Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GMINNA AKADEMIA PIŁKARSKA – nowa strategia rozwoju sportu i przedsiębiorczości ekonomii społecznej w gminie Frysztak


GAP Frysztak jest stosunkową młodą ofertą szkolenia piłkarskiego, która została wdrożona 3 września 2013 r. poprzez podpisanie porozumienia „Strzelca” i GOSiRu oraz stworzenie Regulaminu Akademii. Atrakcyjny sposób prowadzenia  zajęć spowodował, że Akademia szybko zadomowiła się w naszej gminie  i cieszy się sporą popularnością do dnia dzisiejszego. 

 GAP Frysztak na Summer Camp 2018

Dobra współpraca z rodzicami i lokalną społecznością spowodowała, że od października  2018 r.  GAP Frysztak przekształci się w Fundację „Młodych Talentów - Morgan”. Jest to spory sukces, ponieważ Fundacja da nowe miejsca pracy oraz wdroży nowe usługi. Siedziba nowo utworzonego podmiotu mieścić się będzie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  we Frysztaku.  


Warto nadmienić, że w roku 2018 przy GOSiR działają dwa nowe podmioty ekonomii społecznej, czyli Fundacja „Młodych Talentów – Morgan” i Przedsiębiorstwo „Dolina Wisłoka”.  Ta tendencja pokazuje, że sport i turystyka nabiera wartości w zakresie wychowania oraz gospodarki gminy Frysztak. Oba podmioty powstały dzięki pozyskaniu środków  w ramach programu  ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 Przedsiębiorstwo "Dolina Wisłoka"             Fundacja "Młodych Talentów" 
GOSiR Frysztak  -współpraca  oraz  rozwój  sportu i turystyki naszego regionu. 

Fundację i tworzą pasjonaci, nauczyciele, trenerzy i zawodnicy z różnych dyscyplin sportu oraz osoby posiadające doświadczenie w analizie rynku sportowego. 
Fundację tworzą -  (czekamy na ukształtowanie się Zarządu) :
Anna Wiśniowska
Gabriela Marczak
Urszula Capiga
Mateusz Dyka
Tomasz Bysiewicz
Paweł Grodecki
----------------------------
W skład Przedsiębiorstwa „Dolina Wisłoka” wchodzą osoby związane z naszą gminą, które widzą potencjał  turystyczny naszego regionu.  
„Dolinę Wisłoka” tworzą:
Zarząd:
Magdalena Śliwka
Bogusława Mikuszewska
Agnieszka Buba
Łukasz Fąfara
Pracownicy:
Magdalena Chmura
Urszula Mastyj
Katarzyna Piękoś
Jakub Dziok
--------------------------
Bardzo się cieszymy, że jako Ośrodek Sportu działający w obszarach obu podmiotów możemy uczestniczyć i wzajemnie się uzupełniać, tworząc nowoczesną ofertę aktywnego wypoczynku. Wspólna siedziba ułatwia dostęp do proponowanych usług. 
Zapraszamy  do współpracy wszystkich, którzy chcą razem z nami działać na rzecz rozwoju gminy Frysztak w kierunku sportu, rekreacji, turystyki, noclegów i wypoczynku. 


Opracowanie
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM