Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE ROKU 2021 W GOSiR FRYSZTAK: ponad 60 wydarzeń sportowych - dochody, inwestycje

 


Kolejny rok za nami... 
Poniżej przedstawiamy skrótowe sprawozdanie z całorocznej naszej działalności. Ponad 60 imprez sportowo-rekreacyjnych, inwestycje, zgrupowania, noclegi, baseny i integracja środowiska.  
    Serdecznie dziękujemy za wspólne spędzone 12 miesięcy - dzięki Państwu w mijającym 2021 r. udało się zrealizować wiele wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych z myślą o zdrowiu, aktywności fizycznej i integracji naszego środowiska. Organizacja wydarzeń nie była łatwa w dobie pandemii, jednak możemy powiedzieć, że życie sportowe jak i prowadzone inwestycje zostały zrealizowane niemalże w założonym początkiem roku wymiarze. Z ŻYCIA I DZIAŁANIA OŚRODKA W 2021 r.

GODZINY PRACY:
Ośrodek pracuje 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00 w weekendy od 10:00 do 22:00.  W trakcie wakacji pracujemy 24/h. 

ZATRUDNIENIE: 
Jednostka zatrudnia 10-ciu pracowników. Dwie osoby zatrudnione są na ½ etatu i ośmiu pracowników zatrudnionych w pełnym zakresie wymiaru czasu pracy. Tak jak w latach ubiegłych w śród kadry są pracownicy wykonujący zadania nie tylko samym Ośrodku. Pani księgowa prowadzi finanse w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej z kolei kierowca pełni tę funkcję  także w GOKU. 
W roku 2021 w ramach I „Instytucje programu realizowanego przez PEFRON: „STABILNE ZATRUDNIENIE”” GOSiR zatrudnił jedną osobę wchodzącą w skład wymienionej 10-osobowej kadry i w ten sposób zakupił:
1. koszty inwestycyjne - traktorek: 18914 zł brutto.
2. koszty bieżące - rozsiewacz, opryskiwacz, wertykulator, areator, pług, spodnie ochronne, sekatory do gałęzi, nauszniki przeciwhałasowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, ochronnik twarzy i słuchu z siatką: 14982,00 zł brutto.
RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE: 33896,00 zł brutto (trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych brutto. ) - Całość sfinansowano z PEFRON.

Zatrudnienie jest zwiększane w okresie wakacyjnym podczas funkcjonowania zewnętrznych basenów kąpielowych. Przyjmując do pracy dodatkowe osoby bierzemy  pod uwagę  obniżenie koszów zatrudnienia pracowników sezonowych dlatego tradycjnie złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie o organizację prac interwencyjnych osób bezrobotnych z terenu Gminy Frysztak. W ten sposób zatrudniliśmy 7 osób otrzymując refundację w  wysokości 67156,85 zł.  (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy ).
Aby w pełni realizować założony plan działania i umożliwić wdrożenie atrakcyjnej  oferty Ośrodka złożyliśmy dodatkowo 2 wnioski o staż zawodowy. Zatrudnieni w ten sposób stażyści pomagali nam podczas uruchomienia, funkcjonowania i zakończenia sezonu kąpielowego oraz podczas bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych. Staże zawodowe opłacone były w 100% przez PUP w Strzyżowie. 
Wymienione 7 osób  zatrudniono na następujących  stanowiskach:
- kasjer: dwie osoby, 
- bileter: dwie osoby,
- sprzątaczka: dwie osoby,
Ponadto w trakcie mijającego roku zatrudniono pracowników na umowę zlecenie”
-  pięciu ratowników WOPR
- dwóch pracowników nocnych. 

DOCHODY:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku prowadzi działalność komercyjną w zakresie działań statutowych w celu zmniejszenia kosztów utrzymania jednostki. W roku 2021 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku wypracował dochody w wysokości ponad 269 000 zł. Dochody wypracowano z prowadzenia działalności usługowej, dzierżawy oraz sprzedaży pamiątek. 


PRACE MODERNIZACYJNE i REMONTY:  
Od stycznia 2021 r. pracownicy GOSiRu rozpoczęli działania w zakresie prac remontowych i modernizacyjnych - wraz z początkiem roku rozpoczął się gruntowny remont szatni "gości".
W ramach prac wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, podwieszono sufit, wykonano oświetlenie oraz docieplenie posadzki wraz z wykonaniem nowej wylewki. Po dokończeniu remontu powiększyło się miejsce dla zawodników, wykonane zostały prysznice oraz zmieniono wejście od zewnątrz. 
Drugim pomieszczeniem, w którym wykonano prace remontowe był magazyn sportowy. Zakres prac obejmował podwieszenie sufitu wraz z malowaniem oraz wykonanie nowego oświetlenia.
Prace modernizacyjne prowadzono także w saunie – na dzień dzisiejszego skuto ściany działowe 
wraz z posadzką oraz przygotowano pomieszczenie pod położenie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zamówiono także dwoje nowych drzwi. 
W ramach prac wykonano także nową instalację elektryczną na zewnątrz w miejscu po byłej scenie estradowej. GOSiR Frysztak zakupił także sprzęt sportowy w ramach projektu napisanego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych we Frysztaku pt: RAZEM POKONAMY SKUTKI COVID -19 zdrowie psychofizyczne i profilaktyka antyalkoholowa podstawą powrotu do normalności w trakcie i po pandemii SARS – cov2. W ramach projektu zakupiono siłownię, nartorolki oraz sprzęt do zespołowych gier sportowych i nauki pływania. Podziękowania kierujemy do Pana Wójta oraz gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych we Frysztaku.


Został złożony także wniosek p.n. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku" do "Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska   I  Gospodarki  Wodnej  W  Rzeszowie" napisali pracownicy urzędu gminy Frysztak wraz z Panem Wójtem. Celem głównym  projektu:  jest ochrona atmosfery poprzez wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – budynków użyteczności publicznej. Projekt otrzymał 80% dofinansowanie. 

Obiekty basenów

Budynek główny

WSPÓŁPRACA:
Bardzo ważnym elementem działalności frysztackiego Ośrodka Sportu jest współpraca w zakresie organizacji życia sportowego, turystycznego, charytatywnego, wypoczynku itp. Współpraca, to też element funkcjonowania Ośrodka Sportu, bez którego ciężko sobie wyobrazić działalność statutową.   W bieżącym roku współpracowaliśmy między innymi z następującymi podmiotami: "Dolina Wisłoka" - turystyka i rekreacja, FMT "Morgan", GMKS "Strzelec" Frysztak, GOK Frysztak, Biblioteka Frysztak, placówki oświatowe z terenu gminy Frysztak, Ochotnicze Straże Pożarne z Terenu gminy Frysztak i Wiśniowa, PCKiT w Wiśniowej, CSTiR w Strzyżowie, GOK Wiśniowa. REALIZCJA ZADAŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH: 
Rok 2021 rozpoczął się od pandemii – dopiero od 12 lutego przepisy pozwoliły na organizację pierwszych wydarzeń sportowych.  Aby sprostać wymaganiom mieszkańców staramy się każdego roku realizować zadania wynikające z tradycji gminy oraz wdrażać nowe imprezy promujące wychowanie poprzez sport. 

Sport, turystyka, rekreacja, wypoczynek, integracja. Realizacja imprez o charakterze aktywnego wypoczynku i rywalizacji Fair Play w Ośrodku Sportu:

- 13.02.2021 r. Frysztackie Walentynkowe Morsowanie 
- od 13.02.2021 r.-  Tory do Narciarstwa Biegowego 
- od 13.02.2021 r. - Wypożyczalnia nart biegowych 
- 21.02.2021 r. - Rajd Pieszy na Trasie Frysztak - Odrzykoń
- 28.02.2021 r. Mistrzostwa Szachowe o Mistrzostwo Gminy Frysztak
- 08.03.2021 r. - kurs samoobrony
- 23.04.2021 r. - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – "Frysztackie Perły",
- 16.04.2021 r. - konserwacja szlaku Kamienne Herby
- 30.04.2021 r. -  nocne wyjście do Rezerwatu Przyrody „Góra Chełm” (wyjście o 17:00)
-26.06.2021 r. - Rozpoczęcie sezonu kąpielowego na Zewnętrznych Basenach.
-26.06.2021 r. - Wyjazd żeglarski nad Solinę - współpraca z Klubem Wodnym Strzyżów
- 25.06.2021 r. - Kajakowa Noc Kupały - współpraca z Doliną Wisłoka 
- 20.06.2021 r. - Turniej Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak
- 16.06.2021 r. - Nartorolki z Uczniami ZS Gogołów 
- 14.06.2021 r. - Spływ Kajakowy z uczniami ZS Gogołów 
- 11.06.2021 r. - Warsztaty na siłowni dla seniorów
- 12.06.2021 r. - Spływ Kajakowy dla Św. Jana Pawła II - współpraca z klasztorem Kapucynów z Krosna
- 09.06.2021 r. - Otwarcie wewnętrznej siłowni 
- 06.06.2021 r. W- ojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę - współpraca z LZS
- 06.06.2021 r. - Wycieczka nad Morskie Oko
- 31.05.2021 r. - Dzień Dziecka na Sportowo - współpraca z FMT Morgan
- 19.05.2021 r. - Nartorolki w ZS w Gogołowie - współpraca ze szkołą 
- 07.05.2021 r. - Warsztaty nartorolkowe dla dorosłych 
- 07.05.2021 r. - Turniej z Afryką za Pan Brat - współpraca z FMT Morgan
- 06.05.2021 r. - Zajęcia dla dzieci na nartorolkach 
- 01.05.2021 r. - Wycieczka na Górę Chełm 
- 15.08.2021 r. Gminne Święto Plonów - współpraca z GOK Frysztak 
- 14,08.2021 r. Turniej Tenisa Ziemnego w Kategorii Gier Podwójnych
- 13.08.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci
- 12.08.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci
- 11.08.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci
- 10.08.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci
- 09.08.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci
- 01.08.2012 r. Wycieczka do Energylandii
- 29.07.2021 r. Warsztaty na siłowni oraz wyjazd do Solec-Zdrój 
- 17.07.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci 
- 17.07.2021 r. Bieg Dookoła Winnicy Sztukówka 
- 16.07.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci 
- 15.07.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci 
- 14.07.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci 
- 13.07.2021 r. Turnus Nauki Pływania dla Dzieci 
- 09.07.2021 r. Wycieczka do Rezerwatu Przyrody Góra Chełm 
- 08.07.2021 r. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
- 08.07.2021 r. Wycieczka na wieżę widokową w Krynicy Zdroju 
- 07.07.2021 r. Zajęcia na siłowni oraz wyjazd na kręgielnie 
- 06.07.2021 r. Wycieczka rowerowa Frysztak - Wiśniowa 
- 03.07.2021 r. Wycieczka - Bukowe Berdo
- 09.10.2021 r. RolkoWisłok - bieg wzdłuż podkarpackiej rzeki
- 01.-03.10.2021 r. X Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Wisłok
- 25.09.2021 r. Charytatywny Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia Powstania ZOSP RP”
- 26.09.2021 r. Wycieczka w Bieszczady 
- 20.09.2021 r. Aktywni Seniorzy Nordic Walking 
- 14.09.2021 r. Pieszy Rajd na Herby ze Szkołą Podstawową Nr 1 we Frysztaku 
- 11.09.2021 r. Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak (gry pojedyncze)
- 10.09.2021 r. wyjazd na baseny mineralno-siarczkowe znajdujące się w miejscowości Solec - Zdrój
- 05.09.2021 r. Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji 
- 22.12.2021 r. Wymiana oznaczeń na szlaku Kamienne Herby 
- 11.12.2021 r. Mikołajkowy Turniej Siatkarski 
- 03.12.2021 r. Sportowe Mikołajki dla Dzieci 
- 27.11.2021 r. Turniej Siatkarski Dwójek 
- 10.11.2021 r. X Frysztacki Bieg Niepodległości 
- 07.11.2021 r. Wyprawa w Bieszczady 

ZGRUPOWANIA :
Tak jak każdego rocku, chociaż trochę w innym wymiarze gościliśmy zgrupowania sportowe, które wybrały naszą bazę na szkolenie swoich zawodników:
1."FMT" Morgan
2. Dziecięca Akademia Piłkarska z Kielc
3. "Piast" Cieszyn
4. "Westovia" Tarnów
5. Summer Camp- Waldemar Szafran
6. Beskidzka Akademia Piłkarska z Ropy (dwie grupy)
7. "Olimpia" Piekary Śląskie
8. Akademia Piłkarska "Team" z Gliwic (dwie grupy)
 --------------------------    Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy oraz gościom odwiedzającym nasz region i osobom korzystającym z naszej oferty za cały rok dobrej współpracy w zakresie wychowania poprzez sport. Dziękujemy  Radzie Gminy, Panu wójtowi, pracownikom urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych za współpracę pomoc i działalność na rzecz rozwoju sportu w 2021 r. Zapewniamy, że będziemy starać rozwijać się sport i turystykę w gminie Frysztak z myślą o mieszkańcach i gościach, którzy odwiedzają nasze tereny. 

Oferta w gminie Frysztak na stronach internetowych:
Wisłok - rzeka dla każdego - kliknij tu 
www.gosir.frysztak.pl - kliknij tu  
www.noclegi.frysztak.pl - kliknij tu  
Fanpage na FB (noclegi) - kliknij tu  
Fanpage na FB (GOSiR) - kliknij tu
Fanpage na FB (szlak Kamienne Herby) - kliknij tu 
Fanpage na FB (Zespół Schronu Kolejowego) - kliknij tu  
Fanpage na FB Frysztacki Bieg Niepodległości - kliknij tu 
Fanpage na FB Bieg PoGórze Modern Forms - kliknij tu 
Fanpage na FB Fundacja Młodych Talentów "Morgan"- kliknij tu 
Fanpage na FB Spółka "Dolina Wisłoka" - kliknij tu 
Fanpage na FB GMKS "Strzelec" Frysztak - kliknij tu 
Fanpage na FB KS Orzeł Lubla - kliknij tu 
Fanpage na FB KS restauracja i hotel Pod Herbami - kliknij tu   
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie aktywny sposób spędzania czasu oraz chcą odwiedzić region, w którym pasja zaraża optymizmem. 

--
Sprawozdania 2021: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2021 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2021 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2021 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2021 kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2021 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2021- kliknij tu
-------------------------------------------------------------

ARCHIWUM:
Archiwum 2020: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2020 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2020 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2020kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2020 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2020 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: Listopad  - Grudzień 2020 - kliknij tu  

Archiwum 2019: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2019 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2019 kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2019 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2019 kliknij tu  
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2019 - kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2019 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------
Archiwum 2018: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2018 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2018 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2017:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2017 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2017 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ  2016 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------

PRACUJEMY DLA PAŃSTWA 7 DNI W TYGODNIU:
ZAPRASZAMY

Dziękujemy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM