Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GOSiR FRYSZTAK MA WŁASNĄ STUDNIĘ GŁĘBINOWĄ


Studnia GOSiRu w bieżącym roku (2018)  okazała się bardzo ważna. dzięki inwestycji udało się bez większych problemów dokończyć sezon kąpielowy na basenach, co było szczególnie istotne w miesiącu sierpniu podczas upałów i suszy. Studnia jest także jednym z elementów pozwalających w jakimś stopniu obniżyć zużycie wody w wodociągu komunalnym - podczas problemów z wodą frysztackie baseny są w stanie przez jakiś czas przetrwać bez korzystania z zasobów gminnych przez co nie zabierają wody mieszkańcom. Własna studnia zakłada także możliwość obniżenia kosztów utrzymania Ośrodka poprzez mniejsze opłaty za zużycie wody.


Przypominamy jak wyglądały procedury i w jaki sposób przeprowadzono prace nad wykonaniem studni: 
Dokładnie 20 grudnia 2015 zakończono prace geologiczne dotyczące wykonania otworu studziennego na działce 357/1 w utworach trzeciorzędowych. Studnia wykonana została ze środków nadpracowanych przez GOSiR, które zarobiono na wynajmie miejsc noclegowych oraz ze sprzedaży biletów na basenach. Prace realizowano zgodnie z  zatwierdzonym projektem prac geologicznych. Decyzja GEO.6530.2.2015 uprawomocniła się 14 grudnia 2015 r. Wszystkie prace wykonywał Serwis Robót Wiertniczych z pełnymi kwalifikacjami branży wiertniczej, a nad prawidłowością prac czuwała Pani geolog z uprawnieniami hydrogeologicznymi. Kolejnym krokiem było wykonanie operatu pozwalającego uzyskać decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych. 

Po przejściu wszystkich skomplikowanych i długotrwałych procedur  udało się uzyskać odpowiednie dokumenty, wykopać studnię, wykonać instalację elektryczną oraz zakupić i zamontować  zbiornik wraz z pompą głębinową. Przed rozpoczęciem eksploatacji wykonano badania wody oraz zamontowano urządzenie pomiarowe.


Ze względu na duże koszty oraz możliwości GOSiRu pełny efekt został osiągnięty w sierpniu 2018 roku, poprzez podłączenie wszystkich urządzeń. Eksploatację rozpoczęto na podstawie Zarządzenia Dyrektora GOSiR Frysztak uwzględniającego zapisy pozwolenia wodnoprawnego. Na dzień dzisiejszy mamy nie tylko studnię ale przede wszystkim własną wodę, która jest w stanie zabezpieczyć sporą część potrzeb związanych z  zaopatrzeniem w wodę obiektów należących do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.  
Opracowanie
Marek Armata
Zdjęcia Archiwalne: poszczególne etapy uruchomienia studni.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM