady Gminy Frysztak oraz działania dyrektorów  Pana Wojciecha Arciszewskiego i od roku 2012 Pana Marka Armaty.

GALERIA
 GOSIR FRYSZTAK 1987 - 2016  GOSiR FRYSZTAK PO MODERNIZACJI
LATA 2011 - 2016
Suma środków Unijnych pozyskanych w latach 2011 - 2016, tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 


JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSiR FRYSZTAK 
LATA 1987 - 2016
-----------------------------------------
GALERIA 1 - JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSIR 2012 - 2015  (środki Unijne) - KLIKNIJ TU

GALERIA 2 - GOSIR PRZED MODERNIZACJĄ 1987 - 2016  - KLIKNIJ TU 

GALERIA 3 WNĘTRZA PRZED I PO MODERNIZACJI  2012 - 2016 - KLIKNIJ TU 

GALERIA 4 - REMONT PODDASZA (I ETAP) 2016  - KLIKNIJ TU

GALERIA 5 - REMONT PODDASZA (ETAP II) 2017 - KLIKNIJ TU 

Powrót do 30 lat Ośrodka Sportu - kliknij tu  

 Opracowanie 
Marek Armata
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM