Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WIELKI TYDZIEŃ - ZMIANA ROZKŁADU CZASU PRACY OŚRODKA SPORTU


Szanowni Państwo !
w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 2018 w najbliższych dniach nastąpi zmiana rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Zmiana została wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora GOSiR Frysztak.  


Zarządzenie Nr 8/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  we Frysztaku
z dnia 26 marca2018 roku

w sprawie: rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach 29, 30, 31 marca 2018  oraz, 1, 2  kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie: 
Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku,-  Uchwała Nr XXXVII/235/2009 Rady   Gminy   Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku.
Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOSiR Frysztak, 
Zarządzenia Nr 8/2013 Dyrektora GOSiR Frysztak z dnia 24.04.2013 r. w sprawie czasu pracy, porządku pracy oraz godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególne dni tygodnia. 


zarządzam  co następuje:

§ 1
Wprowadza się porządek dotyczący czasu pracy, porządku  pracy oraz zasad funkcjonowania GOSiR Frysztak w następujący sposób:
1) w dniach 29, 30 marca  2018 r,. GOSIR Frysztak pracuje w trybie jednozmianowym tj. od 7:30 do 15:30
2) 31 marca oraz 1, 2 kwietnia 2018 r. są dniami wolnymi od pracy. Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM