Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WIZYTA STUDYJNA W KLUBACH SPORTOWYCH - ROZWÓJ SPORTU W GMINIE FRYSZTAK (pozyskiwanie środków zewnętrznych dla aktywnych mieszkańców)


Rozpoczęły się działania w sprawie realizacji nowej inicjatywy związanej z rozwojem sportu w gminie Frysztak. W roku 2018 planowane jest utworzenie Fundacji Non - Profit, która będzie miała możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oraz pozyskania środków zewnętrznych na zakup sprzętu sportowego i wyposażenie biura.


W sobotę 16.12. i w niedzielę 17.12.2017 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedmiotem przewodnim wyjazdu była "Ekonomia Społeczna w Klubach Sportowych.  Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele GOSiR Frysztak, GMKS "Strzelec" Frysztak oraz Gminnej Akademii Piłkarskiej Frysztak. Wśród uczestników były także osoby z terenu gminy Frysztak, które mają szanse uzyskać zatrudnienie. Siedziba nowego podmiotu zlokalizowana będzie przy Gminny Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Program wyjazdu zakładał omówienie i zaprezentowanie działalności odwiedzanych podmiotów ekonomii społecznej,  prezentację na przykładzie zwiedzanych podmiotów, jak należy promować podmioty ekonomii społecznej, w jaki sposób rozwijać podmioty ekonomii społecznej, jak nawiązywać kontakty, poruszać się w środowisku administracyjnym, współpracować z samorządami i pozyskiwać środki z UE. Były również zajęcia praktyczne poparte pokazem przykładu sukcesów podmiotu oraz rozmowami z osobami tworzącymi dany podmiot wraz z przekazaniem doświadczeń ludzi zaangażowanych w działalność podmiotu.
Uczestnicy odwiedzili następujące kluby:
Fundacja Akademia Piłkarska MAM TALENT Limanowa,
Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice,
Klubu Sportowego  Wanda Kraków,
Stowarzyszenie Polonia Kraków,
Akademia Piłkarska Wisła Kraków,
Stowarzyszenie mistrzów Cracovia,
Wizyta studyjna była okazją nie tylko ado zdobycia nowej wiedzy ale takę możliwością nawiązania współpracy.

Podziękowania kierujemy do wszystkich podmiotów, które nas przyjęły oraz przekazały cenne wskazówki. Dziękujemy także Panu Tomaszowi Decowi - animatorowi ROWES za rzetelne kierowanie wyjazdem. 
-----------
Przypominamy także o inicjatywie turystycznej, która realizowana jest poprzez współpracę Ziemi Frysztackiej - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej w ramach której powstanie w budynku GOSiRu punkt informacji turystycznej oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego w tym między innymi wypożyczalnia kajaków- kliknij tu 
Obie inicjatywy będą dużą zmianą w zakresie rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku w gminie Frysztak., O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych.  


Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM