Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE ROKU 2017 W GOSiR FRYSZTAK (dochody 360 000 zł )


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
WE FRYSZTAKU ZA ROK 2017

WSTĘP: 
Tradycje Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku sięgają  1987 r. Wieloletnie doświadczenie pracowników, współpraca z partnerami oraz znajomość zapotrzebowania środowiska lokalnego pozwoliła wypracować metody działania dzięki, którym Ośrodek stał się centrum na rynku sportowo-rekreacyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.  GOSiR Frysztak skupia wokół siebie grupę ekspertów z różnych dziedzin sportu i fachowców od prowadzenia zaplecza sportowego. Działania Ośrodka polegają na propagowaniu stylu życia opartego na radości z uprawiania sportu i turystyki oraz integracji środowiska lokalnego. Ze względu na globalnie szerzące się  choroby cywilizacyjne i społeczne takie jak otyłość, depresja, życie w stresie i uzależnienie od Internetu  rola Ośrodka staje się coraz ważniejsza. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku jest miejscem, w którym oprócz działań realizowanych przez sam Ośrodek odbywają się ważniejsze wydarzenia z życia gminy. Z bazy korzystają szkoły, stowarzyszenia, kluby i jednostki organizacyjne oraz jednostki OSP. Dzięki działaniom, które uzupełniają się wzajemnie możemy pochwalić się ofertą, która jest atrakcyjna dla każdego niezależnie od wieku i zainteresowań.DOCHODY ROK 2017:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku prowadzi działalność komercyjną w zakresie działań statutowych w celu zmniejszenia kosztów utrzymania jednostki. 
Od 1 stycznia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku wypracował dochody w wysokości  360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Dochody wypracowano z prowadzenia działalności usługowej, dzierżawy oraz sprzedaży pamiątek. Sposobem na systematyczne zwiększanie dochodów w kolejnych latach jest dokończenie bazy noclegowej (4 pokoje), modernizacja budynku po byłej szkole w Kobylu oraz budowa boiska ze sztuczną trawą. 
------------------------------------------
GODZINY PRACY:

Ośrodek pracuje 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00 w weekendy od 10:00 do 22:00.  W trakcie wakacji pracujemy 24/h.
------------------------------------------
ZATRUDNIENIE 2017 : 
Jednostka zatrudnia 10-ciu pracowników. Dwie osoby zatrudnione są na ½ etatu i ośmiu pracowników zatrudnionych w pełnym zakresie wymiaru czasu pracy. Tak jakw latach ubiegłych w śród kadry są pracownicy wykonujący zadania nie tylko samym Ośrodku. Pani Joanna Mikuszewska – Szombara prowadzi księgowość w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej z kolei Pan Janusz Muszyński pełni funkcję kierowcy  także w GOKU. Zatrudnienie jest zwiększane w trakcie funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych. Podczas sezonu 2017  zatrudniliśmy dodatkowo 12 osób na następujących  stanowiskach:
- ratownik WOPR; trzy osoby,
- kasjer: dwie osoby,
- bileter: dwie osoby,
- sprzątaczka: dwie osoby,
- pracownicy nocni: trzy osoby.
W celu obniżenia koszów zatrudnienia pracowników sezonowych w 2017 r. złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie o organizację prac interwencyjnych osób bezrobotnych z terenu Gminy Frysztak. W ten sposób zatrudniliśmy 7 osób otrzymując refundację w  wysokości 42 000  zł.  (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych ).


Aby w pełni realizować założony plan działania i umożliwić wdrożenie atrakcyjnej  oferty Ośrodka złożyliśmy dodatkowo 2 wnioski o staż zawodowy. Zatrudnieni w ten sposób stażyści pomagali nam podczas uruchomienia, funkcjonowania i zakończenia sezonu kąpielowego oraz podczas bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych. Staże zawodowe opłacone były w 100% przez PUP w Strzyżowie. Dodatkową pomocą było podpisanie umowy w ramach organizacji praktyk z Uniwersytetem Rzeszowskim. W ramach praktyk studenckich Pan Tomasz Capiga pomagał przy organizacji imprez turystycznych.------------------------------------------------------------------------------------------------
REALIZACJA ZADAŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH: 
Rok 2017 był bardzo udany pod względem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. W ciągu roku z oferty GOSiRu skorzystało ponad 70 000 osób. Frekwencja pokazuje, że sport stal się modny, a społeczeństwo gminy potrzebuje tego typu działań.  Aby sprostać wymaganiom mieszkańców staramy się każdego roku realizować zadania wynikające z tradycji gminy oraz wdrażać nowe imprezy promujące wychowanie poprzez sport. 
PRACE MODERNIZACYJNE:  
Dużą satysfakcję mijającego roku sprawiła modernizacja poddasza. Wiosną 2017 udało się oddać dla gości hotelowych kolejne 2 pokoje oraz uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą użytkowania GOSiRu w całości. Oznacza to że obiekty Ośrodka zostały wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Do oddania dla zgrupowań sportowych ostatnich czterech pokoi niezbędne są jeszcze 
do wykonania prace wykończeniowe. Każdy dodatkowy pokój pozwala na zwiększenie dochodów poprzez wynajem noclegów. 
SZLAK KAJAKOWY:
Ważnym wydarzeniem mijającego roku było oddanie do użytku szlaku kajakowego rzeki Wisłok. Szlak kajakowy jest elementem rozwoju nie tylko Ośrodka ale też gminy Frysztak. Godny uwagi jest także fakt, że szlak kajakowy od 2018 r. zostanie wpisany 
do kalendarza PZKaj, PTTK i SITK oraz na nowe mapy naszego regionu. GOSiR Frysztak oprócz utworzenia trasy zajmuje się udzielaniem informacji turystycznej, wspomaga wiedzą inne podmioty w zakresie rozwoju turystyki kajakowej oraz prowadzi monitoring 
ruchu turystycznego. W roku 2017 odbyło się nad Wisłokiem 37 spływów organizowanych przez GOSiR, wypożyczalnie kajakowe z Frysztaka, Babicy, Iwonicza 
i Sanoka. Na Wisłoku pływali także kajakarze indywidualni. Coraz większa liczba osób korzystających z tego typu rekreacji i turystyki pokazuje rozwój kajakarstwa w naszym regionie. 
WSPÓŁPRACA: 
Bardzo ważnym elementem działalności GOSiRu jest współpraca. Ośrodek przez cały rok współpracował z jednostkami organizacyjnym gminy, klubami, placówkami oświatowymi, jednostkami OSP, oraz organizacjami pozarządowymi.  Przykładem efektywnej współpracy są działania związane z rozwojem turystyki:
W ramach współpracy przy realizacji  projektu ROWES frysztackie stowarzyszenia mają w planach utworzenie punktu informacji turystycznej oraz wypożyczalni sprzętu - siedzibą nowego podmiotu będzie GOSiR Frysztak przy ul. Sportowej 30.  Jeśli założenia uda się zrealizować zgodne z planem w marcu 2018 r. w turystyce gminy Frysztak nastąpi wiele pozytywnych zmian, które poprawią jakość usług turystycznych w naszym regionie oraz przyczynią się do rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki i ekonomii społecznej. Bardzo duży nacisk Ośrodek kładzie na współpracę z klubem GMKS „Strzelec” Frysztak w zakresie rozwoju sportu i wzajemnym uzupełnianiu oferty. Dzięki współpracy mieszkańcy naszych miejscowości mają możliwość rywalizacji w sporcie kwalifikowanym lub uczestnictwie w rekreacji i sporcie powszechnym.
KURSY SZKOLENIA: 
Kadra ośrodka każdego roku uczestniczy w szkoleniach, które pozwolą doskonalić warsztat pracy oraz wdrażać nowe formy działalności. W roku 2017 pracownicy Ośrodka uzyskali uprawnienia KPP oraz instruktorskie z zakresu kajakarstwa. Kadra uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu księgowości oraz ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej. 
SPRZEDAŻ PAMIĄTEK: 
W roku 2017 GOSiR Frysztak wprowadził nową ofertę związaną ze sprzedażą pamiątek. Pamiątki wprowadzone zostały do sprzedaży 1 lutego 2017 r.  Asortyment jest zwiększany w miarę możliwości i środków finansowych. Jest to dodatkowa oferta dla gości spoza naszego regionu oraz mieszkańców gminy Frysztak.
FRYSZTACKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA  2017: 
FALP to pierwsza inicjatywa w gminie Frysztak, której zadaniem jest integracja piłkarzy amatorów, zawodników, działaczy oraz pasjonatów tej dyscypliny sportu. Liga to sposób na promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
jako wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. Inicjatywa to także przykład międzypokoleniowej rywalizacji, której przyświeca wzajemny szacunek  i wspólny cel. Udział w  FALP Frysztak pozwoli
na wyłonienie najlepszych drużyn poprzez uczciwą rywalizację zgodną z ideą Fair-Play. Liga została utworzona przy współpracy GOSiRu, z Akademią Piłkarską, klubem „Strzelec” Frysztak oraz Szkołą Podstawową Nr 1 z Frysztaka. Na potrzeby ligi utworzono stronę internetową www.liga.frysztak.pl oraz logo. Wszystkie materiały internetowe i promocyjne zostały wykonane w taki sposób aby mgły służyć jako element marketingowy rozpoznawalnej marki piłkarskiej w przyszłości. Liga rozpoczęła funkcjonowanie od 7 listopada 2017 r. Inicjatywa została obiatę patronatem honorowym przez Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika i Senatora RP Pana Zdzisława Pupe Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Prezesa Podkarpackiego ZPN. Patronami medialnymi zostali Frysztak24, Nowiny24, Nowiny – gazeta codzienna i Portal Gospodarka Podkarpacka.
Koordynatorami ligi są Pan Marek Armata – dyrektor GOSiR Frysztak oraz Pan Mateusz Dyka prezes GMKS „Strzelec” Frysztak.
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE : 
Tegoroczną nowością jest możliwość opłat za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą i telefonem zostały wprowadzone od września 2017 r. Jest to duże ułatwienie dla gości przy zakupie pamiątek oraz opłaty za pobyt w bazie hotelowej.
Szczegółowy zakres działań w roku 2017 jest przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYKAZ BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ
ORAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2017 ROKU
--------------------------------------------------------------------

STYCZEŃ - LUTY 2017 W GOSiR FRYSZTAK
Rok 2017 jest dla Ośrodka Sportu wyjątkowy ze względu na jubileusz 30-to lecia działalności. 28 lutego 1987 r. gmina Frysztak powołała jednostkę odpowiedzialną za propagowanie zdrowego stylu życia. Przez 30 lat GOSiR Frysztak wdraża ofertę dla mieszkańców gminy oraz gości spoza naszego regionu. Ośrodek zajmuje się organizacją sportu, rekreacji, turystyki i bezpiecznego wypoczynku w trakcie ferii, wakacji, w weekendy i popołudnia. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i seniorów o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.
Bieżący rok rozpoczęliśmy od wdrożenia oferty uwzględniającej imprezy wynikające z tradycji Ośrodka oraz położyliśmy nacisk na nowe inicjatywy. Wykorzystaliśmy miesiące zimowe i okres ferii do propagowania białego szaleństwa i wypoczynku na śniegu. W styczniu i lutym organizowaliśmy szereg działań aby przekonać mieszkańców do uprawiania zdrowego stylu życia.
Bardzo się cieszymy, że w inicjatywach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku uczestniczą stali bywalcy oraz dołączają nowe osoby. Cenimy sobie zarówno mieszkańców jak i gości z innych gmin. Organizując życie sportowe staramy się uwzględnić działania własne oraz te które realizujemy przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami funkcjonującymi na naszym terenie.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych zrealizowanych w styczniu i lutym 2017 r.:
07.01.2016 r. "Bal na 100 Par" - współpraca z "Ziemią Frysztacką" - Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju.
12.01.2017 r. Nieodpłatne Warsztaty Kosmetyczne  z Firmą Mary Kay wraz z zajęciami Fitness.
FERIE NA SPORTOWO BEZPIECZNIE I ZDROWO 14.01 - 29.01.2017 r.:
14.01.2017 r. Przyjęcie obozu sportowego - Błękitni Ropczyce (16.01. - 21.01.2017 r.).
16.01.207 r. Dzień gier i zabaw dla dzieci .
17.01.2017 r. Dzień plastyczny.
18.01.2017 r.  Dzień muzyczny.
19.01.2017 r. Dzień olimpijski.
20.01.2017 r. Dzień na wesoło
14.01.2017 r. Wyjazd do Jasła na Lodowisko.
17.01.2017 r. Wycieczka do Fikolandu do Jasła.
18.01.2017 r. Rodzinny wyjazd na narty do Gogołowa "Pod Dziedzicem".
18.01.2017 r. Kulig dla dzieci.
18.01.2017 r. Wyjazd na basen do Strzyżowa.
28.01.2017 r. "Sportowy Bal Karnawałowy dla Dzieci"
29.01.2017 r. "II Frysztacki Zjazd na Byle Czym i Byle Jak"
05.02.2017 r. "Międzynarodowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Frysztak".
11.02.2017 r. Turniej Koszykarski 3 x 3.
12.02.207 r. " Klubowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Frysztak".
16.02.2017 r. "Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Frysztak".
16.02.2017 r. "Szansa na Biznes" - darmowe spotkanie informacyjne z firmą Forever.
17.02.2017 r. "Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Frysztak".
17.02.2017 r. Darmowe warsztaty kosmetyczne Mary Kay.
18.02.2017 r. Spotkanie z Fundacją Kajakową Tołhaj GDK w sprawie szlaku kajakowego.
18.02.2017 r. "Wyprawa z Pochodniami na Szlak Kamienne Herby".
od 04.01.2017 r. Szkolenia w ramach Akademii Żeglarskiej - współpraca z Klubem Wodnym Strzyżów.
25.02.2017 r. "III Mistrzostwa Frysztaka w Narciarstwie Alpejskim".
STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI I INDYWIDUALNE WYNAJĘCIE OBIEKTÓW:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego (na sali gimnastycznej),
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
Zajęcia szkolne:
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół z Lubli.
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół ze Stępiny.
PRACE MODERNIZACYJNE:
Rok 2017 to kontynuacja działań związanych z modernizacją poddasza. W ramach prac modernizacyjnych udało się ocieplić stropy w 6-ciu pokojach i dwóch częściach korytarza
na poddaszu. Zamontowano belki i stelaże wraz z podwieszeniem płyt kartonowo-gipsowych. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia instalacji elektrycznej, TV i internetowej.

Przed nami etap związany z wykonaniem tynków i wstawieniem drzwi. Kwota, którą dysponujemy nie pozwoli na całkowite zamknięcie inwestycji ale z pewnością pozwoli  zakończyć część typowo budowlaną. Do całkowitego zamknięcia inwestycji zostaną
do wykonania prace wykończeniowe, biały montaż i zakup wyposażenia.
Baza noclegowa Ośrodka cieszy się dużą popularnością mamy rezerwacje na całe wakacje 2017. Z bazy korzystają także goście indywidualni poza sezonem.
TURYSTYKA:
Od początku stycznia 2017 r. oprócz imprez sportowo-rekreacyjnych i kontynuacji prac budowlanych postawiliśmy na rozwój turystyki. W ramach działań dopracowaliśmy część merytoryczną i graficzną szlaku kajakowego wraz z przygotowaniem koncepcji dalszych prac nad oddaniem szlaku do użytku.
W lutym 2017 r. GOSiR wprowadził sprzedaż pamiątek w skład, których wchodzą monety, widokówki, książki informatory, mapy i przewodniki. Pamiątki można zakupić w recepcji Ośrodka.
Na bieżąco rozwijamy szlak "Kamienne Herby" - do oznaczeń dołączyły tablice informacyjne, a w trakcie roku dołączy altana, którą wykonają mieszkańcy Kobyla. Zadbaliśmy także o nową stronę internetową usług hotelarskich. Strona została wykonana w sposób pozwalający łatwe wyszukiwanie naszej oferty na komputerach i urządzeniach mobilnych. Strona daje możliwość dokonywania rezerwacji on-line: www.noclegi.frysztak.pl
----------------------------------------------------------
MARZEC - KWIECIEŃ 2017 W GOSIR FRYSZTAK
Marzec i kwiecień były kolejnymi miesiącami pełnymi pracy na różnych płaszczyznach rozwoju GOSiRu i jego działalności. Oprócz promowania sportu, rekreacji i turystyki kontynuowaliśmy prace na poddaszu oraz wokół bazy ośrodka. Ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku szlaku wodnego na rzece Wisłok wraz z organizacją "VI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 2017" .
Rozwój turystyki wiążemy z prowadzeniem usług hotelarskich co pozwala nam zwiększyć zainteresowanie bazą noclegową poza sezonem wakacyjnym.
ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PRAC MODERNIZACYJNYCH
Prace modernizacyjne wykonane na poddaszu:
- zakup i montaż belek drewnianych w 3 pokojach i na korytarzu / w pozostałych pomieszczeniach belki zamontowano w ubiegłym roku/,
- montaż stelaży w celu podwieszenia stropów w 6 pokojach i dwóch częściach korytarza,
- podwieszenie płyt kartonowo-gipsowych w celu wykonani stropów w 6 pokojach i dwóch częściach korytarza,
- wykonanie ocieplenia stropów w 6 pokojach i dwóch częściach korytarza wraz z zakupem materiałów,
- wykonanie tynków gipsowych wraz z obsadzeniem narożników,
- wykonanie instalacji elektrycznej, TV i internetowej wraz z zakupem okablowania,
- wstawienie parapetów,
- gipsowanie sufitów wraz z obsadzeniem narożników na oknach dachowych,
- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych w dwóch łazienkach,
- ułożenie płytek w dwóch łazienkach.
Pracownicy Ośrodka Sportu włączają się we wszystkie prace co pozwala wprowadzić znaczne oszczędności podczas wykonywania modernizacji co przekłada się na zwiększenie zakresu prac.
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działania w zakresie rozwoju usług hotelarskich, wypoczynkowych i turystycznych. Mając świadomość, że jest to branża w której ważny jest każdy detal pracownicy GOSiRu dbają o porządek, wystrój oraz atmosferę.


Jednym z pomysłów  uatrakcyjnienia oferty jest utworzenie gustownego ogrodu.  Atrakcyjnie prezentujące się tereny zielone wokół bazy noclegowej, to nie tylko element wizerunku obiektu ale także propozycja spędzenia wolnego czasu na powietrzu.
TURYSTYKA I USŁUGI TURYSTYCZNE
Dla zapewnienia efektywności sektora turystyki i rozwoju produktów markowych niezbędne jest podjęcie działań o charakterze wspierającym takich jak sprzedaż pamiątek, organizacja Eventów turystycznych, konsultacji szkoleniowych oraz wprowadzenie pakietów weekendowych bazy noclegowej. Ośrodek Sportu rozszerza asortyment gadżetów związanych gminą Frysztak, wprowadza nowe oferty oraz organizuje imprezy o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Uzupełnieniem działań jest wynajem sali pod imprezy rodzinne i firmowe oraz prowadzenie działań reklamowych.
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA
Wykaz imprez i działań sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych zrealizowanych w marcu i kwietniu 2017 r:
04.03.2017 r. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Menedżera Sportu,
09.03.2017 r. Dzień Kobiet Na Sportowo,
14.03.2017 r. Zajęcia tenisa ziemnego dla dzieci,
16.03.2017 r. Spotkanie w sprawie utworzenia KGW Frysztak - współpraca
18.03.2017 r. Turniej w siatko nogę,
25.03.2017 r. Wyjazd do fikolandu,
25.03.2017 r. Turniej Fifa 2017,
27.03.2017 r. Wyjazd na basen do Strzyżowa,
30.03.2017 r. Podsumowanie zajęć teoretycznych spotkań żeglarskich,
02.04.2017 r. Prima Aprilis czyli sportowe żartowanie,
04.04.2017 r. Zajęcia na korcie tenisowym dla dzieci,
05.04.2017 r. Montaż konstrukcji drewnianych szlaku wodnego,
06.04.2017 r. Bezpłatne spotkanie "maseczkowe" dla kobiet - współpraca z Forewer,
08.04.2017 r. Występ czirliderek podczas kiermaszu ozdób wielkanocnych,
09.04.2017 r. "Poszukiwacze Zaginionych Jaj" - współpraca z GOK Frysztak,
14.04.2017 r. Montaż tablic informacyjnych szlaku wodnego rzeki Wisłok,
21-23.04.2017 r. Ogólnopolski Spływ Kajakowy - Wisłok 2017,
26.04.2017 r. IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
27.04.2017 r. Spotkanie organizacji pozarządowych - współpraca z ROWES Rzeszów,
STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI I INDYWIDUALNE WYNAJĘCIE OBIEKTÓW:
- Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego (na sali gimnastycznej i korcie tenisowym),
Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich we Frysztaku / od kwietnia 2017 /
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- mecze ligowe
- treningi,
- sparingi,
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
Zajęcia szkolne:
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół z Lubli.
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół ze Stępiny.
Końcem kwietnia rozpoczęły się także przygotowania do sezonu kąpielowego 2017. Obecnie jesteśmy w trakcie sprawdzania stanu technicznego obiektu oraz pracujemy nad przygotowaniem harmonogramu badań wody zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Od maja przyjmujemy pracowników sezonowych w ramach wniosku złożonego
do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.
Tegoroczny sezon kąpielowy rozpoczynamy 24 czerwca 2017 r. o godz. 9:00
-----------------------------------------------------------------------
MAJ - CZERWIEC 2017 W GOSIR FRYSZTAK
Miesiące maj i czerwiec 2017  to okres przygotowania wakacyjnej oferty Ośrodka Sportu. Pozytywną informacją jest to, że GOSiR oddał do użytku kolejne pokoje noclegowe i uzyskał pozytywną opinię niezbędną do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W ostatnich miesiącach pracownicy położyli nacisk na prace inwestycyjne związane z kolejnym etapem modernizacji poddasza, przygotowaniem basenów do sezonu kąpielowego oraz przygotowanie oferty wakacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najważniejszym elementem działalności było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjny.
Modernizacja poddasza 2017 /2 pokoje oddane do użytku/
 Przygotowanie sezonu kąpielowego 2017
ORGANIZACJA ŻYCIA SPORTOWEGO GMINY FRYSZTAK
GOSiR Frysztak to przede wszystkim aktywność fizyczna dla osób w każdym wieku.
Do największych imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu w maju i czerwcu zaliczyć należy "Kajakowy Dzień Dziecka" oraz "Festiwal Piłkarski dla Dzieci i Rodziców".
były to imprezy łączące aktywny wypoczynek z integracją mieszkańców oraz współpracą gminnych jednostek i organizacji pozarządowych. Poprzez organizację imprez w oparciu o współpracę GOSiR chciał pokazać, że wspólne inicjatywy dają większe możliwości działania w zakresie wychowania poprzez sport.
Sport wspomagają ludzie dobrego serca:
Ważnym elementem imprez był udział osób, którzy pomagają w promocji zdrowego stylu życia. Kajakowy dzień dziecka ufundował Polski Związek Kajakowy, który zakupił dla dzieci medale, nagrody oraz zapewnił żywienie.  Nagrody upominki i słodycze dzieci otrzymały także od sieci sklepów Zielony Koszyk i Sklepu Sport 4U.
Dużą pomoc uczestnicy imprez otrzymują od producenta wyrobów mięsnych "Stara Wędzarnia" z Frysztaka.
Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane w miesiącach maj i czerwiec:
30.06.2017 r. Nocne pływanie.
25.06.2017 r. Przyjęcie pierwszego zgrupowania sportowego - wakacje 2017.
24.06.2017 r. Otwarcie sezonu kąpielowego na basenach GOSiR Frysztak.
24.06.2017 r. Eliminacje Turnieju Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak.
20.06.2017 r. Zakończenie sezonu zajęć tenisa ziemnego.
18.06.2017 r. Zakończenie sezonu czirliderek.
18.06.2017 r. Festiwal Piłkarski dla Dzieci i Rodziców - współpraca z GAP Frysztak.
03.06.2017 r. Wiosenna edycja Turnieju FiFA.
29.05.207 r. Występ czirliderek z okazji "Dnia Mamy".
27.06.2017 r. "Kajakowy Dzień Dziecka".
21.05.2017 r. "Dzień Otwarty Ośrodka Sportu",
20.05.2017 r. Akademia Żeglarska nad Soliną - współpraca z kołem żeglarskim Strzyżów
04.05.2017 r. Spotkanie Maseczkowe - Współpraca z Firmą FOREVER
06.05.2017 r. Podkarpacka Liga Badmintona - Współpraca z Podkarpackim PZBad
SPORT, TURYSTYKA, WYPOCZYNEK, WSPÓŁPRACA
Z naszych obiektów korzystali:
Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku: 08.06.2017 r. Święto Rodziny,
Zespół Szkół z Gogołowa 01.06.2017 r. Wycieczka szlakiem "Kamienne  Herby"
z noclegiem,
Specjalny Ośrodek Szklono - Wychowawczy 01.06.2017 r. "Dzień Dziecka",
Uniwersytet Rzeszowski 06.05.2017 r. pobyt w ramach zajęć z zakresu turystyki.
PASSIO:  Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin - od najmłodszych do najstarszych.
Zajęcia szkolne do 23.06.2017 r.:
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół z Lubli.
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół ze Stępiny.
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- mecze ligowe
- treningi,
- sparingi,
Gminna Akademia Piłkarska Frysztak:
- turnieje
- treningi,
- sparingi,
Indywidualne wynajęcia obiektów:
Baseny kąpielowe czynne od 24.06.2017 r. od 9:00 do 19:00
Rezerwacje kortu tenisowego od 1 maja 2017 r.
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
TURYSTYKA:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji duży nacisk położył na organizację i promocję turystyki. W ramach działalności związanej z usługami turystycznymi rozwijamy szlaki, wprowadziliśmy pamiątki oraz działamy w zakresie uruchomienia punktu informacji.
-----------------------------------------------------------------
LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 W GOSiR FRYSZTAK
Tradycyjnie każde wakacje dla Ośrodka Sportu to najbardziej gorący okres nie tylko
ze względu na letnie temperatury... Podczas wakacji 2017 Ośrodek Sportu organizował turnusy sportowe dla dzieci z ternu gminy Frysztak, realizował ofertę, rekreacyjną, wypoczynkową i turystyczną oraz przyjmował zgrupowania sportowe i gości indywidualnych w ramach świadczonych usług hotelarskich. Nie mniej ważnym elementem działalności
była współpraca dotycząca organizacji imprez stanowiących tradycję gminy Frysztak oraz Eventów promujących region. Bardzo dużego zaangażowana wymagały prace związane z działalnością otwartych basenów kąpielowych w zakresie bieżącego funkcjonowania. Wiele pracy poświęcono
na przyjmowanie zgrupowań sportowych i gości indywidualnych w bazie głównej Ośrodka, budynku po byłej szkole w Kobylu oraz w mieszkaniu przy basenie. Pracownicy dbali także
o tereny zielone, czystość i bieżące naprawy wraz z konserwacją urządzeń. W trakcie wakacji pracowaliśmy 24/h na dobę 7 dni w tygodniu. Prowadzenie usług turystycznych, noclegowych i wypoczynkowych wymaga od nas pełnego zaangażowania i dużego nakładu pracy. Bardzo się cieszymy, że staliśmy się Ośrodkiem rozpoznawalnym w całej Polsce i przyjmujemy gości z rożnych regionów naszego kraju. Frysztacki Ośrodek Sportu poprzez porządek, czystość, różnorodną ofertę i systematyczną prace dba o własny wizerunek i gminy co przekłada się na działalność w zakresie pozwalającym obniżyć koszty utrzymywania GOSiRu oraz rozwija lokalną turystykę.
ZMIANY, NOWOŚCI:
1. Oddano do użytku 2 nowe pokoje poddaszu oraz wykonano większość prac budowlanych w ostatnich czterech pokojach.
2. Uruchomiono terminal pozwalający płacić za usługi i wynajem noclegów kartą lub telefonem.
3. Rozszerzono asortyment sprzedaży pamiątek dzięki współpracy z księgarnią BETA z Frysztaka.
4. Zamieszczono informację o atrakcjach gminy Frysztak,
5. Rozbudowano zakres drogowskazów turystycznych.
WAKACYJNE WYDARZENIA:
30.06. - 03.07.2017 r. Dni Ziemi Frysztackiej - współpraca z GOK Frysztak,
15.08.2017 r. Gminne Święto Plonów - współpraca z GOK Frysztak,,
19.08.2017 r. XI Międzynarodowy Zlot Militarny Anlage Sud”,
WAKACYJNE TURNUSY REKREACYJNE DLA DZIECI:
03.07.2017 r. - 07.07.2017 r. I turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem
10.-7.2017 r. - 14.07.2017 r. II turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem
24.07. 28.07.2017 r. III turnius Tenisa Ziemnego
31.07. - 04.08.2017 r. IV Turnus Aktywnych wakacji
INICJATYWY:
Tworzymy 200 km tras rowerowych w gminie Frysztak,
Rozszerzenie działań w zakresie rozwoju turystyki kajakowej,
Rozszerzenie działań w zakresie rozszerzenia turystyki pieszej,
WAKACYJNE IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE I TURYSTYCZNE
01.07.2017 r. Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
01.07.2017 r. Turniej Trójek Koszykarskich o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
15.07.2017 r. Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
19.07.2017 r. Spotkanie organizacyjne - tworzymy szlaki rowerowe
21.07.2017 r. Spływ Kajakowy w Ramach Akcji Kręci Nas Bezpieczeństwo nad Wodą
23.07.2017 r. Piknik Rodzinny w Twierdzy Rodzina Największą Wartością - pomoc w organizacji
29.07.2017 r. Turniej Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak
10.08.2017 r. Wakacyjny Spływ Kajakowy rzeką Wisłok,
15.08.2017 r. Gminne Święto Plonów,
16.08.2017 r. Wakacyjne spotkanie z piłką nożną,
17.08.2017 r. Piłkarski trening dla dzieci,
18.08.2017 r. Wyjazd na mecz ekstraklasy do Krakowa - współpraca z GAP Frysztak,
17.08.2017 r. Wycieczka do Ośrodka "Pod Dziedzicem",
19.08.2017 r. XI Międzynarodowy Zlot Militarny Anlage Sud”
21.08.2017 r. Wyjazd do fikolandu do Jasła,
22.08.2017 r. Wakacyjne gry i zabawy dla dzieci,
23.08.2017 r. Spotkanie robocze w sprawie tworzenia szlaków rowerowych,


ZGRUPOWANIA I OBOZY SPORTOWE:
Baza główna:
1. Frysztak "Summer Camp"
2. Szkółka Piłkarska "Strażak" Nowa Wieś
3. Krakowski Klub Jiu Jitsu "Banzai"
4. Akademia Piłkarska "TEAM" Gliwice
5. Beskidzka Akademia Piłkarska
6. "Widok" Lublin
7. UKS "Niedźwiadek" Chełm
8. Chełmskie Centrum Tańca „Rytm”
9. UKS "Orzeł" Miedary
10. Football Academy Brzesko
Była szkoła w Kobylu:
1. Klub Piłkarski "Westowia" Tarnów
2. Klub UKS GKS Osieck
3. AMSPN "Hetman" Zamość
4. RKS "Garbarnia" Kraków
STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRZY WSPÓŁPRACY:
Treningi Gminnej Akademii Piłkarskiej Frysztak,
Treningi, sparingi i mecze ligowe klubu GMKS "Strzelec" Frysztak,
Obóz dochodzący klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
INDYWIDUALNE WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW:
indywidualne wynajmowanie kortu tenisowego,
indywidualne wynajmowanie płyty boiska piłkarskiego,
grupowy wynajem grilla,
indywidualne wykorzystanie placu zabaw przez dzieci z rodzicami,
indywidualne wykorzystanie boiska asfaltowego przez koszykarzy,
indywidualne wykorzystanie siłowni zewnętrznej,
Wykorzystanie terenów Ośrodka przez rowerzystów,
Wykorzystanie obiektów przez Organizatorów zajęć realizowanych w ramach programu "Edukacja Pierwszej Pomocy dla Rodzin - od Najmłodszych do Najstarszych".
Szkolenie dla mieszkańców z zakresu ekonomi społecznej, Współpraca z ROWES Rzeszów,
W trakcie wakacji sala gimnastyczna była zarezerwowana na wyłączność  dla klubów sportowych - od 1 września obowiązywał będzie grafik indywidualnego wynajęcia sali .
----------------------------------------------------------------------------------
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 W GOSiR FRYSZTAK
Wrzesień i październik 2017 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku to czas realizacji jesiennych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Są to także miesiące podsumowań, analiz i sprawozdań, które pokazują zakres pracy oraz pozwalają na wyciągnięcie wniosków i dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań mieszkańców.  Zakończenie wakacji i rozpoczęcie roku szkolnego
to również czas na zmianę grafików pracy, rodzaju zajęć oraz  sposobu rezerwacji i przyjmowania gości hotelowych. Prace w ramach konserwacji przed sezonem zimowym Minione dwa miesiące pracownicy GOSiRu rozpoczęli od zabezpieczenia basenów przed zimą. Prace polegały na wysuszeniu antracytu, dezynfekcji sanitariatów, szatni, i pomieszczeń socjalnych oraz zabezpieczeniu osprzętu i urządzeń elektrycznych. Pracownicy zadbali także o tereny zielone i dokonali konserwacji urządzeń zewnętrznych. Suszenie antracytu oraz konserwacja pomp i stacji uzdatniania wody. 
USŁUGI HOTELARSKIE:
Okres jesienny to także czas funkcjonowania  bazy noclegowej, w której gościliśmy klientów indywidualnych, gości weselnych oraz pracowników firm. Oprócz bieżącej działalności bazy noclegowej pracownicy systematycznie przygotowują ofertę noclegową w ramach ferii zimowych i wakacji 2018. Duża konkurencja na rynku hotelarskim wymaga prowadzenia również systematycznych działań promocyjnych oraz rozszerzania oferty o różnego rodzaju usługi dodatkowe takie jak prowadzenie wycieczek, organizację ognisk, turniejów firmowych itp. Aby sprostać coraz większym wymaganiom kadra Ośrodka uczestniczy w szkoleniach i kursach. Obecnie w naszym zespole posiadamy fachowców od organizacji imprez sportowych i turystycznych z kursami pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz instruktorskimi takim jak instruktor kajakarstwa, tenisa ziemnego, pływania, narciarstwa zjazdowego. 
TURYSTYKA:
Ośrodek Sportu w ramach działań statutowych oraz z myślą o rozwoju gminy Frysztak prowadzi szereg działań związanych z ruchem turystycznym, który przekłada się na obłożenie bazy noclegowej. W ramach inicjatyw turystycznych prowadzone są działania z zakresu wyznaczania oraz odnowy szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych. Szlaki rowerowe: wrzesień i październik bieżącego roku został w części poświęcony na merytoryczne opracowywanie dwóch szlaków rowerowych, których przygotowanie rozpoczęło się jeszcze na wakacjach. Oddanie szlaków do użytku planowane jest wiosną 2018 r.
Szlak Kamienne Herby: w minionych miesiącach dokonano analizy szlaku pod względem oznaczeń i bezpieczeństwa. W ramach działań opracowano dodatkowe strzałki kierunkowe oraz ulotki promocyjne zawierające niezbędne informacje turystyczne, mapę i zdjęcia. Montaż oznaczeń planujemy na styczeń, luty 2018 r.
Szlak kajakowy: Ważnym działaniem w ramach funkcjonowania szlaku było sprzątanie rzeki oraz konserwacja oznaczeń. Dokonano także analizy stanu technicznego znaków i zaplanowano uzupełnienie brakujących znaków, które uzupełnione będą przy współpracy z Fundacją Kajakową Tołhaj GDK. Szlak czerwony do Rezerwatu Przyrody Góra Chełm: W październiku dokonano odnowy oznaczeń szlaku czerwonego prowadzącego od Zespołu Schronu Kolejowego do kapliczki znajdującej się w Rezerwacie Przyrody Góra Chełm.
W ramach prac planuje się wykonanie szlaku czarnego, który będzie stanowił najkrótszą drogę do kapliczki oraz odnowienie mostku przy wodospadzie w Stępinie. Planowane jest także odnowienie kładki przy wodospadzie w Stępinie - inwestycja będzie możliwa dzięki Nadleśnictwu Strzyżów.
ORGANIZACJA IMPREZ PROMUJĄCYCH ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ:
Imprezy promujące zdrowy i aktywny styl życia to kluczowy element działalności Ośrodka Sportu. W miesiącach wrzesień i październik GOSiR przeprowadził następujące imprezy:
01.09.2017 r. Wyjście na szlak "Kamienne Herby" - współpraca z GOK Wiśniowa,
01.09.2017 r. Podsumowanie sezonu piłkarskiego na basenach - współpraca
z GAP Frysztak,
09.09.2017 r. Rajd w ramach opracowania 200 km szlaków rowerowych,
09.09.2017 r. Turniej koszykarski pod hasłem "Frysztackie Granie",
10.09.2017 r. Happening w ramach "Światowego dnia Pierwszej Pomocy" - współpraca
ze stowarzyszeniem "Gogołów bez Granic",
22-24.09.2017 r. Udział w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym rzeką San - współpraca
z Fundacją Kajakową Tołhaj GDK,
30.09.2017 r, Sprzątanie rzeki Wisłok,
08.10.2017 r. "Turniej Siatkonogi dla Młodzieży",
13.10.2017 r. "Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci",
15.10.2017 r. Turniej Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak,
17.10.2017 r. Udział w prezentacji sołectwa Frysztak w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi - Piękna Wieś Podkarpacka,
21.10.2017 r. Organizacja akcji - odnawiamy szlaki turystyczne (wycieczka na Górę Chełm),
27.10.2017 r. Zakończenie sezonu tenisa ziemnego dla dzieci,
28-29.10. 2017 r. Udział w wizycie studyjnej - współpraca z Ziemią Frysztacką - Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej.
31.10.2017 r. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie związane z organizacją
"I Frysztackiej Ligi Piłki Nożnej Halowej" - zapraszamy
STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI I INDYWIDUALNE WYNAJĘCIE OBIEKTÓW:
- Zajęcia Czirliderek: „Małe Gigantki”,
- Zajęcia Czirliderek: „Frysztak Dance”,
- Gminna Akademia Piłkarska,
- Zajęcia tenisa ziemnego,
Czirliderki: "Małe Gigantki" i "Frysztacki Dance"     Piłkarze Gminnej Akademii Piłkarskiej
LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
- Szkoła Podstawowa z Glinika Górnego
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- badminton,
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
Obiekty zewnętrzne:
Dużym zainteresowaniem cieszy się  plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia wraz z kortem tenisowym. Wymienione obiekty wynajmowane są nieodpłatnie i wykorzystywane jako możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w godzinach popołudniowych, weekendy i święta przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz rodziny. 
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- mecze ligowe
- treningi,
- sparingi,
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
Współpraca:
Ośrodek Sportu na bieżąco współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy, klubami, placówkami oświatowymi, kołami KGW, jednostkami OSP, oraz organizacjami pozarządowymi. Ostanie miesiące nakierowane były na współpracę z "Ziemią Frysztacką"
- Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem "Kobiet Ziemi Frysztackiej"
- współpraca nakierowana była na organizację turystyki w naszym regionie. GOSiR  Frysztak jako jednostka gminy Frysztak odpowiedzialna za promowanie zdrowia, aktywności i wypoczynku stara się wdrażać ofertę, która zaspokoi różne zainteresowania sportowe niezależnie od wieku, predyspozycji i wytrenowania.
-----------------------------------------------------------------------------------
LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2017 W GOSiR FRYSZTAK
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych:
10-12.11.2017 r. Udział w Podsumowaniu Polskiego Związku Kajakowego 
12.11.2017 r. Bieg Niepodległości 
18.11.2017 r. Frysztacki Turniej Piłki Siatkowej 
21.12.2017 r. Rozpoczęcie FALP Frysztak
03.12.2017 r. Turniej FiFA 
06.12.2017 r. Mikołaj w Kajaku  
17.12.2017 r. wizyta studyjna w klubach sportowych 
18.12.2017 r. Występ czirliderek dla rodziców wraz z podsumowaniem pracy 
-----------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNE  INWESTYCJE I DZIAŁANIA
DLA ROZWOJU OŚRODKA SPORTU I GMINY FRYSZTAK
MODERNIZACJA GOSIRu - ETAP 2017
OBIEKT DOPUSZCZONY DO UŻYTKOWANIA CAŁOŚCI
W bieżącym roku (2017 ) prowadziliśmy prace budowlane w 6-ciu pokojach, pomieszczeniu magazynowym oraz dwóch częściach korytarza na poddaszu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku. W ramach środków udało się wykonać prace pozwalające oddać dla gości kolejne dwa pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, ukończyć pomieszczenie magazynowe wraz z korytarzem oraz wykonać prace budowlane w 4 pokojach do etapu pozwalającego dokonać odbioru dotyczącego sposobu użytkowania całego poddasza.
W dniu 24.06.2017 r. otrzymaliśmy protokół pokontrolny Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego ze Strzyżowa, który zezwala na użytkowanie budynku GOSiR Frysztak w całości - numer sprawy PINB - 7353/84/2015.
Wydany protokół oznacza, że obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wykonane zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami oraz według sztuki budowlanej. Obiekt został także zakwalifikowany do organizacji  wypoczynku dzieci
i młodzieży.  Aby oddać dla gości ostatnie 4 pokoje i 10 metrowy korytarz zostały jeszcze
do wykonania prace wykończeniowe i zakup wyposażenia. Wśród pozostałych pokoi planowany jest jeden apartament, który chcemy wyposażyć w standardzie trzygwiazdkowego hotelu. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku zakończymy wszystkie prace związane
z działalnością bazy noclegowej co pozwoli nam na podniesienie standardu działania.
Pokoje wykonane 2017 r.
Tegoroczne prace rozpoczęły się wraz z początkiem roku 2017 i trwały do 24.06.2017 r. Praktycznie z zakończeniem ostatnich prac rozpoczęliśmy przyjmowanie gości.
W ramach prac udało się wykonać ocieplenie wszystkich pokoi i korytarzy.  Zamontowano belki ze stelażem oraz  podwieszono płyty kartonowo-gipsowe. Dokończono instalacje elektryczne, TV, pod monitoring, Ethernet i routery WiFi oraz uzupełniono prądową skrzynkę rozdzielczą. Wykonano także tynki 6-ciu pokoi i pozostałych korytarzy, ,wykonano szpachlowanie sufitów, gruntowanie, malowanie itp. Zakupiono drzwi, parapety, płytki, lustra, wyposażenie łazienek, kaloryfery, żaluzje.
GALERIA - WYKONANE PRACE 2017:
Warto zaznaczyć, że tak szeroki zakres prac przy niedużym nakładzie finansowym udało
się zrealizować dzięki temu, że oprócz firm zewnętrznych w rozbudowę zaangażowali
się sami pracownicy GOSiRu oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
Zakres działań pracowników Ośrodka Sportu:
1.Transport wszystkich materiałów budowlanych na poddasze takich jak płyty kartonowo-gipsowe, stelaże, drzwi, tynki , kleje, płytki, wyposażenie łazienek: prysznice, geberity, umywalki, parapety.
2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kaloryferów,
3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
4. Wykonanie ocieplenia stropów,
5. Montaż parapetów,
6. Pomoc w przygotowaniu instalacji elektrycznych (osadzenie peszli, i puszek),
7. Gipsowanie sufitów,
8. Montaż kabin prysznicowych, gebertów i umywalek łazienkach,
9. Prace porządkowe,
10. Gruntowanie pomieszczeń,
11. Malowanie ścian i sufitów.
Zakres prac firm zewnętrznych:
1. Aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej do stanu po modernizacji,
2. Podwieszenie sufitów wraz z osadzeniem belek nośnych i stelaży,
3. Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z protokołami badań ochrony przeciwporażeniowej,
4. Wykonanie instalacji monitoringu,
5. Montaż lamp, wyłączników i przełączników oraz oświetlenia podłogowego w korytarzu.
6. Uzupełnienie uzbrojenia skrzynki elektrycznej,
7. Wykonanie tynków gipsowych,
8. Zamontowanie wykładzin wraz z przygotowaniem podłoża,
9. Montaż drzwi do pokojów i łazienek,
10. Montaż drzwi ochrony POŻ (Ei30)
11. Dostarczenie i montaż luster,
12. Dostarczenie sprzętu PPOŻ.
13. Badania drożności przewodów kominowych,
14. Wykonanie oceny jednorocznej stanu technicznego obiektu,

VI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY – WISŁOK 2017
NAJWIĘKSZĄ IMPREZĄ W DOLINIE WISŁOKA
OTWARCIE SZLAKU KAJAKOWEGO

VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy przejdzie do historii, jako największa do tej pory impreza kajakowa w Dolinie Wisłoka. Impreza miała na celu propagowanie kajakarstwa, zdrowego stylu życia oraz turystyki w gminach Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka. Spływ był okazją do pokazania piękna rzeki Wisłok wraz z krajobrazem i atrakcjami turystycznymi miejscowości leżących wzdłuż trasy spływu. Tradycyjnie była to trzydniowa impreza, która ściągnęła kajakarzy niemalże z całej Polski. VI Spływ Kajakowy – Wisłok odróżnił się od poprzednich edycji tym, że podczas spływu odbyło się oddano do użytku 22 km szlaku wodnego na trasie Wojkówka (gm. Wojaszówka) – Frysztak (gm. Frysztak) – Markuszowa (gm. Wiśniowa). Weekendowe dni w kajakach były wspaniałą przygodą, dobrą zabawą i możliwością poznania życia nad Wisłokiem wraz z kulturą i tradycjami regionu. Piątek 21.04.2017 r. był dniem przeznaczonym na dopięcie wszystkich spraw logistycznych i organizacyjnych. W tym dniu przyjechali goście z dalszych części Polski oraz zarząd
i członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK, który wspólnie z frysztackim GOSiRem  ustalili zakres działań i sposób przeprowadzenia imprezy. W sobotę 22.04.2017 r. nastąpiła pierwsza część Eventu. Uczestnicy spotkali się na przystani w Wojkówce gdzie odbyło się uroczyste otwarcie spływu wraz z oficjalnym otwarciem szlaku kajakowego oraz start pierwszego etapu prowadzącego do Frysztaka. Na starcie czekała na uczestników niespodzianka w postaci potraw regionalnych gminy Wojaszówka oraz kawa i herbata. Wszystko przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich działających w gminie.Impreza rozpoczęła się powitaniem uczestników i zaproszonych gości wraz z przecięciem wstęgi nowo utworzonego szlaku kajakowego. Podczas pierwszego etapu kajakarze mieli możliwość wzięcia udziału w 4 km wyścigu, który był sportowym akcentem turystycznej imprezy. Na mecie frysztackiej przystani czekały kiełbaski ze „Starej Wędzarni” oraz strażacy z  Kobyla, którzy pomagali zmęczonym kajakarzom. Otwarcie szlaku kajakowego Meta we Frysztaku pierwszego etapu. Sobotnie popołudnie przeznaczone było na odpoczynek i regenerację.... Po obiedzie przygotowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku uczestnicy spływu mieli możliwość zwiedzania Zespołu Schronu Kolejowego Stępina-Cieszyna. Dzień zakończył się biesiadą kajakową w Domu Ludowym w Kobylu.
W niedzielę 23.04.2017 r. kajakarze wypłynęli z Frysztaka do Markuszowej. Był to drugi etap prowadzący przez Bramę Frysztacką u podnóża rezerwatu Herby. Po pokonaniu
11 km kajakarze dobili do przystani w gminie Wiśniowa gdzie czekały przysmaki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz ognisko zapalone przez strażaków.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Podczas zakończenia odbyła
się dekoracja uczestników i najlepszych osad biorących udział w wyścigu. Nie zabrakło
także nagród wspólnych podziękowań i wzajemnych braw.
Bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa gminy Frysztak płynąca pod egidą GOSiRu. Oprócz dobrych miejsc w kategoriach indywidualnych ekipa odniosła zwycięstwo w kategorii drużynowej. Frysztak wszystkim osadom za sportową rywalizację.
Dzięki reprezentantom z naszej gminy Ośrodek Sportu dysponuje kajakiem, który był nagrodą za pierwsze miejsce. Wygrany sprzęt będziemy udostępniać wszystkim, którzy chcą włączyć się propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego  wypoczynku.
Szlak rzeki Wisłok powstał dzięki współpracy:
Gmina Frysztak – wójt Pan Jan Ziarnik,
GOSiR Frysztak,
Gmina Wiśniowa - wójt Pan Marcin Kut,
GOK Wiśniowa,
Gmina Wojaszówka – wójt Pan Sławomir Stefański,
Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK,
Koordynatorami tworzenia szlaku byli:
Pan Marek Armata – dyrektor GOSiR Frysztak i Pan Dawid Marek Prezes Fundacji Tołhaj,
Partnerzy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Polski Związek Kajakowy – Kajaki dla Wszystkich,
Współorganizatorzy i Partnerzy:
Polski Związek Kajakowy - Kajaki dla Wszystkich
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zlewnia Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku
Ochotnicze Straże Pożarne gmin: Frysztak, Wojaszówka, Wiśniowa,
KGW gmin Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka.
Komitet organizacyjny
Komandor spływu, Prezes Fundacji Tołhaj Dawid Marek
V-ce Komandor, za-ca Prezesa Fundacji Tołhaj Mariusz Sikora
V-ce Komandor Bartosz Łoziński
V-ce Komandor, Dyrektor GOSiR Frysztak Marek Armata
Sędzia Główny Jan Bielecki,
Komisja sędziowska Grabowski Władysław, Tomasz Kliś
Pilot Początkowy: Bartosz Łoziński
Pilot Końcowy: Piotr Banasiewicz
Sekretariat: Wioletta Marek
Kwatermistrz: Andrzej Michalak, Marcin Szwed
"VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy - Wisłok 2017" dobiegł końca, po spływie zostały nie tylko wspomnienia ale także szlak, który promuje kajakarstwo, region, zdrowy styl życia, sport i rekreację oraz współpracę, która jest najważniejszym elementem rozwoju turystyki...ROZLICZENIE BASENÓW 2017  - PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁALNOŚĆ,
KTÓRA SIĘ OPŁACA (przychód ponad 190 000 zł)


Otwarte baseny kąpielowe pełnią ważną rolę w propagowaniu zdrowego stylu życia, promocji gminy, rozwoju oferty turystycznej i hotelarskiej Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku oraz innych obiektów w regionie świadczących podobne usługi. Za priorytet stawiamy bezpieczeństwo, czystość oraz jakość obsługi.
Działamy na podstawie:
- art. 1-36 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających,
na obszarach wodnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 656),
- art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 446),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (DzU z 2012 r. poz. 286),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU z 2015 r. poz. 2016),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (DzU z 2012 r. poz. 108),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (DzU z 2012 r. poz. 261).
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WODY:
Od 10 lipca 1998 r. woda na baseny wykorzystują wodę GZK Frysztak. Staramy się tak pracować aby wykorzystywana woda w celach funkcjonowania  basenów nie obciążała wodociągów w sposób uniemożliwiający zabezpieczenie w wodę gospodarstw prywatnych.
Wypracowane metody pozwalają nam utrzymać baseny kilka dni bez dopełniania świeżej wody - w przypadku suchego lata  nie mamy potrzeby natychmiastowego zamykania obiektu w przypadku kryzysu z wodą . Od początku funkcjonowania basenów na pierwszym miejscu zaopatrywani w wodę są indywidualni mieszkańcy gminy Frysztak.

OKRES I GODZINY PRACY
OTWARTYCH BASENÓW KĄPIELOWYCH GOSiR FRYSZTAK
ANALIZA ZA ROK 2017

- baseny w 2017 r. pracowały 70 dni, tj. od 24.06.2017 r. do 01.09.2017 r.
- godziny dostępne dla gości: codziennie  od 9:00 do 19:00
- obsługa zmianowa pracowała od 8:00 do 20:00
- ratownicy zabezpieczali baseny od 9:00 do 19:00
- hydraulicy pracowali  24/h
OBSŁUGA BASENÓW, PRZEPISY I ZAKRES PRAC:
Ratownicy według obowiązujących przepisów:
Od dnia 28 stycznia 2012 roku, obowiązuje w tej kwestii Rozporządzenie Ministra Spraw. Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Ten akt prawny w § 2, ustala następujące normy dotyczące liczby ratowników wodnych,
na poszczególnych rodzajach obszarów wodnych:
W przypadku pływalni:
- dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m - jeden ratownik wodny,
- dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m - dwóch ratowników wodnych,
- dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m - trzech ratowników wodnych;
- w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m - co najmniej jeden ratownik wodny. Kasierki 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. (Sprzedaż biletów, obsługa kas fiskalnych, porządek na stanowisku pracy, rozliczania dochodów). Obsługa Sprzątająca 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. (Porządek na basenach, terenach zielonych, szatniach i sanitariatach itp).
Bileterzy 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy) kontrola zakupionych biletów, nadzór nad ilością osób wchodzących i wychodzących oraz kontrola nad wnoszeniem rzeczy zakazanych ze względu bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu kąpieliska). Hydraulicy obsługa nocna 3 osoby + 1 osoba zatrudniona w ośrodku na stałe.
Obsługa nocna (hydraulicy):  osoby odpowiedzialne za pilnowanie obiektu 24/h.
W obowiązku pracowników leży  dozowanie środków chemicznych, badanie PH wody oraz ilości chloru, nadzór nad odpowiednią ilością wody, obsługa stacji uzdatniania wody, dbanie o porządek na obiektach, ochrona przed wejściem osób niepożądanych w miejsca przeznaczone tylko dla pracowników oraz po godzinach funkcjonowania obiektów.
Kierownik basenu osoba zatrudniona na stałe w Ośrodku sportu. Kierownik kąpieliska odpowiedzialny jest za przygotowanie obiektów, bieżące funkcjonowanie, nadzór
nad osobami zatrudnionymi sezonowo oraz zabezpieczenie bazy przed zimą. Kierownik dba także o wszystkie sprawy związane z prawidłową działalnością instalacji, urządzeń
i zamówienia środków potrzebnych do odpowiedniego utrzymywania wody.
WYDATKI BASENY2017:
PRZYGOTOWANIE SEZONU:
Zakup płytek, kleju hydroizolacji itp wraz z wykonaniem prac remontowych
i konserwacyjnych w nieckach basenowych. Naprawy i konserwacje stacji uzdatniania wody, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych, przebieralniach itp. Pielęgnacja terenów zielonych, czyszczenie płytek, kostki brukowej oraz zjeżdżalni i elementów ogrodzenia zewnętrznego wraz z koroną basenów basenów.
SUMA KOSZTÓW: 9700 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
KOSZTY ZATRUDNIENIA:
- ratownicy, kasjerzy, bileterzy, obsługa sprzątająca, hydraulicy: 75291 zł
(powyższe koszty zatrudnienia udało się uzyskać dzięki refundacji w wysokości 42 000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie).
SUMA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA: 75291 zł (słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).
KOSZTY WODY ENERGII:
- woda i kanalizacja: 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
-  kwota za wodę zostaje w gminnym budżecie ponieważ wpłacana jest to GZK Frysztak,
- energia elektryczna 23 000 zł,
SUMA KOSZTÓW ENERGII I WODY: 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
Inne koszty związane z obsługą basenu:
- środki chemiczne (utrzymanie wody w nieckach basenowych),
- środki czystość + kosze  (utrzymanie porządku w szatniach, przebieralniach itp.),
- wyposażenie apteczki ratowników,
- kwiaty,
- ocena jednoroczna obiektu,
- protokoły elektryczne przepięciowe i przeciwporażeniowe,
- przegląd kominiarski,
- ubiór roboczy (koszulki firmowe basenowe),
- badania wody: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
SUMA KOSZTÓW 15073 zł (Słownie: piętnaście tysięcy, siedemdziesiąt trzy złote).
Awarie (silników trzech pomp) – 6600 zł ( wymienione silniki pracowały od 1998 r. bez żadnej usterki. Przyczyną awarii była wieloletnia praca w trudnych warunkach takich jak wysokie temperatury i wilgoć).
WYDATKI:
RAZEM KOSZTY PRZYGOTOWANIA
 I UTRZYMANIA BASENÓW W 2017 r. :
149664 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote).
PRZYCHODY:
Z Otwartych Basenów Frysztak w roku 2017 skorzystało 24498 osób
Dochód ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy baru wyniosł 193 0000 zł
RAZEM PRZYCHÓD
Z FUNKCJONOWANIA BASENÓW WYNIÓSŁ:
193 000 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysięce złotych).
Cennik 2017:
Bilet normalny całodniowy:
- dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych  4 zł
- młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści 7 zł
- dorośli  10 zł
Bilet zniżkowy w godz. 17:00 do 19:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt:
- dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych  3 zł
- młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści  4 zł
- dorośli  5 zł
Powyższe ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.
Osoby posiadające Ogólnopolską Kartę Duża Rodzina otrzymały 10% zniżkę od wymienionych cen biletów.
ROZLICZENIE 2017:
Suma kosztów związanych z sezonowym utrzymaniem basenów: 149664 zł
Dochody: 193000 zł
Kalkulacja: 193000 zł – 149664 zł = 43336 zł
Po odliczeniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i zatrudnieniem basen w roku 2017 zarobił: 43336 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych).
Dzięki funkcjonowaniu basenów stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia, promujemy region, dajemy zatrudnienie, uzyskujemy dotacje z PUP w Strzyżowie i wypracowujemy dochody w celu obniżenia kosztów utrzymania Ośrodka. Zapraszamy do wspierania lokalnego rynku usług.
------------------------------------------------------------------------
W N I O S K I:
1. Dokończenie modernizacji bazy noclegowej wraz z zakupem wyposażenia:
Ukończenie 4 pokoi z łazienkami i 10 metrowy odcinek korytarza na poddaszu części noclegowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z doposażeniem bazy w szafy, łóżka, szafki nocne, żaluzje, pościele itp. Ukończenie bazy wraz z zakupem doposażenia pozwoli na przenocowanie 50 osób jednocześnie w atrakcyjnym standardzie.
2. Wymiana ogrodzenia:
Ośrodek Sportu rozpoczął wymianę ogrodzenia, które służy od początku istnienia jednostki. w 2016r. wymieniono ogrodzenie od strony południowej oraz zdemontowano uszkodzone ogrodzenie od strony wschodniej. Kolejne plany związane są ze wstawieniem ogrodzenia od strony wschodniej Kolejnym etapem będzie wymiana części ogrodzenia od strony zachodniej.
3. Budowa boiska ze sztuczną murawą:
Ośrodek Sportu dysponuje 2 pełnowymiarowymi płytami o nawierzchni trawiastej oraz jedną płytą sportowo-rekreacyjną. Biorąc pod uwagę duże wykorzystanie boisk oraz pory roku takie jak wiosna, zima i jesień oraz pory deszczowe musimy szukać rozwiązań pozwalających na wykorzystanie technologii pozwalających na prowadzeni treningów w każdych warunkach. Strategia budowy boiska ze sztuczną trawą pozwoliłaby na poprawę oferty propagowania piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Frysztak, stworzenia lepszych warunków treningowych dla sekcji piłkarskich wszystkich klubów  z terenu gminy Frysztak,  Płyta przyciągnęłaby zgrupowania piłkarskie przez cały rok oraz pozwoliłaby wdrożyć oszczędności związane z utrzymywaniem boisk trawiastych, które wymagałyby mniej pielęgnacji.
4. Modernizacja Otwartych Basenów Kąpielowych wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii odnawialnych:
Modernizacja basenów to największe wyzwanie, którego nie można pominąć myśląc o strategii i rozwoju działań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku w gminie Frysztak. Baseny Frysztak funkcjonują od 1998 r. Jest to okres, podczas którego stacja uzdatniania wody, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zaplecze socjalno-szatniowe wraz z nieckami basenowymi mocno się wyeksploatowały. Stan techniczny wymienionych urządzeń w najbliższych latach będzie wymagał gruntownego remontu i wymiany. Dzięki dużym nakładom pracy przed rozpoczęciem każdego sezony frysztackie baseny cieszą się dużą popularnością jednak mając na uwadze długi okres eksploatacji mamy świadomość potrzeby modernizacji. Plan modernizacji basenów zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii z uwzględnieniem aspektów pozwalających na stworzeniu atrakcyjnej oferty poprzez podgrzewanie wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  Strategia modernizacji basenów to nie tylko aktywizacja lokalnego społeczeństwa i poprawa warunków promujących zdrowie. Baseny są miejscem, które przyciąga zgrupowania sportowe podczas wakacji oraz osoby indywidualne, które wynajmują noclegi nie tylko w Ośrodku Sportu. Strategicznym posunięciem będzie także wprowadzenie zabiegów ekonomicznych związanych z oszczędnościami związanymi z zakupem wody, prądu i środków chemicznych.
5. Budowa sztucznego lodowiska:
Zima jest porą roku, której motywem przewodnim są ferie, Biorąc pod uwagę wszystkie regiony Polski zimowy wypoczynek trwa 2 miesiące i podzielony jest na 4 dwutygodniowe terminy. Sztuczne lodowisko pozwoliłoby uatrakcyjnić wypoczynek mieszkańcom gminy  Frysztak oraz przyciągnęłoby gości z różnych regionów Polski.
6. Zadaszenie trybun z rozbudową do 204 miejsc oraz dokończenie ogrodzenia:
Aby w pełni  doposażyć główną płytę boiska piłkarskiego niezbędna jest rozbudowa do co najmniej 102 miejsc siedzących oraz wykonanie zadaszenia.  Dokończenia wymaga także ogrodzenie odgradzające zawodników od publiczności. W ten sposób dokończone boisko piłkarskie będzie mogło być zweryfikowane pod rozgrywki III ligowe co miałoby wpływ na wykorzystanie bazy noclegowej przez kluby z wyższych lig.
7. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw:
Istniejący plac zabaw posiada wszystkie certyfikaty i oceny dopuszczające do użytku i cieszy się dużą popularnością. Ilość rodziców z dziećmi pokazuje, że istnieje potrzeba utrzymywania takich miejsc.  Jednak w ostatnich latach na rynku pokazały się oferty placów zabaw o zupełnie nowej, jakości, znacznie podnoszące atrakcyjność zabawy. W naszym przypadku byłaby to możliwość podniesienia standardu usług nie tylko rekreacyjnych dla naszych mieszkańców, ale także gości hotelarskich.
8. Remont części parteru po stronie administracyjno-socjalnej:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przeszedł gruntowną modernizację części administracyjno- socjalnej, sportowej i hotelowej. W ramach modernizacji części administracyjnej dobudowano 1 piętro wraz z wykończeniem i doposażeniem na którym, wykonano klatkę schodową, WC, dwa pomieszczenie biurowe, archiwum, magazyn i dwa pokoje dla instruktorów. Do pełnego efektu podnoszącego wizerunek Ośrodka pozostał do wyremontowania parter części administracyjnej w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia:
- szatnia gości z natryskami,
- szatnia gospodarzy z natryskami,
- dwa pomieszczenia biurowe,
- magazyn sportowy,
- WC na korytarzu,
- WC dla kobiet i mężczyzn na zewnątrz,
- korytarz.
9. Utworzenie ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego i  hotelowego:
Ośrodek dysponuje powierzchnią terenów zielonych, na której można wykonać atrakcyjny ogród rekreacyjno-wypoczynkowy. Część działań już udało się wykonać - w miejscu gdzie planowany jest ogród postawiono kamiennego grilla oraz wymieniono część ogrodzenia. W ramach ogrodu planuje się posadzenie tui, krzewów oraz postawienie ławek i stołów. Wykonanie ogrodu jest inwestycją, która nie tylko uatrakcyjniłaby tereny przy Ośrodku ale pozwoliłaby na stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci z rodzicami oraz podniosła by atrakcyjność  usług hotelarskich.
10.  Wykonanie nowej nawierzchni na boisku asfaltowym:
Nawierzchnia boiska asfaltowego jest w stanie wymagającym jak najszybszej wymiany.
Jest to obiekt, który w ostatnim czasie znacznie pogarsza wygląd otoczenia. Zmiana nawierzchni byłaby alternatywą dla osób uczących się jazdy na rolkach, deskorolkach i  na rowerze. Rodzaj nawierzchni będzie dobrany na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników tego typu obiektów funkcjonujących w regionie.
11. Zakup działki:
GOSiR dysponuje areałem o powierzchni 4,5 ha. Po modernizacji praktycznie cały teren został zagospodarowany, a potrzeby rosną.  Myśląc o tym aby jednostka mogła się rozwijać niezbędny jest zakup działki, która otworzyłaby nowe możliwości.  Działka  stanowiłaby mienie, które podniosłoby wartość obiektów należących do mieszkańców gminy Frysztak.
12. Zakup samochodu:
Ośrodek Sportu dysponuje samochodem marki Lublin, którego stan techniczny pozwala na przewóz towarów.  Ze względu na duże zużycie nie przewozi osób. GOSiR jako jednostka odpowiedzialna z organizację  życia sportowego i turystycznego musi starać się o zakup samochodu, który byłby uzupełnieniem usług turystycznych oraz służyłby mieszkańcom gminy Frysztak.
13. Dokończenie uruchomienia studni głębinowej:
Ośrodek Sportu wykopał własną studnię głębinową. Z założenia pozyskana woda ma służyć do zabezpieczenia  Otwartych Basenów Kąpielowych, podlewania boisk piłkarskich i terenów zielonych oraz do prac gospodarczych. Na dzień dzisiejszy mamy wykopaną studnię, zakupiony zbiornik oraz pompę, wykonaną instalację elektryczną oraz wykonany fundament pod zabudowę stacji uzdatniania wody. W następnym etapie woda zostanie poddana do badania w celu dobrania odpowiedniej stacji oczyszczającej wodę oraz montaż urządzeń.
14. Rozwój turystyki:
Turystyka jest dziedziną, która prężnie rozwija się na całym świecie. Jest to nie tylko forma aktywnego spędzania czasu ale też znacząca gałąź gospodarki każdego regionu. Gmina Frysztak położona jest w okolicy Parku Krajobrazowego i jego otulinie, przez środek przepływa rzeka a dookoła są wzgórza. Cieżko jest myśleć w takim miejscu o przemyśle tym bardziej że nie bylibyśmy w stanie konkurować z  okolicznym Krosnem, Jasłem,  Dębicą, Mielcem, Rzeszowem czy Strzyżowem. Dlatego powinniśmy postawić na turystykę: zielone miejsce, piękne z krajobrazem i czystym powietrzem pośrodku miast. W ramach turystyki planujemy rozszerzyć działalność w zakresie tworzenia szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych oraz rozwój infrastruktury noclegowej i około turystycznej.
15. Punkt informacji turystycznej oraz współpraca:
Ośrodek Sportu jest jednostką, która swoją działalność oprócz własnych działań opiera na współpracy. Współpraca stanowi ważny element rozwoju oferty i funkcjonowania ośrodka. Współpraca związana jest z organizacją życia sportowego, rekreacji, edukacji i turystyki. Poczyniliśmy także pierwsze kroki w sprawie utworzenia punktu informacji turystycznej który oparty będzie o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Utworzenie gminnego punktu informacji będzie elementem działań turystycznych i promocyjnych.  Punkt informacji zlokalizowany będzie na pierwszym piętrze części administracyjno-socjalnej GOSiRu. Aby punkt informacji spełniał swoją rolę niezbędne jest wykonanie tablic informacyjnych, map, ulotek itp.
16. Budowa ścianki wspinaczkowej:
Sala gimnastyczna GOSiRu stwarza możliwości wykonania ścianki wspinaczkowej. Jest to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu oraz nowa możliwość aktywizacji mieszkańców.  Ścianka wspinaczkowa to także możliwość pokonywania własnych słabości. Nowoczesna technologia pozwala na wykonanie atrakcyjniej i bezpiecznej ścieżki dla dzieci i dorosłych na jednej ścianie. Byłaby to nowa forma aktywizacji społeczeństwa lokalnego.
17. Zaadoptowanie i remont budynku po byłej szkole w Kobylu -schronisko i wypożyczalnia GOSiR Frysztak. Budynek byłej szkoły w Kobylu znajduje się w bardzo strategicznym miejscu ponieważ zlokalizowany jest pomiędzy szlakiem wodnym rzeki Wisłok, a szlakiem "Kamienne Herby". Budynek na dzień dzisiejszy cieszy się popularnością i przynosi dochody. Zmodernizowanie tego budynku wraz z utworzeniem wypożyczalni kajaków i rowerów oraz nart biegowych pozwoliłoby wypracowywać dochody rozwijać turystykę oraz stworzyłoby nowe miejsca pracy
--------------------------------------------
PODSUMOWANIE:
Jako Pracownicy GOSIR kładziemy nacisk na to,  aby Ośrodek stał się rzetelnym partnerem na rynku turystycznym oraz profesjonalnym i przyjaznym centrum sportowym kreującym nowatorskie formy aktywności fizycznej budzące pozytywne emocje wśród mieszkańców. Za priorytet stawiamy sobie wychowanie młodego pokolenia zgodnie z ideą kultury fizycznej oraz wszystkimi wzorcami, jakie daje sport i aktywność ruchowa. Ważnym aspektem pracy Ośrodka są działania pozwalające obniżyć koszty utrzymania oraz usługi umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Rozwój Ośrodka Sportu opiera się na rozbudowie obiektów poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, utrzymywaniu własnego ujęcia wody i profesjonalnym prowadzeniu usług hotelarskich, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Wnioski i strategia zostały opracowana ze względu na brak możliwości wykonania wszystkich zadań w ciągu jednego roku. Analiza stanu obecnego i potrzeb społeczeństwa pozwala na systematyczny rozwój GOSiRu, jako elementu rozwoju gminy Frysztak. Ośrodek Sportu stanowi mienie należące do mieszkańców. Poprzez modernizację, remonty i realizację inwestycji podnosimy wartość mienia, które ma 30 letnią tradycję  i działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin stwarzając warunki do zdrowego stylu życia. Wszystkie działania podawane są bieżącemu monitoringowi i będą ewaluować w zależności od zmieniających się potrzeb i możliwości.
--------------------------------------------
NIEPRZYJEMNE SYTUACJE 2017 R. : atak hejtera: 
Mówmy o sobie dobrze ponieważ wypowiadanie bezpodstawnie krytycznych słów  wpływa niekorzystnie na wizerunek GOSiR Frysztak i może odstraszać kluby z innych regionów Polski oraz klientów indywidualnych co z kolei może przełożyć się na znaczne zmniejszenie wypracowywanych środków finansowych.  Przykładem jest jeden z "frysztackich" anonimowych portali informacyjnych, który nie pisze o  pozytywnych działaniach Ośrodka tylko publikuje negatywne, nieprawdziwe i krzywdzące opinie chociażby poprzez obniżanie naszych dochodów lub przedstawiając działania Ośrodka w negatywnym świetle. W moim mniemaniu jest to podstępne działanie na niekorzyść Ośrodka i gminy Frysztak. Bardzo proszę aby w miarę możliwości prostować nieprawdziwe informacje i zgłaszać tego typu proceder do dyrektora GOSiRu ponieważ brak reakcji z naszej strony powoduje że na profilu pojawiają się fałszywe informacje i są prostowane tylko w wypadku naszej reakcji. W bieżącym roku byliśmy ofiarą ataku, który mieliśmy zgłosić na Policję. Nie zgłosiliśmy tylko przez naszą interwencję, która wymogła przeprosiny ze strony hejtera i trolla. Hejter działa w taki sposób, że każdy pozytywny komentarz wpisywany przez osoby trzecie o GOSiRze jest kasowany, a zostawiane są tylko negatywne co może świadczyć o złośliwości i celowym działaniu na szkodę Ośrodka. Kolejnym argumentem, który może świadczyć o złych intencjach jest zablokowanie możliwości prostowania krzywdzących artykułów przez moją osobę. Jako dyrektor zapewniam, że wszystkie wpisy bezpodstawnie niszczące wizerunek GOSiRu na zewnątrz będą archiwizowane i jeśli nadal będą się powtarzać zostaną zgłoszone na Policję w celu pociągnięcia hejtera do odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że nowa ustawa, która niebawem ma wejść wżycie i pozwala na ukaranie hejterów w ciągu 24 godzin  uniemożliwi dalsze ataki anonimowych profili internetowych itp. anonimów, którzy przez swoje działania mogą spowodować obniżenie dochodów wypracowywanych przez GOSiR Frysztak.
---------------------------------------------------------------------------
PODZIĘKOWANIA:
Na zakończenie chciałbym podziękować za pomoc, wyrozumiałość i życzliwość władzom Gminy. Dziękuję Wójtowi Gminy Frysztak Panu Janowi Ziarnikowi oraz wszystkim  Radnym, którzy wspierają rozwój sportu i zdrowy styl życia na terenie gminy Frysztak. Dziękuję wszystkim instytucjom współpracującym z Ośrodkiem, klubom sportowym, dyrektorom szkół i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Serdecznie dziękuję Sekretarzowi gminy Panu Tomaszowi Garncarskiemu za współpracę i pomoc w wielu trudnych sprawach. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za współpracę.  Podziękowania kieruję do Prezesa i zawodników GMKS „Strzelec” Frysztak oraz dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych za działania, które uzupełniają wspólną ofertę sportowo-rekreacyjną i wychowawczą. Dziękuję jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w zabezpieczeniu imprez oraz pomoc sytuacjach awaryjnych. Na zakończenie chciałbym podziękować i jednocześnie zwrócić uwagę na zaangażowanie pracowników Ośrodka Sportu. Wszyscy pracownicy biurowi jak i pracownicy zaplecza sportowego przez cały rok włączali się w organizację imprez prowadzonych przez Ośrodek. Cały rok pracowali na dwie zmiany oraz w weekendy i święta. Niejednokrotnie podczas prac remontowych wypożyczali swój prywatny sprzęt i korzystali w własnych samochodów. Serdecznie dziękuję pracownikom Ośrodka, ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy wspierali nasze działania przyczyniając się do rozwoju sportu i turystyki w gminie Frysztak. W tym miejscu bardzo serdecznie proszę Państwa Radnych i Sołtysów poszczególnych miejscowości o pomoc w zakresie upowszechniania sportu powszechnego i turystyki. Bardzo proszę  aby na zebraniach sołeckich zapraszali Państwo mieszkańców w  imieniu  Ośrodka do korzystania z naszych obiektów i świadczonej  przez nas oferty oraz oto aby wskazywać wszystkim mieszkańcom Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku jako miejsce wspólnego gminnego wypoczynku.

Oferta na stronach internetowych: 
www.gosir.frysztak.pl - kliknij tu  
www.noclegi.frysztak.pl - kliknij tu  
Fanpage na FB (noclegi) - kliknij tu  
Fanpage na FB (GOSiR) - kliknij tu
Fanpage na FB (szlak Kamienne Herby) - kliknij tu 
Fanpage na FB (Zespół Schronu Kolejowego) - kliknij tu  

ARCHIWUM
-------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdania 2017:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2017 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2017 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ  2016 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------

PRACUJEMY DLA PAŃSTWA 7 DNI W TYGODNIU:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 22:00
weekendy od 10:00 do 22:00
w wakacje 24/h
 ZAPRASZAMY

Dziękujemy
Dyrektor GOSiR Frysztak 
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM