Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

BĘDZIE NIE TYLKO ŁADNIEJ ALE I BEZPIECZNIEJ - GOSIR FRYSZTAK


Początkiem lutego 2015 r. rozpoczęły się prace w ramach  inwestycji związanej z utwardzeniem placu przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Przygotowanie inwestycji rozpoczęło się 2014 r. dzięki wsparciu wójta gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika, który wystąpił jako wnioskodawca projektu na przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"Wniosek został złożony za  pośrednictwem Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz zyskał poparcie mieszkańców Frysztaka. Kwota dofinansowania wymienionej inwestycji wynosi 56600 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy, sześćset złotych).  Pozyskane środki zewnętrzne umożliwią wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej przy obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczynając od bramy wjazdowej przed częścią administracyjno-socjalną, wzdłuż budynku do placu zabaw oraz od siłowni zewnętrznej wzdłuż głównej płyty boiska piłkarskiego do kortu tenisowego. Zadanie obejmuje działki nr 304, 305, 306, 356. 


Foto - 20 lutego 2015 r.

Jest to kolejne zadanie związane z efektywnym wykorzystaniem funduszy Unijnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, zaspokojenia potrzeb społecznych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Frysztak. 


Dzięki  inwestycji zwiększy się także  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na terenie Ośrodka, uczniów klas sportowych w czasie lekcji wychowania fizycznego, osób na rolkach i rowerach, rodziców z wózkami  oraz mieszkańców uczestniczących w gminnych imprezach okolicznościowych. Poprawi się również estetyka i funkcjonalność bazy GOSiRu, co będzie miało korzystny wpływ na działalność sportowo-rekreacyjną i turystyczną.


Wykonanie inwestycji jest bardzo potrzebne gdyż każdego roku z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku korzysta blisko 80 000 osób.  Wśród miłośników aktywnego spędzania czasu są mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy Frysztak oraz turyści z różnych regionów Polski i zagranicy przebywający na wypoczynku w naszym regionie.Od bieżącego roku liczba osób przebywających na terenie GOSiRu będzie się systematycznie zwiększać ze względu na uruchomienie części noclegowo-szkoleniowej.
Pełny efekt realizowanego zadania będzie można zobaczyć już w najbliższych dniach.

Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych do korzystania z obiektów i oferty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 

Opracowanie:
Marek Armata 

ZMIANY WOKÓŁ BUDYNKU GOSiR FRYSZTAK 2012-2015

 MARZEC 2012

PAŹDZIERNIK  2013 

 GRUDZIEŃ  2014 


FOTO - 24 LUTEGO 2015


Patron medialny: www.frysztak24.pl 
GOSIR Frysztak: www.gosir.frysztak.pl 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM