Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SIATKARSKI TURNIEJ DWÓJEK - GOSiR Frysztak zaprasza


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza do udziału w "Siatkarskim Turnieju Dwójek". Rozgrywki odbędą się 13 października 2018 r. na sali gimnastycznej GSOiR-u.  Zapraszamy. 


R e g u l a m i n
Turnieju Siatkówki Dwójek
Kat. 16 +

Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Cel:
- Popularyzacja piłki siatkowej jako formy rekreacji ruchowej.
- Promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
Uczestnictwo :
W turnieju  startują zespoły  2  osobowe dowolnej płci  w kategorii wiekowej 16 + , decyduje kolejność zgłoszeń.
Dopuszcza się drużyny mieszane.
Termin i miejsce rozegrania turnieju:
Turniej zostanie rozegrany  w dniu 13.10.2018 r.  (sobota ) godz. 10:30 hala sportowa GOSiR Frysztak .
Sposób przeprowadzenia turnieju:
System przeprowadzenia turnieju zostanie  podany w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 
Zgłoszenia :
Zgłoszenia drużyn  w biurze  GOSiR  lub telefonicznie 17 27 77 111 lub 502 430 060 Menadżer sportu Wojciech Arciszewski do dnia 12.10.2018 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń  do turnieju zostanie zakwalifikowane 8 drużyn, po czym lista zgłoszeń zostanie zamknięta. Aby turniej został rozegrany musi zgłosić się minimum trzy drużyny.
Nagrody :
Drużyny zajmujące  miejsca I – III otrzymają  pamiątkowe medale i dyplomy. 
Postanowienia końcowe:
- obowiązują stroje i obuwie  sportowe, 
- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem ,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie ,
- kwestie nieuwzględnione w  regulaminie reguluje organizator.

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM