Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SIATKARSKIE MISTRZOSTWA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO – Frysztak – Konieczkowa – Strzyżów


Serdecznie zapraszamy miłośników siatkówki plażowej do udziału w turnieju o Mistrzostwo Powiatu Strzyżowskiego. Rozgrywki odbędą się w trzech gminach:

Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Gminny Ośrodek Sportu we Frysztaku

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa

Wójt Frysztaka

Wójt Niebylca

Starosta Strzyżowski

ZAPISY ZA POMOCĄ FORMULARZA 

NA STRONIE CSTR Strzyżów

ABY SIĘ ZAPISAĆ -kliknij tu 
III. DATA I MIEJSCE TURNIEJÓW:

29.08.2020 r. – Boisko do siatkówki plażowej przy Gminnym Ośrodku Sportu we Frysztaku

5.09.0202 r. – Boisko do siatkówki plażowej  przy Szkole Podstawowej w Konieczkowej

12.09.2020 r. – Boisko do siatkówki plażowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na Ogródku Jordanowskim.

IV. ZGŁOSZENIA :

Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie (max. 8 par) i żeńskie (max. 4 pary).

Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cstr.pl do dnia:

27.08.2020 r. – Frysztak

3.09.2020 r. – Konieczkowa

10.09.2020 r. – Strzyżów

Wszystkie formularze wysłane po zapełnieniu limitu lub po terminach trafią na listę rezerwową!!

Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w Mistrzostwach Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020.

ABY SIĘ ZAPISAĆ -kliknij tu 

V. PROGRAM TURNIEJÓW:

FRYSZTAK:

29.08.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier

9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju

10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju

ok. 18:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy basenach GOSiR Frysztak

ul. Sportowa 30,

38-130 Frysztak

KONIECZKOWA:

5.09.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier

9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju

10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju

ok. 18:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej,

Konieczkowa 58

38-114 Konieczkowa

STRZYŻÓW:

12.09.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier,

9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju,

10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju,

ok. 18:00 – zakończenie turnieju z ceremonią wręczenia Pucharu Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego 2020.

Boisko na Ogródku Jordanowskim w Strzyżowie,

Słowackiego 36

38-100 Strzyżów

 VI. SYSTEM ROZGRYWEK:

Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet.

W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z systemów rozgrywek:

– grupowy

– pucharowy

– brazylijski

Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów.

W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.

Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.

Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje oddanie meczu walkowerem.


 VII. PUNKTACJA TURNIEJOWA:

1 miejsce – 16 pkt

2 miejsce – 14pkt

3 miejsce – 12 pkt

4 miejsce – 10 pkt

miejsca 5 do 8 – 5 pkt


 VIII. KLASYFIKACJA:

W turniejach siatkówki plażowej prowadzona będzie klasyfikacja:

pary męskie

pary żeńskie

Sklasyfikowane zostaną te pary które wezmą udział w conajmniej 2 turniejach.

Zwycięzcami mistrzostw powiatu zostaną pary, które zdobędą największą ilość punktów po 3 turniejach.

W przypadku tej samej ilości punktów o zwycięstwie będzie decydować ilość wygranych turniejów, w dalszej kolejności stosunek setów i małych punktów.

 IX. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

20 zł – od drużyny za udział w każdym z turniejów

 X. NAGRODY:

Puchary dla najlepszych 3 drużyn męskich i żeńskich w każdym z turniejów.

Puchary, drobne nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji łącznej Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego – kobiet i mężczyzn

Organizator przewiduje nagrody:

rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego

Odbiór nagród nastąpi 12 września 2020 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.

Dyplomy dla wszystkich par.

XI. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:

Boisko:

wymiary boiska 16×8 m

brak linii środkowej

linie wyznaczające boisko to taśmy o szerokości 5-8 cm.

Wysokość siatki mierzona od środka pola gry:

2,43 m – pary męskie

2,24 m – pary żeńskie

Drużyna:

składa się z dwóch zawodników,

zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym,

przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy witają się przy siatce z drużyna przeciwną i dziękują za grę po meczu,

kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.

Zasady gry:

– gra się: do dwóch wygranych setów do 15 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 11 pkt.

piłka może być odbita każdą częścią ciała.

celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry

piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną,

zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.

zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną

– zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)

wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną

w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.

zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.

przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 s (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.

dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.

zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.

w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.

dotknięcie siatki jest błędem podczas “akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas “akcji z piłką” nie jest błędem.

nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.

Technika odbić:

Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – “na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała

Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki “palcami” jednej ręki. W przypadku ataku “palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).

Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.

Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego (“palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne (“czyste”).

Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.

Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd “piłki rzuconej”.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par siatkarskich.

Udział w turnieju jest dobrowolny.

Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy zapewniają napoje podczas oraz drobny poczęstunek.

Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.

ABY SIĘ ZAPISAĆ -kliknij tu 

Zapraszamy

Dyrektor GOSiR Frysztak

Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM