Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

STRATEGIA ROZWOJU GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU


Zarządzanie strategiczne jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania i rozwoju każdej firmy. Ogólnie rzecz biorąc strategia składa się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów, które tworzą wspólny plan działania. Podstawą strategii jest stworzenie wizji, czyli kierunku, w którym będziemy rozwijać działalność. Nierozłącznym elementem wizji jest także misja, czyli nadrzędny cel jednostki, dla którego została stworzona lub powołana. To misja ma za zadanie wyznaczać kierunki wszystkich działań, które pozwalają firmie na wykorzystanie własnych możliwości, zbudowanie atrakcyjnej oferty, wzmocnienie wizerunku i osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. 
Zarządzanie strategiczne Gminnego Ośrodka Sportu, jako gminnej jednostki organizacyjnej jest spójną i nierozłączną częścią rozwoju gminy Frysztak. 


1. Modernizacja Otwartych Basenów Kąpielowych wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii:
Modernizacja basenów to największe wyzwanie, którego nie można pominąć myśląc o strategii i rozwoju działań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku w gminie Frysztak.
Baseny Frysztak funkcjonują od 1998 r. Jest to okres, podczas którego stacja uzdatniania wody, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zaplecze socjalno-szatniowe wraz z nieckami basenowymi mocno się wyeksploatowały. Stan techniczny wymienionych urządzeń w najbliższych latach będzie wymagał gruntownego remontu i wymiany. Dzięki dużym nakładom pracy przed rozpoczęciem każdego sezonu frysztackie baseny cieszą się dużą popularnością jednak mając na uwadze długi okres eksploatacji mamy świadomość potrzeby modernizacji.
Plan modernizacji basenów zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii z uwzględnieniem aspektów pozwalających na stworzenie atrakcyjnej oferty poprzez podgrzewanie wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, udostępnienie nowoczesnej strefy terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych, zmodernizowanym zapleczem socjalno-szatniowym, nowoczesną strefą kawiarni i elektronicznym systemem wejść.  
Strategia modernizacji basenów to nie tylko aktywizacja lokalnego społeczeństwa i poprawa warunków promujących zdrowie. Baseny są miejscem, które przyciąga zgrupowania sportowe podczas wakacji oraz osoby indywidualne, które wynajmują noclegi nie tylko w Ośrodku Sportu.
Strategicznym posunięciem będzie także wprowadzenie zabiegów ekonomicznych związanych z oszczędnościami związanymi z zakupem wody, prądu i środków chemicznych.


2. Budowa boiska z trawą syntetyczną ("Euroboisko"):
Ośrodek Sportu dysponuje dwiema pełnowymiarowymi płytami o nawierzchni trawiastej oraz jedną płytą sportowo-rekreacyjną. Biorąc pod uwagę duże wykorzystanie boisk oraz pory roku takie jak wiosna, zima i jesień oraz pory deszczowe musimy szukać rozwiązań pozwalających na wykorzystanie technologii pozwalających na prowadzeni treningów w każdych warunkach.
Strategia budowy boiska ze sztuczną trawą pozwoliłaby na poprawę oferty propagowania piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Frysztak, stworzenia lepszych warunków treningowych dla sekcji piłkarskich wszystkich klubów z terenu gminy Frysztak. Płyta przyciągnęłaby zgrupowania piłkarskie przez cały rok oraz pozwoliłaby wdrożyć oszczędności związane z utrzymywaniem boisk trawiastych. 


3.  Systematyczne doposażanie bazy noclegowej oraz rozwój gastronomii:  
GOSiR Frysztak dysponuje nowoczesną bazą noclegową, która może pomieścić jednocześnie 50  osób. Pokoje wyposażone są w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Baza cieszy się bardzo dużą popularnością i z roku na rok funkcjonuje coraz lepiej. Aby systematycznie podnosić standard i dostosowywać go do oczekiwań klientów potrzebne jest bieżące doposażanie obiektu oraz rozwój w kierunku własnej gastronomii. 


4. Wymiana ogrodzenia: 
Ośrodek Sportu rozpoczął wymianę ogrodzenia, które służy od początku istnienia jednostki. W 2016 r. wymieniono ogrodzenie od strony południowej oraz zdemontowano uszkodzone ogrodzenie od strony wschodniej. Kolejne plany związane są ze wstawieniem ogrodzenia od strony wschodniej. Kolejnym etapem będzie wymiana części ogrodzenia od strony zachodniej.

5. Budowa sztucznego lodowiska: 
Zima jest porą roku, której motywem przewodnim są ferie, Biorąc pod uwagę wszystkie regiony Polski zimowy wypoczynek trwa 2 miesiące i podzielony jest na 4 dwutygodniowe terminy. Sztuczne lodowisko pozwoliłoby uatrakcyjnić wypoczynek mieszkańcom gminy  Frysztak oraz przyciągnęłoby gości z różnych regionów Polski.

6. Zadaszenie trybun z rozbudową do 200 miejsc oraz dokończenie ogrodzenia:
Aby w pełni  doposażyć główną płytę boiska piłkarskiego niezbędna jest rozbudowa do co najmniej 200 miejsc siedzących oraz wykonanie zadaszenia.  Dokończenia wymaga także ogrodzenie odgradzające zawodników od publiczności. W ten sposób dokończone boisko piłkarskie będzie mogło być zweryfikowane pod rozgrywki III ligowe. 

7. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw:
Istniejący plac zabaw posiada wszystkie certyfikaty i oceny dopuszczające do użytku i cieszy się dużą popularnością. Ilość rodziców z dziećmi pokazuje, że istnieje potrzeba utrzymywania takich miejsc.  Jednak w ostatnich latach na rynku pokazały się oferty placów zabaw o zupełnie nowej, jakości, znacznie podnoszące atrakcyjność zabawy. W naszym przypadku byłaby to możliwość podniesienia standardu usług nie tylko rekreacyjnych dla naszych mieszkańców, ale także gości bazy noclegowej.

8. Remont części parteru po stronie administracyjno-socjalnej: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przeszedł gruntowną modernizację części administracyjno- socjalnej, sportowej i hotelowej. W ramach modernizacji części administracyjnej dobudowano jedno piętro wraz z wykończeniem i doposażeniem na którym, wykonano klatkę schodową, WC, dwa pomieszczenie biurowe, archiwum, magazyn i dwa pokoje dla instruktorów. Do pełnego efektu podnoszącego wizerunek Ośrodka pozostał do wyremontowania parter części sportowej w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia:
- szatnia gości z natryskami,
- szatnia gospodarzy z natryskami,
- dwa pomieszczenia biurowe,
- magazyn sportowy,
- WC na korytarzu,
- WC dla kobiet i mężczyzn na zewnątrz (jedna toaleta została wykonana w 2018 r), 
- korytarz.


9. Utworzenie ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego i  hotelowego:
Ośrodek dysponuje powierzchnią terenów zielonych, na której można wykonać atrakcyjny ogród rekreacyjno-wypoczynkowy. Część działań już udało się wykonać - w miejscu gdzie planowany jest ogród postawiono kamiennego grilla oraz wymieniono część ogrodzenia. W ramach ogrodu planuje się posadzenie tui, krzewów oraz postawienie ławek i stołów. Wykonanie ogrodu jest inwestycją, która nie tylko uatrakcyjniłaby tereny przy Ośrodku ale pozwoliłaby na stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci z rodzicami oraz podniosła atrakcyjność  usług hotelarskich.

10.  Wykonanie nowej nawierzchni na boisku asfaltowym:
Nawierzchnia boiska asfaltowego jest w stanie wymagającym jak najszybszej wymiany. Jest to obiekt, który w ostatnim czasie znacznie pogarsza wygląd otoczenia. Zmiana nawierzchni byłaby alternatywą dla osób uczących się jazdy na rolkach, deskorolkach i  na rowerze. Rodzaj nawierzchni będzie dobrany na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników tego typu obiektów funkcjonujących w regionie.  

11. Zakup działki:
GOSiR dysponuje areałem o powierzchni 4,5 ha. Po modernizacji praktycznie cały teren został zagospodarowany, a potrzeby rosną.  Myśląc o tym aby jednostka mogła się rozwijać niezbędny jest zakup działki, która otworzyłaby nowe możliwości.  Działka  stanowiłaby mienie, które podniosłoby wartość obiektów należących do mieszkańców gminy Frysztak.
12. Rozwój turystyki:
Turystyka jest dziedziną, która prężnie rozwija się na całym świecie. Jest to nie tylko forma aktywnego spędzania czasu ale też znacząca gałąź gospodarki każdego regionu. Gmina Frysztak położona jest w okolicy Parku Krajobrazowego i jego otulinie, przez środek przepływa rzeka a dookoła są wzgórza, część terenów objęta jest programem Natura 2000. Cieżko jest myśleć w takim miejscu o przemyśle tym bardziej że nie bylibyśmy w stanie konkurować z  okolicznym Krosnem, Jasłem,  Dębicą, Mielcem, Rzeszowem czy Strzyżowem. Dlatego powinniśmy postawić na turystykę: zielone miejsce, piękne z krajobrazem i czystym powietrzem pośrodku miast. W ramach turystyki planujemy rozszerzyć działalność w zakresie tworzenia szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych oraz rozwój infrastruktury noclegowej i około turystycznej.


13. Budowa ścianki wspinaczkowej:
Sala gimnastyczna GOSiRu stwarza możliwości wykonania ścianki wspinaczkowej. Jest to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu oraz nowa możliwość aktywizacji mieszkańców.  Ścianka wspinaczkowa to także możliwość pokonywania własnych słabości. Nowoczesna technologia pozwala na wykonanie atrakcyjniej i bezpiecznej ścieżki dla dzieci i dorosłych na jednej ścianie. Byłaby to nowa forma aktywizacji społeczeństwa lokalnego. 14. Zaadoptowanie i remont budynku po byłej szkole w Kobylu -schronisko i wypożyczalnia GOSiR Frysztak.
Budynek byłej szkoły w Kobylu znajduje się w bardzo strategicznym miejscu ponieważ zlokalizowany jest pomiędzy szlakiem wodnym rzeki Wisłok, a szlakiem "Kamienne Herby". 
Budynek na dzień dzisiejszy cieszy się popularnością i przynosi dochody. Zmodernizowanie tego budynku wraz z utworzeniem wypożyczalni kajaków i rowerów oraz nart biegowych pozwoliłoby wypracowywać dochody rozwijać turystykę oraz stworzyłoby nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo.
Kładziemy nacisk na to,  aby GOSiR Frysztak stał się rzetelnym partnerem na rynku turystycznym oraz profesjonalnym i przyjaznym centrum sportowym kreującym nowatorskie formy aktywności fizycznej budzące pozytywne emocje wśród mieszkańców.
Za priorytet stawiamy sobie wychowanie młodego pokolenia zgodnie z ideą kultury fizycznej oraz wszystkimi wzorcami, jakie daje sport i aktywność ruchowa. Ważnym aspektem pracy Ośrodka są działania pozwalające obniżyć koszty utrzymania oraz usługi umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Rozwój Ośrodka Sportu opiera się na rozbudowie obiektów poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, utrzymywaniu własnego ujęcia wody i profesjonalnym prowadzeniu usług hotelarskich, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.Powyższa strategia została opracowana ze względu na brak możliwości wykonania wszystkich zadań w ciągu jednego roku. Analiza stanu obecnego i potrzeb społeczeństwa pozwala na systematyczny rozwój GOSiRu, jako elementu rozwoju gminy Frysztak.
Ośrodek Sportu stanowi mienie należące do mieszkańców. Poprzez modernizację, remonty i realizację inwestycji podnosimy wartość mienia, które ma 30 letnią tradycję  i działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin stwarzając warunki do uprawiania zdrowego stylu życia. 
Strategia jest poddana bieżącemu monitoringowi i będzie ewaluować w zależności od zmieniających się potrzeb i możliwości.
Więcej na temat strategii oraz pozyskanych środkach zewnętrznych - kliknij tu 

* Wykorzystanie powyższych informacji wymaga zgody autora. 
Opracowanie 
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM