Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

NOWY ZARZĄD KLUBU GMKS „STRZELEC” FRYSZTAK


We wtorek 07.03.3018 r. odbyło się walne zebranie członków klubu GMKS „Strzelec” Frysztak. Podczas zebrania prowadzonego przez Pana Tomasza Garncarskiego dotychczasowy prezes Pan Mateusz Dyka przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności zarządu za rok 2017 r. Po otrzymaniu absolutorium i podziękowaniach od wójta gminy Pana Jana Ziarnika  rozpoczął się kolejny rozdział w działalności „Strzelca”. 
Podczas zebrania   wybrano nowych członków Zarządu  oraz Komisję Rewizyjną.


SKŁAD ZARZĄDU: 
1. Janusz Muszyński
2. Mieczysław Niemiec
3. Kamil Płonka
4. Marcin Pilut
5. Robert Dybaś
6. Krzysztof Król
7. Paweł Grodecki
8. Witold Gliwa
9. Grzegorz Błoniarz
10. Michał Jamróg
Po ukonstytuowaniu się zarządu nowym prezesem klubu został Pan Janusz Muszyński, na Vi-ce prezesa do spraw sekcji tenisa stołowego wybrano Pana Mieczysława Niemieca, Vi-ce Prezesem do spraw sekcji piłki nożnej został  Kamil Płonka, na skarbnika wybrano Pana Grzegorza Błoniarza, a sekretarzem klubu został Pan Robert Dybaś.


Prezes zapowiada nie tylko nowe posunięcia dla rozwoju klubu, ale także wzmocnienie działań związanych z uzupełnieniem oferty dla mieszkańców gminy Frysztak pomiędzy sportem kwalifikowanym realizowanym przez klub, a sportem powszechnym wdrażanym w ramach statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Hasło: "Łączy Nas Pasja" będzie mottem przewodnim nowych inicjatyw realizowanych wspólnie przez klub i GOSiR.  

----------------------------------------------------------
Klub wybrał także Komisję Rewizyjną:
Mateusz Dyka – przewodniczący
Agata Wyciślak – członek
Marek Armata - członek
Nowy organ kontrolny będzie przez najbliższe cztery lata wykonywał nadzór w zakresie badania bilansu budżetu pod względem podziału, strat, zysku itp.
Obsługę księgową "Strzelca" od 2018 r. prowadzi Pani Joanna Mikuszewska - Szombara.
---------------------------------------------------------
Prezesowi oraz członkom zarządu życzymy dużo determinacji w realizacji założonych zadań,  a wszystkim zawodnikom wielu sukcesów na arenie sportowej. 
Zapraszamy mieszkańców wszystkich miejscowości gminy Frystszak do korzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej "Strzelca" i GOSiRu. 

Opracowanie:
Marek Armata
Janusz Muszyński

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM