Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GMINA FRYSZTAK MA NOWĄ ŚCIEŻKĘ EKOLOGICZNĄ - projekt finansowany przez WFOŚ i GW w Rzeszowie


Ścieżka ekologiczna jest to trasa turystyczna oznaczona odpowiednimi znakami, na której znajdują się atrakcyjne przyrodniczo miejsca. Tego typu ścieżki buduje się  celu zaprezentowania środowiskowych walorów rodzinnych stron w sposób przystępny oraz w ciekawej i interesującej formule. Ścieżki przyrodnicze mogą być wykorzystywane przez nauczycieli szkół w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy dydaktycznej z zakresu przyrody, biologii i geografii w zależności od rodzaju ścieżki oraz miejsca w którym się znajduje.  

Piękne tereny Doliny Wisłoka, Rezerwatu Herbów doczekały się nowej ścieżki ekologicznej. Trasa przebiega pomiędzy szlakami, pieszymi rowerowymi i szlakiem kajakowym. Rozpoczyna się przy Gminny Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku i prowadzi w kierunku przystani kajakowej w Kobylu mijając po drodze przystań zlokalizowaną przy moście oraz pomnik 10-lecia Odrodzenia Polski. Następnie skręca w stronę Wisłoka naprzeciwko drogi na kamieniołom. Ścieżka kończy się na przystani "Pod Herbami" w Kobylu. Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Ścieszka przyrodnicza Dolina Wisłoka 

W ramach ścieżki zostały zamontowane w pięciu wymienionych powyżej punktach następujące elementy: 5 tablic informacyjnych o wymiarach 100 cm x 100 cm, 5 ławek, 5 koszy na śmieci, folia (agrowłóknina ) - obłożenie jednej strony skarpy przy moście w Kobylu, krzewy ozdobne, ziemia ogrodowa, kora iglasta podkładowa.

Ścieżka przyrodnicza Dolina Wisłoka 

Treści prezentowane na tablicach są zwięzłe i niewielkie objętościowo, pisane językiem prostym i zrozumiałym w taki sposób aby uczniowie mogli szybko się uczyć i wykorzystać wiedzę na lekcjach. Ścieżka ekologiczna stanowi także doskonałe uzupełnienie szlaków rowerowych. 
----------------------
Trasy rowerowe zostały wykonane w ramach projektu:  pt. "A rower jest wielce OK, Rower jest jak świat" w ramach zadania publicznego: Modernizacja i podnoszenie atrakcyjności już istniejących produktów turystycznych w regionie".

Szlak rowerowy Herby 
Szlak rowerowy Herby 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o dziedzictwie przyrodniczym doliny rzeki Wisłok  w ramach ścieżki ekologicznej oraz do korzystania ze szlaków rowerowych.
Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM