Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE ROKU 2019 W GOSiR FRYSZTAK (Dochody blisko 400 000 zł)


Rok 2019 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji obfitował w działania sportowo-rekreacyjne i turystyczne. Tradycyjnie zadbaliśmy o to aby mieszkańcy gminy Frysztak oraz nasi goście przebywający na naszym terenie mogli zdrowo, miło i aktywnie spędzić wolny czas. Organizowaliśmy imprezy z zakresu gier zespołowych, lekkoatletyki oraz sportów indywidualnych. Staraliśmy się zachować działania należące do tradycji Ośrodka oraz wprowadzać nowości sportowo-rekreacyjne. Położyliśmy nacisk na współpracę oraz wynajem bazy noclegowej.
W roku 2019 bardzo dobrze ukształtowały się dochody frysztackiego GOSiRu. Przez cały rok udało się wypracować najwyższą jak do tej pory kwotę sięgającą blisko 400 000  zł (czterysta tysięcy złotych). 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 2019 r. zatrudniał 10-ciu pracowników. Dwie osoby zatrudnione są na ½ etatu i ośmiu pracowników zatrudnionych w pełnym zakresie wymiaru czasu pracy. W śród kadry są pracownicy wykonujące zadania nie tylko w Ośrodku Sportu. Pani księgowa prowadzi księgowość w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej z kolei kierowca pełni funkcję kierowcy  także w GOKU.
Struktura organizacyjna:
1. Dyrektor
2. Główny Księgowy
3. Instruktor Tenisa Ziemnego
4. Gospodarz Obiektu Sportowo Rekreacyjnego
5. Instruktor Rekreacji z Zakresu Zespołowych Gier
6. Kierowca Samochodu Towarowo-Osobowego
7. Pracownik Zaplecza Sportowego
8. Pracownik Zaplecza Sportowego
9. Recepcjonista
10. Sprzątaczka                                                                                                                                 
Zatrudnienie rokrocznie jest zwiększane się w trakcie funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych. Podczas sezonu zatrudniliśmy dodatkowo
13 osób na stanowiskach:
ratownik WOPR; cztery osoby,,
kasjer: dwie osoby,
bileter: jedna osoba,
sprzątaczka: dwie osoby,
pracownicy nocni (hydraulicy) : trzy osoby.


W celu obniżenia koszów zatrudnienia pracowników sezonowych w 2019 r. złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie o organizację prac interwencyjnych osób bezrobotnych z terenu Gminy Frysztak. W bieżącym roku w ten sposób zatrudniliśmy 7 osób otrzymując refundacjęw  wysokości 47542,60 zł.  Aby w pełni realizować założony plan działania i umożliwić wdrożenie atrakcyjnej  oferty Ośrodka złożyliśmy dodatkowo 7 wniosków o staż zawodowy. Zatrudnieni w ten sposób stażyści pomagali nam podczas uruchomienia, funkcjonowania i zakończenia sezonu kąpielowego oraz podczas bieżących prac remontowo-konserwacyjnych. Dodatkową pomocą było dwoje praktykantów w ramach umów z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krośnie.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA GMINNEGO OŚRODKA  SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku realizuje cele i zadania zawarte w Statucie zatwierdzonym Uchwalą Nr XXXVII/235/2009 Rady   Gminy   Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku.
1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku przez cały rok wdraża ofertę aktywnego wypoczynku, udostępnia obiekty oraz zajmuje się utrzymywaniem terenów, budynków i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Ośrodek pracuje codziennie od Pn. do Pt. w godz. od 8:00 do 22:00,a w weekendy w zależności od pory roku i potrzeb lokalnej społeczności.
Całoroczna oferta przygotowywana jest w sposób pozwalający zaspokoić sportowe zainteresowania mieszkańców, w każdym wieku i o różnych predyspozycjach. W skład imprez wchodzą zawody, sportowe i rekreacyjne, imprezy happeningowe i charytatywne  oraz wycieczki turystyczne. Wdrażamy działalność z zakresu wszystkich dziedzin sportu takich jak gry i zabawy, lekka atletyka, zespołowe gry sportowe. Organizujemy również imprezy  o charakterze edukacyjnym ze zwróceniem uwagi na dziedzictwo kulturowe i tradycje gminy Frysztak.  Organizując imprezy zwracamy uwagę również na ich zasięg.  Planując roczną działalność bierzemy pod uwagę nie tylko potrzeby ale także  pomysły mieszkańców gminy Frysztak.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ IMPREZ 
SPORTOWO-REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH
W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE OKRESY

STYCZEŃ – LUTY:
Początek każdego roku niesie za sobą przygotowanie nowych działań oraz analizę dotychczasowego sposobu funkcjonowania. Ważnym elementem jest również planowanie realizacji zadań pod względem finansowym, formalnym i logistycznym oraz dostosowanie ich do budżetu. Rok 2019 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku rozpoczął się od przygotowania planów związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną i hotelarską. Zaplanowano także  inwestycje oraz rozwój infrastruktury turystycznej.
W zasadzie od pierwszych dni roku pracownicy zaplecza sportowego przystąpili do prac remontowych w łazience zlokalizowanej na parterze części sportowo-socjalnej. Jest to łazienka z wejściem od zewnątrz z przeznaczeniem dla osób korzystających z placu zabaw i terenów zielonych Ośrodka Sportu. W ramach prac wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, zmieniono stronę wejścia do pomieszczenia (obecnie wejście jest od strony północnej), wykonano nową wylewkę podłogową, skuto stary tynk na ścianach, obłożono ściany płytami kartonowo - gipsowymi, wykonano instalację elektryczną, podwieszono sufit i ułożono nowe płytki.
Kolejnym działaniem, które zrealizowali pracownicy było  wykonanie magazynku sportowego z wykorzystaniem wnęki pod schodami prowadzącymi
do biur. Było to niewykorzystane miejsce, w którym obecnie przechowywane będą piłki i drobny sprzęt sportowy. Bardzo ważną inwestycją rozpoczętą w lutym jest remont korytarza prowadzącego od głównego wejścia na salę gimnastyczną.
Nowością jest także włączenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Frysztaku w poczet klubów Polskiego Związku Kajakowego. Od dnia 4 stycznia 2019 r. Ośrodek należy do klubów kajakowych PZKaj.
Od lutego 2019 r. nastąpiła zmiana instruktora rekreacji. Za Panią Marię Kostur zatrudniono Panią Bernadetę Ziarnik, która  będzie realizować zadania wynikające
z działań statutowych GOSiRu.
Wykaz imprez w miesiącach styczeń i luty 2019:
05.01. do 24.02.2019 r. FALP Frysztak,
12.01.2019 r. Turniej DJS 2.1,
16.01.2019 r. Olimiada Dzieci SOSW,
27.01.2019 r. Sportowy Bal Karnawałowy,
05.02.2019 r. "Turniej Piłki Nożnej Halowej Młodzieży Szkolnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak",
07.02.2019 r. Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Frysztak,
08.02.2019 r. Bal Przedszkolaków Przedszkola
11.02.2019 r. Trening Czirliderek w ramach Ferii
13.02.2019 r. Turniej piłki nożnej halowej 3x3
15.02.2019 r. Turniej Streetball 2 x 2
20.02.2019 r. Wyjazd do pijalni czekolady
22-24.02.2019 r. Konferencja GOSiR i Tołhaj
Stałe formy działalności:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego,
- Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates

MARZEC – KWIECIEŃ:
Miesiące marzec i kwiecień 2019 r. kojarzone są przede wszystkim z ósmej edycji Ogólnopolskiego Spływu Szlakiem Rzeki Wisłok. Kajakarska impreza kolejny raz przyciągnęła ponad 300 kajakarzy. Do dużych imprez zaliczyć trzeba także Charytatywny Maraton Fitness przeprowadzony dla Wiktorii Hajnas oraz turnieje tenisowy i  szachowy rozegrane o mistrzostwo gminy Frysztak.
W ostatnich miesiącach dokończono także istotne dla funkcjonowania Ośrodka inwestycje takie jak remont zewnętrznej łazienki oraz korytarza na parterze części administracyjno - sportowej. Wiosenne miesiące, to również czas rozpoczęcia pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych. Końcem marca rozpoczęto prace związane z przygotowaniem sezonu kąpielowego na frysztackich basenach - tak jak każdego roku pracy jest sporo. Pracownicy układają płytki w nieckach basenowych i przygotowują stacje uzdatniania wody oraz dokonują przeglądu silników do pomp, zasuw i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Ważnym elementem działań ostatnich miesięcy było przygotowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie w celu uzyskania wsparcia w ramach robót publicznych. Dzięki współpracy z PUP mamy możliwość z odpowiednim wyprzedzeniem zatrudnić osoby, które będą przygotowywać sezon kąpielowy oraz obsługiwać baseny. Uzgodniono także sezonowy harmonogram badań wody w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzyżowie oraz współpracę z laboratorium, które będzie badać wodę.
Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Ośrodka Sportu jest prowadzenie działalności pozwalającej na obniżeniu kosztów funkcjonowania. Przez ostatnie 4 miesiące GOSiR Wypracował ponad 62 000 zł.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych:
26-28.04.2019 r. VIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Wisłok
13.04.2019 r. Siatkarski Trójmecz o Puchar Menedżera Sportu,
06.04.2019 r. Marsz „Sierściucha”,
07.04.2019 r. Zajęcia kręgosłup (współpraca z Doliną Wisłoka)
31.03.2019 r. Sprzątanie szlaku Kamienne Herby
24.03.3019 r. Test elektronicznego pomiaru czasu
21.03.3019 r. Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Frysztak
09.03.2019 r. Charytatywny Maraton Fitness – dla Wiktorii
03.03.3019 r. ostatnia kolejka FALP Frysztak
03.03.2019 r. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Frysztak
Stałe formy działalności:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego,
- Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
- mecze ligowe
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
- trampoliny

MAJ – CZERWIEC:

Maj i czerwiec 2019 to okres, którego głównym punktem było przygotowanie się do sezonu wakacyjnego pod względem basenów, bazy głównej, bazy w Kobylu oraz terenów zielonych wraz z placem zabaw, zewnętrzną siłownią, kortem tenisowym i boiskami piłkarskimi. Dwa miesiące intensywnej pracy pozwoliło na oddanie do użytku obiektów pod wypoczynek dzieci i młodzieży oraz turystów odwiedzających nasz region. Prace konserwatorskie, remonty, naprawy oraz poprawa estetyki były tymi działaniami, które pozwalają na bezpieczny i przyjemny wypoczynek na terenach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Najwięcej zaangażowania tak jak zawsze o tej porze roku wymagało przygotowanie basenów kąpielowych. Przygotowanie niecek basenowych, stacji uzdatniania wody, instalacji wodno-kanalizacyjnej wymagało nie tylko dużo pracy ale także specjalistycznej wiedzy. Udało się także wykonać większość prac związanych z malowaniem dachów
na pomieszczeniach socjalnych i szatniach basenowych. Od maja do kadry osób zatrudnionych w Ośrodku dołączyli pracownicy sezonowi oraz stażyści zatrudnieni w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie. Pracownicy włączyli się w przygotowanie kąpieliska oraz będą go obsługiwać przez cały sezon. Wraz z początkiem wakacji zawitało do nas pierwsze zgrupowanie oraz rozpoczęliśmy pierwszy turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce były Dni Ziemi Frysztackiej, których głównym organizatorem jest GOK Frysztak oraz wojewódzka konferencja turystyczna organizowana przy współpracy z urzędem gminy i Spółką Doliny Wisłoka. Bez wątpienia dużą inicjatywą była organizacja biegu „poGórze”  Modern Form, organizowanym przy współpracy gmin Frysztak, Wiśniowa i Strzyżów oraz Powiatem Strzyżowskim. Organizatorami biegu był GOSiR Frysztak, CSTiR w Strzyżowie  oraz PCKiT w Wiśniowej.


DOCHODY:
Wyjątkowo sprzyjające pół roku pod względem dochodów... od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. GOSiR wypracował środki w ramach obniżenia kosztów utrzymania w wysokości ponad 120 000 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych:
- 30.06.2019 r. Dni Ziemi Frysztackiej (współpraca z GOK Frysztak)
- 29.06.2019 r. Bieg "poGÓRZE" ModernForms (współpraca Frysztaka, Wiśniowej
i Strzyżowa),
- 29.06.2019 r. Finał Turnieju Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
- 26.06.2019 r. Wycieczka nas Górę Chełm w ramach Wakacji na Sportowo,
- 26.06.2016 r. Spływ kajakowy z uczestnikami obozu sportowego - Współpraca z
 "Morgan",
- 25.05.2019 r. Wyjazd do parku trampolin w ramach wakacji na sportowo,
- 23.06.2019 r. Eliminacje turnieju siatkówki plażowej,
- 15.06.2019 r. Wyjazd do Słowackiego Raju - współpraca z Doliną Wisłoka,
- 13.06.2019 r. Spływ kajakowy z uczniami S.P. Gogołów,
- 12.06.2019 r. Turniej Szkół Podstawowych na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak,
- 08.06.2019 r. Wyjazd czirliderek do Myczkowiec w ramach zakończenia sezonu,
- 08.06.2019 r. Przedszkolaki w GOSiRze (organizator Rada Rodziców),
- 02.06.2019 r. Wojewódzka konferencja turystyczna (organizator: Wójt, Dolina Wisłoka),
- 25.05.2019 r. Nagranie filmu promocyjnego o gminie Frysztak (TV Obiektyw),
Stałe formy działalności:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego,
- Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
treningi, sparingi, mecze ligowe
Zajęcia dodatkowe: Zumba, Aerobik, Pilates, trampolin

LIPIEC – SIERPIEŃ:
Wakacje 2019 dobiegły końca... Był to bardzo pracowity okres dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku dający jednocześnie wiele satysfakcji. Tak jak każdego roku podczas letniego wypoczynku gościliśmy zgrupowania sportowe, organizowaliśmy aktywne wakacje dla dzieci oraz udostępnialiśmy tereny sportowo-rekreacyjne. Kolejny raz położyliśmy także nacisk na współpracę, która pozwala przynieść korzyści dla wszystkich, którzy widzą potencjał w hotelarstwie, turystyce, wypoczynku, gastronomii oraz aktywnym i zdrowym stylu życia.
W bieżącym roku bardzo dobrze działa baza noclegowa, która w połączeniu funkcjonowaniem basenów pozwoliła na wypracowanie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 r.  środków w wysokości przekraczającej 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Są to najwyższe w historii dochody wypracowane przez frysztacki GOSiR. 

Każde turystyczno - hotelarskie wakacje wiążą się z praca na pełnych obrotach. Udostępnianie bazy noclegowej wymaga nie tylko przygotowania harmonogramu i podpisania umów, ale także bieżącej pracy pod względem utrzymania higieny, czystości, zmiany pościeli, prania itp.  Podobna sytuacja dotyczy funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych gdzie kadra Ośrodka zajmuje
się nie tylko sprzedażą biletów, ale także codziennym utrzymywaniem czystości, pielęgnacją krzewów i utrzymywaniem w odpowiedniej czystości szatni, natrysków, toalet oraz pomieszczeń socjalnych. Wiele pracy poświęcone jest na obsługę stacji uzdatniania wody, utrzymywanie niecek basenowych oraz wody zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Wiele zaangażowania wymagało utrzymywanie terenów zielonych
oraz pielęgnacja skalniaków, boisk piłkarskich wraz z placem zabaw, kortem tenisowym i urządzeniami siłowni zewnętrznej. Wszystko po to, aby nie tylko było przyjemnie, ale weryfikacja naszych obiektów do wypoczynku dzieci i młodzieży obliguje nas do działania w najwyższych standardach bezpieczeństwa.
W ramach bieżących inwestycji pracownicy GOSiRu się dokończyli ogrodzenie boiska piłkarskiego. Przed nami malowanie oraz instalacja paneli ogrodzeniowych. Wykonano także nasyp pod trybunę uwzględniającą dwa moduły oraz kupiono kostkę w celu wykonania podstawy pod trybuny. Docelowo planowane jest także wykonanie zadaszenia.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych:
08.07.2019 r. Aktywne wakacje dla dzieci na kąpielisku GOSiR Frysztak,
09.07.2019 r. Wycieczka do parku linowego,
10.07.2019 r. Wycieczka do stadniny koni,
11.07.2019 r. Wycieczka rowerowa szlakiem "Kamienne Herby",
12.07.2019 r. Wycieczka do Manufaktury Lizaka w Jaśle wraz z warsztatami pieczenia własnej pizzy,
12.07.2019 r. "Streetbalowy turniej 3 x 3 o mistrzostwo Gminy Frysztak",
16.07.2019 r. Promocja turystyki kajakoej w TVP 3,
19-21.07. 2019 r. OSK San,
22.07.2019 r. Aktywne wakacje dla dzieci na kąpielisku GOSiR Frysztak
23.07.2019 r. Wycieczka do RG Paintball w Rzepniku,
23.07.2019 r. Spływ kajakowy z Instruktorem
24.07.2019 r. Wspólne czytanie na polanie (Góra Chełm) i zajęcia plastyczne,
25.07.2019 r.  Zajęcia z gry w tenisa stołowego i badmintona,
26.07.2019 r. Kąpielisko GOSiR Frysztak,
07.08.2019 r. Wyjazd do "laserowej twierdzy"
10.08.2019 r. Spływ Kajakowy do Dęba
15.08.2019 r. Gminne Święto Plonów
24.08.2019 r. Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak
Frysztacki Ośrodek sportu zadbał również o promocję aktywnego wypoczynku oraz imprez których był współorganizatorem. Czujemy się również zobowiązani podziękować za współpracę:Podziękowania należą się dla wszystkich zgrupowań sportowych, które stacjonowały w Ośrodku Sportu. Było ich aż 13.
Wykaz zgrupowań sportowych:
Frysztak Summer Camp - FTM Morgan
Dziecięca Akademia Piłkarska Kielce
UKS „Skorpion Judo” z Krosna
MKS "Sygnał" Lublin (I gr.)
Sygnału” Lublin - rocznik 2009 (II gr.)
Fundacja „Młodych Talentów "Morgan"” (multisportowy)
STS „Gryf” Zamość
Orzeł Miedary
APN „Olimpia” Piekary Śląskie (I gr)
Beskidzkia Akademia Piłkarska
APN "Olimpia" Piekary Śląskie (II gr)
UKS „Iskra” Pilawa
MKS Śląsk Świętochłowice
Wydarzeniem, o którym należy wspomnieć jest organizacja Gminnego Święta Plonów, które tradycyjnie odbywa się na obiektach GOSiRu. Głównym organizatorem Dożynek jest Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK:
Miesiące wrzesień i październik 2019 r. rozpoczęły się od przygotowania obiektów i zmianę organizacji pracy po wakacjach oraz ze względu na stałe formy działalności, które wróciły do Ośrodka Sportu po letniej przerwie. Wiele pracy włożono w działania związane z zabezpieczeniem basenów po sezonie oraz przygotowanie boisk piłkarskich do ligi „Strzelca” Frysztak.
Sporo działań poświęcono także na obsługę bazy noclegowej, która po wakacjach pozwala na wypracowywanie dochodów w zakresie obniżania kosztów utrzymania GOSiRu. Od początku roku do 30 października Ośrodek wypracował środki w wysokości przekraczającej 380 000 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) Jest to najwyższy jak do tej pory dochód wypracowany przez Ośrodek. Środki wypracowywane są przede wszystkim  poprzez sprzedaż biletów na basenach oraz wynajem noclegów. Sporo działo się także w życiu sportowym i turystycznym naszej gminy.
Z pewnością do najważniejszych wydarzeń września i października należał "Turniej Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta" oraz akcja pt. „Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą" organizowana wspólnie z PPSP i KPP w Strzyżowie. GOSiR był także partnerem organizacyjnym charytatywnego rajdu z okazji 100 lecia policji z KMP w Krośnie. Zaakcentowaliśmy również swoją obecność na rajdzie: "Od Michała do Michała" organizowanego przez KPP w Strzyżowie.
We wrześniu oddano do użytku nowy plac zabaw w ramach budowy Otwartej Strefy Aktywności. Pracownicy Ośrodka rozpoczęli działania w sprawie przygotowania ogrodu przy bazie noclegowej, wykonania podwyższenia terenu w celu ustawienia trybun i dokończyli ogrodzenie przy głównej płycie boiska piłkarskiego.


Do przygotowania terenu zieleni włączyła się także firma ICL Polska sp. z o.o., która nieodpłatnie przekazała tuje, krzewy ozdobne, nawozy i trawę, a przedstawiciele ICL wraz z tancerzami z GOKu i wychowankami SOSW we Frysztaku posadzili wszystkie sadzonki.
W październiku dokończono prace w celu wykonania ścieżki przyrodniczej łączącej Frysztak z Wiśniową. Dzięki współpracy turyści oraz mieszkańcy obu gmin będą mogli pieszo zwiedzać najpiękniejsze zakątki regionu. Tegoroczną nowością jest także rozpoczęcie zajęć nauki pływania.
Jak zwykle o tej porze dużo pracy mają pracownicy zaplecza sportowego. Wspomniane powyżej zakończenie sezonu na basenach wymaga praktycznie
tyle zaangażowania jak rozpoczęcie. Posezonowe prace zawierają suszenie antracytu, zabezpieczenie, szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, zabezpieczenie stacji uzdatniania wody oraz całego sprzętu basenowego. Po wakacjach gruntownego przeglądu wymaga cała baza noclegowa wraz węzłem sanitarnym oraz konserwacja wyposażenia pokoi. Pracownicy dokonali także przeglądu urządzeń obiektów zewnętrznych oraz wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych:
30.10.2019 r. ICL Polska wraz z dziećmi, GOK, SOS i GOSiR - zielony ogród,
25.10.2019 r. Wychowankowie SOSW na obiektach GOSiRu,
23.10.2019 r. Spotkanie organizacyjne w sprawie ligi FALP Frysztak,
19.10.2019 r. Turniej trójek siatkarskich,
06.10.2019 r. Charytatywny rajd z okazji 100-lecia Policji,
01.10.2019 r. Rozpoczęcie zajęć nauki pływania (2 x w tygodniu)
22.09.2019 r. Wyjazd na żagle,
15.09.2019 r. Turniej - Młode Talenty w Turnieju "Morgana",
14.09.2019 r. "Turniej Tenisa Ziemnego w Kategorii Gier Pojedynczych",
08.09.2019 r. "VIII Turniej Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak"
01.09.2019 r. "Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą"
1.09. do 30.10.2019 znakowanie szlaku łączącego Frysztak z Wiśniową
Stałe formy działalności:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Treningi "Morgan",
- Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi, sparingi, mecze ligowe
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba, Aerobik, Pilates

LISTOPAD - GRUDZIEŃ:
Miesiące listopad i grudzień przeznaczone były na przegląd obiektów i urządzeń oraz  naprawy i konserwacje. W jesienno-zimowych miesiącach przyjmowaliśmy gości w bazie noclegowej oraz organizowali wolny czas dla mieszkańców naszej gminy. Listopad i grudzień to także czas podsumowań, analiz tego co było i okres przygotowania planu działania na nowy 2020 rok.


Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych: 
Od 16.11.2019 r.rozgrywki ligi  FALP Frysztak współpraca z FMT "Morgan"
21.12.2019 r. Turniej Trójek Koszykarskich
Od 1.10. do 14.12.2019 r. cykliczne zajęcia na basenie,
14.12.2019 r. Zakończenie turnusu nauki pływania
08.12.2019 r. Charytatywne Spotkanie z Mikołajem
23.11.2019 r. Turniej Trójek Siatkarskich
16.11.2019 r. Otwarcie nowego szlaku
10.11.2019 r. VIII Frysztacki Bieg Niepodległości


PROMOCJA
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku każdego roku kładzie nacisk na promocję bazy oraz imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. W ramach promocji wykonujemy kalendarze, długopisy i smyczki z logotypami Ośrodka, oraz staramy się w miarę możliwości udzielać wywiadów w TVP Rzeszów, Radiu Rzeszów oraz innych mediach w tym mediach społecznościach takich jak Fanpage’u.
PODSUMOWANIE:
Na zakończenie serdecznie dziękuję Wszystkim Osobom, które korzystają z obiektywów i oferty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Państwa udział powoduje, że nasza praca staje się ważna i potrzebna.
Dziękuję  za pomoc, wyrozumiałość  i życzliwość władzom gminy: dziękuję wójtowi Panu Janowi Ziarnikowi i Radnym, którzy wspierają rozwój sportu i zdrowy styl życia oraz chcą rozwijać turystykę w naszej gminie jako dziedzinę gałęzi gospodarczej. Serdecznie dziękuję sekretarz gminy Pan Halinie Kolanko za współpracę i pomoc w wielu trudnych sprawach. Dziękuję wszystkim instytucjom współpracującym z Ośrodkiem, klubom sportowym, dyrektorom szkół i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w zabezpieczeniu imprez oraz pomoc sytuacjach awaryjnych. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządowym dzięki którym udało się zrealizować wiele ważnych zadań:  CKiT w Wiśniowej, CSTiR w Strzyżowie, TOŁHAJ GDK, FMT Morgan, Spółka „Dolina Wisłoka”, Ziemia Frysztacka – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, Towarzystwo Sportowe „Karpaty”, Grupa Rowerowa "Gogołów". Dziękuję prezesom i członkom klubów: GMKS "Strzelec" Frysztak, KS "Orzeł Lubla", MKS "Skarbek Gogołów" za współorganizację  w zakresie organizacji FALP Frysztak oraz rozwój piłki nożnej w gminie Frysztak.
Na zakończenie chciałbym podziękować i jednocześnie zwrócić uwagę na zaangażowanie pracowników Ośrodka Sportu. Wszyscy pracownicy merytoryczni jak i pracownicy zaplecza sportowego przez cały rok włączali się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek. Cały rok pracowali na dwie zmiany oraz w weekendy i święta.  Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka, ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy wspierali nasze działania przyczyniając się do rozwoju sportu w gminie Frysztak.

Oferta w gminie Frysztak na stronach internetowych: 
www.gosir.frysztak.pl - kliknij tu  
www.noclegi.frysztak.pl - kliknij tu  
Fanpage na FB (noclegi) - kliknij tu  
Fanpage na FB (GOSiR) - kliknij tu
Fanpage na FB (szlak Kamienne Herby) - kliknij tu 
Fanpage na FB (Zespół Schronu Kolejowego) - kliknij tu  
Fanpage na FB Frysztacki Bieg Niepodległości - kliknij tu 
Fanpage na FB Bieg PoGórze Modern Forms - kliknij tu 
Fanpage na FB Fundacja Młodych Talentów "Morgan"- kliknij tu 
Fanpage na FB Spółka "Dolina Wisłoka" - kliknij tu 
Fanpage na FB GMKS "Strzelec" Frysztak - kliknij tu 
Fanpage na FB KS Orzeł Lubla - kliknij tu 
Fanpage na FB KS restauracja i hotel Pod Herbami - kliknij tu   
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie aktywny sposób spędzania czasu oraz chcą odwiedzić region, w którym pasja zaraża optymizmem. 
--
Sprawozdania 2019: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2019 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2019 kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2019 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2019 kliknij tu  
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2019 - kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2019 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------
ARCHIWUM

Archiwum 2018: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2018 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2018 - kliknij tu

-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2017:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2017 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2017 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ  2016 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------

PRACUJEMY DLA PAŃSTWA 7 DNI W TYGODNIU:
 ZAPRASZAMY

Dziękujemy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM