Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WISŁOK NAS ŁĄCZY - SPOTKANIE WÓJTÓW GMIN LEŻĄCYCH NAD WISŁOKIEM OD ŹRÓDŁA DO UJŚCIA


O tym, że Wisłok jest rzeką dającą perspektywę rozwoju turystyki i gospodarki przekonali się uczestnicy spotkania pod hasłem: "Wisłok Nas Łączy", które odbyło się 23.09.2016 r. w Wojkówce. Organizatorem konferencji był wójt gminy Wojaszówka Pana Sławomir Stefański.
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i przedstawiciele 24 gmin leżących nad rzeką Wisłok od źródła do ujścia, pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Krakowa oraz przedstawiciele mediów. Nie zabrakło także przedstawicieli Gminy Frysztak.


Włodarze gmin poruszali ważne tematy dotyczący życia nad Wisłokiem w zakresie uregulowań prawnych, możliwości umocnienia brzegów, przeprowadzenia melioracji oraz potrzeb udostępnienia nowych map zalewowych pozwalających określić potencjalne zagrożenia i umożliwiających rozpoczęcie nowych inwestycji w celu pozyskania środków unijnych.


Uczestniczy prowadzili również dyskusję na temat możliwości jakie stwarza rzeka Wisłok. Na temat tworzenia turystyki nad Wisłokiem mówił między innymi wójt gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik oraz dyrektor GOSiR Pan Marek Armata.


Było to pierwsze spotkanie, które umożliwia samorządowcom uzgodnienie wspólnego stanowiska w zakresie wykorzystania rzeki Wisłok do rozwoju gospodarczego swoich gmin jako szansa rozwoju. Na zakończenie uzgodniono kolejne spotkanie, które prawdopodobnie odbędzie się w Trzebownisku.


-------------------------------------------------------------------------------------
PIERWSZY SZLAK KAJAKOWY NA RZECE WISŁOK 
NOWA INICJATYWA

Efekty współpracy między samorządami i sektorem prywatnym będzie można dostrzec już 4 października 2016 r. W tym dniu rozpoczynamy działania w zakresie organizacji pierwszego na Wisłoku szlaku kajakowego. Właśnie we wtorek przedstawiciele gminy Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka oraz członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj-GDK rozpoczynają pracę na wykonaniem kilometrażu rzeki z ustaleniem  miejsc rekreacyjnych i oznaczeń w celu złożenia wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie. Bardzo się cieszymy, że do inicjatywy dołączają Elementy Budowlane Frysztak z koncepcją własnej przystani kajakowej oraz Agroturystyka Nad Wisłokiem.
Zapraszamy każdego, kto ma pomysł i chęci do działania w zakresie rozwoju gminy Frysztak i współpracy między samorządowej w celu promowania regionu Doliny Wisłoka.

Organizatorzy szlaku kajakowego:
Gmina Frysztak - kliknij tu 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku - kliknij tu 
Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK - kliknij tu 
Elementy Budowlane Frysztak z własną przystanią kajakową  - kliknij tu 
Agroturystyka Nad Wisłokiem - kliknij tu 
Gmina Wiśniowa - kliknij tu 
Gmina Wojaszówka - kliknij tu
Patron medialny:
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców: www.frysztak24.pl
Więcej na temat tworzenia szlaku - kliknij tu  

Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM