Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

FRYSZTACKIE TRASY ROWEROWE POŁĄCZYŁY TRZY GMINY - zapraszamy do zwiedzania regionu doliny rzeki Wisłok i Rezerwatu Herby


Trasy rowerowe stają się coraz bardziej popularne, napędzają lokalną gospodarkę oraz przyciągają coraz więcej turystów, którzy chcą poznać polskie miejscowości za pomocą dwóch kółek i przy użyciu własnych mięśni. Oferta dla jednośladów staje się coraz bogatsza, a szlaki dla rowerzystów są coraz bardziej uczęszczane.


Tak też stało się w gminie Frysztak, która wykonała profesjonalne oznaczenia szlaków łączących trzy gminy. Pomysł na wspólna turystykę wziął się stąd, że dla turysty nie są najważniejsze granice administracyjne tylko atrakcyjne spędzenie czasu w regionie. Oddany do użytku szlak rowerowy jest elementem rozszerzenia współpracy w zakresie rozwoju turystyki miedzy gminami: Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka, które mają już wspólny szlak kajakowy. Organizacja tras rowerowych jest także dobrym przykładem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi pokazująca wzajemne korzyści.


Sobota 13 października 2018 r. była wyjątkowo szczęśliwym dniem dla wszystkich miłośników turystyki rowerowej. W tym dniu odbyło się oddanie do użytku pierwszej z dwóch profesjonalnie oznaczonych tras rowerowych prowadzących od GOSiR Frysztak ul. Sportowa 30 – Przystań Doliny Wisłoka - Kobyle Zagórze – Łęki Strzyżowskie – Pietrusza Wola – obok Rezerwatu „Herby” Kozłówek - Jazowa -  Frysztak.


Szlaki rowerowe zostały wykonane po blisko półtorarocznej pracy GOSiRu z "Ziemią Frysztacką" - Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju, które pozyskało środki finansowe w wysokości  17000 zł pisząc Projekt pt. "A rower jest wielce OK, Rower jest jak świat" w ramach zadania publicznego: Modernizacja i podnoszenie atrakcyjności już istniejących produktów turystycznych w regionie".

Wójtowie gmin:  Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka oraz "Ziemia Frysztacka" i GOSiR Frysztak
podpisali porozumienie w sprawie rozwoju szlaków rowerowych. 
Od lewej: Marcin Kut, Sławomir Stefański, Magdalena Śliwka, Jan Ziarnik, Marek Armata

IMPREZA ZOSTAŁA OBJĘTA PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ:
Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika,
Wójta Gminy Wiśniowa Pana Marcina Kuta, 
Wójta Gminy Wojaszówka Pana Sławomira Stefańskiego,
Mieliśmy przyjemność gościć także proboszcza parafii Frysztak ks. Bogusława Bogaczewicza, który razem z  rowerzystami uczestniczył w pierwszym przejeździe nowo oznaczonego szlaku.


W ramach sobotniej imprezy odbył się rajd rowerowy na 10-cio km odcinku nowego szlaku. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, które uczestniczyły w grach i zabawach oraz konkursach rowerowych z nagrodami. Odbył się także turniej piłkarski, w którym uczestniczyli piłkarze GAP Frysztak. Gry i zabawy prowadziła Pani Maria Kostur oraz Agnieszka Buba. Poczęstunek przygotowały: Magdalena Chmura i Urszula Mastyj.

Organizatorami imprezy byli:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Współorganizatorzy:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Grupa Rowerowa „Gogołów”,
Przedsiębiorstwo „Dolina Wisłoka”,
Fundacja Młodych Talentów „Morgan”,
Gminny Ośrodek Kultury z Wiśniowej,
Fundacja Cherry Home z Wiśniowej,
"Stara Wędzarnia" Frysztak 
Patron medialny: www.frysztak24.pl 
Przed nami dokończenie wykonania drugiej trasy, którą jest "Korona Frysztaka" Trasa prowadzi: GOSiR Frysztak, ul. Sportowa 30 -  Pułanki - Stępina (obok schronu kolejowego) - Huta Gogołowska - wzniesienie i przełęcz miedzy Górą Kamienna i Bardo - Gogołów - wzgórze Kamieniec, - Gogołów Kościół (szlak architektury drewnianej) - dział obok wyciągów narciarskich - Glinik Górny (przysiółek Bardacie) - Glinik Średni - Sztukówka - Glinik Dolny - Frysztak - GOSIR Frysztak. Trasa będzie miała oznaczenia także w kierunku rynku.
W skład oznaczeń obydwu tras wchodzić będą tablice informacyjne oraz oznaczenia na znakach drogowych, drzewach i drogowskazy. 
------------------
Koordynatorzy szlaku"Herby" i "Korona Frysztaka":
Magdalena Śliwka,
Marek Armata,
Nad organizacją szlaków pracowali:
Adam Mendrala,
Artur Winiarski,
Krzysztof Winiarski,
Jacek Pałys,
Łukasz Śliwka,
Działania wspomagali:
Lesław Szczęch,
Piotr Mikuszewski,
Paulina Zielińska
Łukasz Winiarski
Maciej Płoucha
Katarzyna Piękoś
Wojciech Patla
Krzysztof Miśkowicz
Zapraszamy do zwiedzania regionu doliny rzeki Wisłok i Rezerwatu Przyrody "Herby".

Dziękujemy za wspólnie spędzony dzień
Dyrektor GOSiR Frysztak Marek Armata 
Prezes Stowarzyszenia "Ziemia Frysztacka" Magdalena Śliwka


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM