Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE ROKU W GOSiR FRYSZTAK + LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2018 (Dochody blisko 360000 zł)


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE FRYSZTAKU ZA ROK 2018

WSTĘP: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku  jest jednostką budżetową, która wykonuje zadania w imieniu Gminy Frysztak w zakresie organizacji kultury fizycznej, rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki. Ośrodek realizuje cele i zadania zawarte w Statucie zatwierdzonym Uchwalą Nr XXXVII/235/2009 Rady   Gminy   Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku. 


Rok 2018 to kolejny etap działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Był to rok, który przyniósł wiele nowych inicjatyw i dał wiele satysfakcji pozwalając na zrobienie kolejnego kroku do przodu. Był to rok współpracy, inwestycji i okres pełen sportowych emocji oraz rozwoju turystyki ... 
Do najważniejszych zadań minionego roku zaliczyć trzeba dokończenie modernizacji części hotelowej GOSiRu.  Padł rekord pod względem ilości osób biorących udział w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym - gościliśmy 300 kajakarzy z różnych regionów Polski. Przy Ośrodku powstały dwa podmioty ekonomii społecznej, do których należą Spółka "Dolina Wisłoka" oraz Fundacja "Młodych Talentów Morgan". Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi powstały dwa szlaki Rowerowe: "Herby" i "Korona Frysztaka"- Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju pozyskała dofinansowanie w wysokości 17000 zł. Odbył się największy jak do tej pory "Bieg Niepodległości", w którym udział wzięło ponad 300-stu biegaczy - impreza została zrealizowana przy współpracy z Towarzystwem Sportowym "Karpaty" oraz została dofinansowana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w wysokości 8000 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymały również dwie imprezy kajakowe organizowane z Fundacją Tołhaj GDK: "Kajakowy Weekend Dziecka" w wysokości 5500 zł oraz "Kajakowe Mikołajki w wysokości 5500 zł. Gościliśmy obozy sportowe, organizowaliśmy zimowe i wakacyjne turnusy dla dzieli oraz zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w blisko 100 imprezach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Udało się także kupić używany samochód marki Opel Vivaro, który pomaga realizować zadania Ośrodka Sportu. SPRAWOZDAWCZOŚĆ i GODZINY PRACY:
W trakcie roku poza bieżącą działalnością sportowo-rekreacyjną i turystyczną, terminowo sporządzano wszystkie sprawozdania statystyczne z wykonania funduszu płac, zatrudnienia oraz obowiązkowej sprawozdawczości wobec ZUS. Prowadzono na bieżąco ewidencję druków ścisłego zarachowania, listę obecności oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. GOSiR pracuje 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00 w weekendy od 10:00 do 22:00.  W trakcie wakacji pracujemy 24/h.


ZATRUDNIENIE 2018 : 
Jednostka zatrudnia 10-ciu pracowników. W skład 10-cio osobowym składzie są 2 osoby zatrudnione na ½ etatu i ośmiu pracowników zatrudnionych w pełnym zakresie wymiaru czasu pracy. Tak jak w latach ubiegłych w śród kadry są pracownicy wykonujący zadania nie tylko samym Ośrodku. Pani Joanna Mikuszewska – Szombara prowadzi księgowość w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej z kolei Pan Janusz Muszyński pełni funkcję kierowcy  także w GOKu. Zatrudnienie zostało zwiększone w trakcie funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych. Podczas sezonu 2018  zatrudniliśmy dodatkowo 12 osób na następujących  stanowiskach:
- ratownik WOPR; trzy osoby,
- kasjer: dwie osoby,
- bileter: dwie osoby,
- sprzątaczka: dwie osoby,
- pracownicy nocni: trzy osoby.
W celu obniżenia koszów zatrudnienia pracowników sezonowych w 2018 r. złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie o organizację prac interwencyjnych osób bezrobotnych z terenu Gminy Frysztak. W ten sposób zatrudniliśmy 7 osób otrzymując refundację w  wysokości 40985 zł.  (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych ). Ponadto w Ośrodku Sportu pracowało 3 stażystów, których utrzymanie było refundowane w całości.KURSY SZKOLENIA: 
Kadra Ośrodka każdego roku uczestniczy w szkoleniach, które pozwolą doskonalić warsztat pracy oraz wdrażać nowe formy działalności. W bieżącym roku oprócz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP wyznaczeni pracownicy GOSiRu ukończyli kursy:  Obsługa pilarek, wyróbka okrzesywanie i przerzynka drewna, przewidziane jest także ukończenie kursu KPP.

DZIAŁALNOŚĆ GOSiRu POZA GMINĄ FRYSZTAK:
Wiedza i doświadczenie pracowników pozwala na promocję działań frysztackiego Ośrodka w innych regionach Polski poprzez włączenie się w organizację spływów kajakowych na rzece San i Przemsza. Tego typu promocja pozwala dotrzeć do większej ilości klubów sportowych, które wybierają naszą bazę do organizacji zgrupowań. 

DOCHODY:
Ośrodek Sportu nie jest jednostką, której głównym zadaniem jest zarabianie ale stara się pozyskiwać środki finansowe w celu obniżenia kosztów utrzymania. W bieżącym roku  mimo zmiennej i nie najlepszej aury podczas sezonu kąpielowego udało się w dużej mierze nadrobić dochody poprzez wynajem bazy noclegowej.  W roku 2018 GOSiR Frysztak wypracował środki w wysokości ponad 357 000 zł z czego 336 700 zł zostało zaksięgowane na koncie i ponad 19 000 zł wpłynie po nowym roku ze względu na termin płatności Faktur).    
Dochody zostały wypracowane ze sprzedaży biletów na basenach kąpielowych, wynajmu obiektów noclegowych i sal wielofunkcyjnych oraz sprzedaży pamiątek. Najbardziej optymistyczną wiadomością jest fakt, że baza noclegowa przynosiła dochody nie tylko w sezonie letnim ale również w pozostałych miesiącach roku.

Część poddasza 2018 

PRACE MODERNIZACYJNE:  
Po 8 latach prac budowlanych dobiegła końca modernizacja części noclegowej GOSiRu. Tegoroczny wkład pracy kadry Ośrodka Sportu pozwolił na dokończenie ostatnich czterech pokoi, które składają się na całość bazy. Zaangażowanie pracowników pozwoliło zamknąć wszystkie prace wykończeniowe mieszcząc się w stosunkowo niskim budżecie jak na taką inwestycję. Aby część noclegowa dobiegła końca niezbędne jest częściowe doposażenie bazy pozwalające na zwiększenie obecnego standardu. 
Wykaz prac modernizacyjnych etapu 2018: 
wykonano instalacje kanalizacyjne w 4 łazienkach,
wykonano instalacje wodne w 4 łazienkach,
wykonano instalacje centralnego ogrzewania,
zakupiono i zamontowano kaloryfery,
dokończono instalacje elektryczne w 4 pokojach i łazienkach,
zakupiono i ułożono płytki na korytarzu,
zakupiono i ułożono płytki wraz ze wstawieniem luster w 4 łazienkach,
wykonano szpachlowanie sufitów wraz z malowaniem pokoi,
zamontowano lampy w łazienkach i pokojach oraz korytarzu,
zamontowano lampy z modułami awaryjnymi na korytarzu,
zamontowano zabezpieczenia w skrzynkach elektrycznych,
zakupiono 11 łóżek z materacami i 8 szafek nocnych,
zamontowano wykładziny panelowe,
wstawiono drzwi do pokojów i łazienek,
W planach mamy między innymi wykonanie galerii z frysztackich szlaków turystycznych i atrakcyjnych miejsc naszej gminy. Łazienka na parterze części administracyjno - sportowej
Remont łazienki: 
W bieżącym roku wykonano remont łazienki na parterze części administracyjno - sportowej GOSiRu. Toaleta po 30 latach została zmieniona w nowoczesny sposób. Wejście do łazienki zostało zlokalizowane tuż za drzwiami wejściowymi do budynku, co pozwala korzystać sportowcom trenującym nie tylko na sali gimnastycznej, ale także z obiektów zewnętrznych. Łazienkę udało się wykonać w bardzo dobrym standardzie dzięki zaangażowaniu pracowników Ośrodka Sportu. Przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną elektryczną oraz centralnego ogrzewania, wraz z podwieszeniem sufitów i ułożeniem nowych płytek.


TURYSTYKA :
Turystyka, to część działalności, na którą GOSiR szczególnie zwraca uwagę. Poprzez swoją działalność chcemy dążyć do tego aby gmina Frysztak stała się miejscem wypoczynku wybieranym przez turystów z różnych regionów Polski.   
Szlak kajakowy:
Od 2017 r. na rzece Wisłok funkcjonuje 22 km szlak wodny, którego administratorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku. W roku 2018 według prowadzonych statystyk w spływach kajakowych udział wzięło ponad 3000 osób. Na szlaku odbyły się spływy dla grup zorganizowanych oraz poprzez indywidualne wynajęcie kajaków. Do najatrakcyjniejszych imprez zaliczyć należy ogólnopolski spływ kajakowy oraz kajakowy weekend dziecka, które przeprowadzone zostały pod egidą PZKaj. Dużą popularnością cieszyły się także nocne edycje spływów organizowane przy współpracy GOSiRu, "Tołhaj" i "Doliny Wisłoka".
Szlaki piesze:
Do najbardziej uczęszczanych szlaków pieszych zaliczyć trzeba: szlak prowadzący do Zespołu Schronu Kolejowego, do Rezerwatu  Herby oraz do Rezerwatu Góra Chełm. Jako Ośrodek Sportu staramy się każdego roku odnawiać oznaczenia oraz rozwijać system informacji dotyczący przyrody oraz atrakcyjnych miejsc na szlakach.  


Szlaki rowerowe:
13 października 2018 r.  odbyło się oddanie do użytku pierwszej z dwóch profesjonalnie oznaczonych tras rowerowych prowadzących od GOSiR Frysztak ul. Sportowa 30 – Przystań Doliny Wisłoka - Kobyle Zagórze – Łęki Strzyżowskie – Pietrusza Wola – obok Rezerwatu „Herby” Kozłówek - Jazowa -  Frysztak.


Przed nami dokończenie wykonania drugiej trasy, którą jest "Korona Frysztaka" Trasa prowadzi: GOSiR Frysztak, ul. Sportowa 30 -  Pułanki - Stępina (obok schronu kolejowego) - Huta Gogołowska - wzniesienie i przełęcz miedzy Górą Kamienna i Bardo - Gogołów - wzgórze Kamieniec, - Gogołów Kościół (szlak architektury drewnianej) - dział obok wyciągów narciarskich - Glinik Górny (przysiółek Bardacie) - Glinik Średni - Sztukówka - Glinik Dolny - Frysztak - GOSIR Frysztak. Trasa będzie miała oznaczenia także w kierunku rynku.


Ścieżka przyrodnicza:
W październiku 2018 r. powstała ścieżka przyrodnicza prowadząca od GOSiRu przez Przystań Dolina Wisłoka, następnie koło pomnika 10-lecia Odrodzenia Polski, w stronę kamieniołomu, ścieżka kończy się na Przystani "Pod Herbami". Ścieżka wyposażona jest w tablice informacyjne dotyczące przyrody, ławki i kosze na śmiecie.


WSPÓŁPRACA:  
Bardzo ważnym elementem działalności GOSiRu jest współpraca. Ośrodek przez cały rok współpracował z jednostkami organizacyjnym gminy, klubami, placówkami oświatowymi, jednostkami OSP, oraz organizacjami pozarządowymi.  Przykładem efektywnej współpracy są działania związane z rozwojem sportu i turystyki oraz zabezpieczeniem imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Bardzo duży nacisk Ośrodek kładzie na współpracę z klubem GMKS „Strzelec” Frysztak w zakresie rozwoju sportu i wzajemnym uzupełnianiu oferty. Dzięki współpracy mieszkańcy naszych miejscowości mają możliwość rywalizacji w sporcie kwalifikowanym lub uczestnictwie w rekreacji i sporcie powszechnym.
W roku 2018 przy Ośrodku Sportu została otworzona Spółka Dolina Wisłoka, która uzupełnia działania GOSiRu oraz współpracuje w zakresie tworzenia, rozwoju i promocji działań turystyczno-rekreacyjnych i wypoczynkowych.
Drugim podmiotem, który powstał w bieżącym roku jest Fundacja Młodych Talentów "Morgan". Fundacja kładzie nacisk na szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej oraz rozwoju różnych dziedzin sportu wspierając w tym zakresie działania Ośrodka Sportu. 


FRYSZTACKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA  2018: 
W roku 2018 zorganizowano drugą edycję Frysztackiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Inicjatywa cieszy się bardzo dużą popularnością. W lidze uczestniczy blisko 180 zawodników podzielonych na 16 drużyn. Rozgrywki prowadzone są na dwóch salach gimnastycznych we Frysztaku i w Gogołowie. Liga rozgrywana jest od 24 listopada 2018 do 4 marca 2019 r. 

ZGRUPOWANIA I OBOZY SPORTOWE:
Baza główna:
Frysztak Summer Camp,
Soccer Ropczyce I,
Team Gliwice,
Beskidzka Akademia Piłkarska,
Soccer Ropczyce II,
UKS "Niedźwiadek" Chełm,
GKS Andaluzja Piekary Śląskie,
Górnik Jaworzno,
Baza w Kobylu: 
Orzełki Brzozów,
UKS Skorpion Judo Krosno,
Westovia Tarnów,
Akademia Niepołomice,
Tomaszów Mazowiecki,


WYKAZ BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ
ORAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2018 ROKU

STYCZEŃ - LUTY:
13.01.2018 r. "Bal na 100 Par" Współpraca z Frysztackim sztabem WOŚP,
22.01.2018 r. Zimowe wyjście na "Górę Chełm",
Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo:
27.01.2017 r. "Sportowy Bal Karnawałowy",
28.01.2018 r. "Turniej Trójek Siatkarskich",
29.01.2018 r. Wyjazd na Łyżwy do Krosna,
30.01.2018 r. Wyjazd dla dzieci do Fikolandu,
30.01.2018 r. Blok zajęć dla dzieci (gry i zabawy)
31.01.2018 r. Blok zajęć dla dzieci (gry i zabawy)
01.02.0218 r. Blok zajęć dla dzieci (gry i zabawy)
02.01.2018 r. Blok zajęć dla dzieci (gry i zabawy)
31.01.2018 r. Wyjazd dla dzieci do parku trampolin w Krośnie,
01.02.2018 r. Wyjazd dla dzieci na baseny do Strzyżowa,
09.02.2018 r. Narciarski wyjazd do Krynicy,
11.02.2018 r. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
17.02.2018 r. Charytatywny Maraton Fitness - współpraca z Ziemią Frysztacką - Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej,
23.02.2018 r. "IV Mistrzostwa Gminy Frysztak w Narciarstwie Alpejskim"
23.02.2018 r. Konferencja Turystyki Kajakowej / dzień 1/
24.02.2018 r. Zimowy Spływ Kajakowy Rzeką Wisłok / dzień 2/
25.02.2018 r. Konferencja Turystyki Kajakowej / dzień 3/
27.02.2018 r. Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Frysztak
28.02.2018 r. Organizacja Akademii Żeglarskiej 2018

MARZEC - KWIECIEŃ:
03.03.2018 r. Wycieczka "Termy w Bukowinie Tatrzańskiej"
07.03.2018 r. Akademia Żeglarska (Budowa i obsługa jachtu, ożaglowanie i nazewnictwo),
12.03.2018 r. Występ czirliderek z okazji "Dnia Kobiet",
14.03.2018 r. Akademia Żeglarska (Teoria żeglowania),
15.03.2018 r. Współpraca z Beniaminkiem Krosno - mecz integracyjny Akademii Piłkarskiej,
17.03.2018 r. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Menedżera Sportu,
21.03.2018 r. Akademia Żeglarska (pierwsza pomoc przedmedyczna),
07.04.2018 r. Wyjazd grupy czirliderek "Małe Gigantki" do Parku Trampolin,
13.04.2018 r. Rozpoczęcie zajęć dla dzieci na korcie tenisowym,
13.04.2018 r. Udział w debacie na temat turystyki  w Wiśniowej,
14.04.2018 r. Wyjazd grupy czirliderek "Frysstacki Dance do FlyParku.
18.04.2018 r. Nagranie Programu w TVP 3 Rzeszów - Podkarpackie na Weekend
20-22.04.2018 r. VII Ogólnopolski Spływ Szlakiem Rzeki Wisłok,
25.04.2018 r. Zajęcia Akademii Żeglarskiej - teoria manewrowania
25.04.2018 r. Mistrzostwa Gminy Frysztak w Tenisie Stołowym,

MAJ CZERWIEC:
29.06.2018 r. Dni Ziemi Frysztackiej -  nocne pływanie,
25.06.2018 r. Przyjęcie zgrupowania sportowego,
22.06.2018 r. Eliminacje Turnieju Siatkówki Plażowej,
22.06.2018 r. Eliminacje Turnieju Tenisa Ziemnego,
18.06.2018 r. Podsumowanie pracy czirliderek,
16.06.2018 r. Kajakowy Weekend Dziecka,
13.06.2018 r. Organizacja spotkania w celu poprawy funkcjonalności szlaku kajakowego,
10.06.2018 r. Organizacja Spływu dla Firmy IN-VENTO,
01-03.06.2018 r. Współorganizacja spływu na "Białej Przemszy",
25.05.2018 r. Wyjazd na galę czirliderek,
21.05.2018 r. Sportowy Dzień Mamy,
12.05.2018 r. Zakończenie FALP Frysztak,
05.05.2018 r. Turniej Trójek Koszykarskich,
04.05.2018 r. Wyjazd dzieci GAP Frysztak na eskortę na mecz Cracovia Kraków vs Śląsk Wrocław

LIPIEC - SIERPIEŃ:
30.06. - 03.07.2017 r. "Dni Ziemi Frysztackiej" - współpraca z GOK Frysztak,
02.07. - 06.07.2018 r. "I Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiR-em",
09.07. - 13.07.2018 r. "II Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiR-em",
14.07.2018 r. "I Ogólnopolskie Sprzątanie Szlaku Rzeki Wisłok",
16.07. - 20.07.2018 r. "III Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiR-em", 
19.07.2018 r. Nagranie audycji w TVP - "Turystyczna Jazda"
23.07.2018 r. Nagrywanie audycji w Radio Rzeszów, 
27.07.2018 r. Nocny Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Wisłok, 
23.07. - 27.07.2018 r. "IV Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiR-em", 
30.07. - 02.08.2018 "V Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiR-em",
01.07. - 31.08.2018 r. Prace nad przygotowaniem VII Biegu niepodległości,
01.07 - 31.08.2018 r. Prace terenowe w zakresie organizacji szlaków rowerowych, 
11.08.2018 r.  Wakacyjny Turniej Trójek Koszykarskich, 
14.08.2018 r. Konna przygoda - wycieczka do Bieździedzy, 
15.08.2017 r. Gminne Święto Plonów - współpraca z GOK Frysztak,,
30.08.2018 r. Zajęcia Fitness na Trampolinach, współpraca z "Doiną Wisłoka"
31.08.2018 r. II Nocny Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Wisłok. 


WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK:
01.09.2018 r. Wyjazd żeglarski nad Solinę,
02.09.2018 r. Pożegnanie wakacji czirliderek oraz rozpoczęcie nowego sezonu,
09.09.2018 r. Turniej Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak,
15.09.2018 r. Turniej Tenisa Ziemnego (gry podwójne),
21.09.2018 r. Współorganizacja Turnieju Siatkarskiego w ramach 50-cio lecia ZS Gogołów,
09.10.2018 r. Zabawa charytatywna - współpraca z Radą Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku,
12.10.2018 r. Oddanie do użytku ścieżki ekologicznej - współpraca z WFOŚ i GW w Rzeszowie, 
13.10.2018 r. Otwarcie szlaku rowerowego - współpraca z "Ziemią Frysztacką", 
13.10.2018 r. "Siatkarski Turniej Dwójek",
16.10.2018 r. Spotkanie organizacyjne w celu utworzenia II edycji FALP Frysztak,
21.10.2018 r. "Spływ Kajakowy Rzeką San",
28.10.2018 r. Turniej Fifa dla młodzieży.

LISTOPAD - GRUDZIEŃ:
15.12.2018 r. "Mikołajkowy Turniej w Siatkonogę", 
09.12.2018 r. "Sportowe Spotkanie z Mikołajem" ,
08.12.2018 r. "Piłkarskie Spotkanie z Mikołajem" ,
07.12.2018 r. "Kajakowe Mikołajki" ,
03.12.2018 r. "Czirliderki z Mikołajem", 
24.11.2018 r. "Turniej Rzutów za trzy punkty", 
17.11.2018 r. "Frysztacki Turniej Siatkarski", 
13.11.2018 r. "VII Frysztacki Bieg Niepodległości", 
13.11.2018 r. "Spływ Kajakowy z Flagą", 
09.11.2018 r. "Montaż oznaczeń Korony Frysztaka"


STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRZY WSPÓŁPRACY:
Baseny Kąpielowe:
Otwartych Basenów kąpielowe każdego roku działają w okresie wakacyjnym. W roku 2018 baseny były czynne od 23 czerwca do 2 września.
Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance” :
Gminna Akademia Piłkarska:
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates,
- Trampoliny,
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
- mecze ligowe,
Gminna Akademia Piłkarska na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
INDYWIDUALNE WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW:
indywidualne wynajmowanie kortu tenisowego,
indywidualne wynajmowanie płyty boiska piłkarskiego,
grupowy wynajem grilla,
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka,
indywidualne wykorzystanie placu zabaw przez dzieci z rodzicami,
indywidualne wykorzystanie boiska asfaltowego przez koszykarzy,
indywidualne wykorzystanie siłowni zewnętrznej,
Wykorzystanie terenów Ośrodka przez rowerzystów,


WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY: 
Na obiektach GOSiRu każdego roku odbywają się najważniejsze wydarzenia z życia gminy, których głównym organizatorem jest GOK Frysztak, takie jak "Dni Ziemi Frysztackiej", Gminne Święto Plonów oraz Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze organizowane przez  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku. 


PODZIĘKOWANIE:
Na zakończenie serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, które korzystają z obiektów i oferty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Państwa udział powoduje, że nasza praca staje się ważna i potrzebna. Bardzo Dziękujemy...
Dziękuję  za pomoc, wyrozumiałość  i życzliwość władzom gminy: dziękuję wójtowi Panu Janowi Ziarnikowi i Radnym, którzy wspierają rozwój sportu i zdrowy styl życia oraz chcą rozwijać turystykę w naszej gminie jako dziedzinę gałęzi gospodarczej. Serdecznie dziękuję dotychczasowemu sekretarzowi gminy Panu Tomaszowi Garncarskiemu za współpracę i pomoc w wielu trudnych sprawach. Dziękuję wszystkim instytucjom współpracującym z Ośrodkiem, klubom sportowym, dyrektorom szkół i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w zabezpieczeniu imprez oraz pomoc sytuacjach awaryjnych. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym dzięki którym udało się zrealizować wiele ważnych zadań:  Towarzystwo Sportowe Karpaty, TOŁHAJ GDK, FMT Morgan, Spółka „Dolina Wisłoka”, Ziemia Frysztacka – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, Towarzystwo Sportowe „Karpaty”, Grupa Rowerowa "Gogołów". Dziękuję prezesom i członkom klubów: GMKS "Strzelec" Frysztak, KS "Orzeł Lubla", MKS "Skarbek Gogołów" za współorganizację  w zakresie organizacji FALP Frysztak oraz rozwój piłki nożnej w gminie Frysztak. Na zakończenie chciałbym podziękować i jednocześnie zwrócić uwagę na zaangażowanie pracowników Ośrodka Sportu. Wszyscy pracownicy merytoryczni jak i pracownicy zaplecza sportowego przez cały rok włączali się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek. Cały rok pracowali na dwie zmiany oraz w weekendy i święta. Niejednokrotnie podczas prac remontowych wypożyczali swój prywatny sprzęt i korzystali w własnych samochodów. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka, ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy wspierali nasze działania przyczyniając się do rozwoju sportu w gminie Frysztak.


Oferta na stronach internetowych: 
www.gosir.frysztak.pl - kliknij tu  
www.noclegi.frysztak.pl - kliknij tu  
Fanpage na FB (noclegi) - kliknij tu  
Fanpage na FB (GOSiR) - kliknij tu
Fanpage na FB (szlak Kamienne Herby) - kliknij tu 
Fanpage na FB (Zespół Schronu Kolejowego) - kliknij tu  
Frysztacki Bieg Niepodległości - kliknij tu   
--
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2018: 
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2018 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2018 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2018 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2018 - kliknij tu

ARCHIWUM
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2017:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2017 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2017 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ  2016 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------

PRACUJEMY DLA PAŃSTWA 7 DNI W TYGODNIU:
 ZAPRASZAMY

Dziękujemy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM