Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SZLAK KAJAKOWY W GMINIE FRYSZTAK – WSPÓŁPRACA TRZECH GMIN W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI


Rozpoczęły się prace nad tworzeniem szlaku kajakowego na rzece Wisłok. Inicjatywa jest możliwa dzięki współpracy trzech gmin: wójta gminy Frysztak, wójta gminy Wiśniowa oraz wójta gminy Wojaszówka. Będzie to pierwsza tego typu trasa na drugiej co do wielkości rzece Podkarpacia. Tworzenie szlaku koordynował będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku przy współpracy z Fundacją Kajakową Tołhaj-GDK.  Tworzenie szlaku ma na celu ukazanie piękna rzeki Wisłok i tradycji życia w jego dolinie, propagowanie kajakarstwa, rozwój turystyki jako sektora lokalnej gospodarki oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych skierowanych do regionów atrakcyjnych pod względem aktywnego wypoczynku.  Wisłok to rzeka z potencjałem, która od zawsze pomaga żyć mieszkańcom jego dorzecza. Przez wieki Wisłokiem odbywał się spływ drewna, wydobywano z niego piasek, żwir łowiono ryby, które były  i są ważnym składnikiem codziennego żywienia... teraz może nam pomóc w rozwoju gospodarczym gmin, których łączy jego piękno.  
W ramach działań planuje się oznaczenie około 20 km odcinka prowadzącego od Wojkówki, przez Wojaszówkę, Widacz, Twierdzę, Frysztak, Pułanki, Cieszynę, Wiśniową do Markuszowej. Szlak będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją znaczenia tego typu tras. Na wymienionym odcinku powstanie cztery przystanie kajakowe z infrastrukturą rekreacyjną. 


Przygotowanie szlaku będzie czasochłonne ze względu na obowiązek uzyskania niezbędnego zezwolenia od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Będziemy także składać pismo z informacją do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Pierwszym działaniem będzie wykonanie  kilometrażu rzeki wraz z mapą i zaznaczeniem miejsc charakterystycznych i niebezpiecznych.  Następnie wyznaczymy miejsca, w których zostaną postawione znaki i powstaną przystanie kajakowe oraz naniesiemy szlak na GPS. Zostaną także wykonane drogowskazy informujące o szlaku przy drodze wojewódzkiej 988. Planowane zakończenie prac - wiosna 2017. Mamy nadzieję, że nowy szlak uda się otworzyć na VI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym.Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do nowej inicjatywy tworzenia szlaku kajakowego w gminie Frysztak i wszystkich, którzy dostrzegają w turystyce perspektywę dla przyszłych pokoleń oraz nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych. Organizatorzy szlaku kajakowego:
GOrganizatorzy szlaku kajakowego:
Gmina Frysztak - kliknij tu 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku - kliknij tu 
Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK - kliknij tu 
Elementy Budowlane Frysztak z własną przystanią kajakową  - kliknij tu 
Agroturystyka Nad Wisłokiem - kliknij tu 
Gmina Wiśniowa - kliknij tu 
Gmina Wojaszówka - kliknij tu
Patron medialny:
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców: www.frysztak24.pl
Spotkanie gmin pod hasłem "Wisłok Nas Łączy" - kliknij tu 

Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM